Dotacja z Urzędu Pracy – wybór numerów PKD

Wybór numerów PKD

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności wymaga wskazania numerów PKD odpowiadających profilowi planowanej firmy, a więc wskazania typu działalności wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności. W przypadku, gdy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer – należy wpisać kod dotyczący działalności przeważającej. Natomiast jeśli wniosek pozwala na wstawienie kilku numerów PKD – wpisujemy wszystkie, które odpowiadają opisywanemu we wniosku profilowi firmy.

Przykłady:

A) Wnioskodawca zamierza uruchomić sklep internetowy, w którym chce prowadzić sprzedaż obuwia i herbaty. Choć detalicznej sprzedaży obuwia odpowiada PKD 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z – to z uwagi na to, że będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, tj. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

B) Wnioskodawca zamierza uruchomić firmę remontowo-budowlaną, zajmującą się malowaniem, wstawianiem drzwi, wykonywaniem zabudowy K-G, kafelkowaniem itp. Z uwagi na to, iż ciężko wyróżnić dominujący zakres usług jako główny kod PKD wskazuje dowolny z pośród numerów odpowiadających zakresowi świadczonych przez niego usług. W tym przypadku będzie to zestaw takich numerów jak: 43.39.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.34.Z 

Należy pamiętać, że w obrębie wniosku o dotacje należy odnieść się do każdego ze wskazanych tam numerów PKD. Jeżeli wybrane przez nas kody wskazują jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty musi uwzględniać zarówno usługi fotograficzne jak i usługi z zakresu projektowania. Podobnie rzecz ma się z opisem konkurencji i innymi elementami wniosku i biznes planu. Nie ma więc sensu dodawać zbyt wielu numerów PKD „na zapas”. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać firmę, to w każdym momencie możemy zgłosić dodatkowe PKD (rzecz jasna w okresie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy).

Należy też wziąć pod uwagę, że zdarzają się wyjątki, a więc Urzędy Pracy, które nie tolerują wniosków, składanych jednocześnie na dwa odbiegające od siebie profile firmy (np. sklep spożywczy + usługi fotograficzne). Taka sytuacja miała miejsce np. w Urzędzie Pracy w Łodzi, gdzie tego typu wnioski (nawet w przypadku solidnego uzasadnienia wybranych profilów firmy i wskazania zasadności dywersyfikacji źródeł przychodów) spotykały się z oporem urzędników.  Można sądzić, że w tego typu przypadkach opór wynikał głównie z chęci ułatwienia sobie pracy przez dany Urząd Pracy, gdyż rozporządzenie w żadnym stopniu nie limituje nr PKD w tego typu dotacjach. 

Co się tyczy określenia właściwych numerów PKD, do wyszukiwarka jest dostępna na tej stronie: wyszukiwarka kodów PKD 2007

Forma prawna działalności

Właściwą formą prawną dla działalności uruchamianej w oparciu o dotacje z PUP jest indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (w rzadkich przypadkach dopuszczalna jest spółka cywilna). Oznacza to, że właściciel firmy całym swoim majątkiem ponosi odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonej przez siebie działalności. Co ważne, w nazwie takiej firmy musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy. Na co dzień możemy jednak korzystać z nazwy skróconej, pomijając imię i nazwisko. Ta forma działalności nie wymaga posiadania kapitału zakładowego, KRS ani pełnej księgowości. 

Przejdź do pełnej listy tematów >>