Dotacja z Urzędu Pracy – wybór numerów PKD

Wybór numerów PKD

W każdym wniosku o dofinansowanie z PUP, znajduje się pole w którym należy wskazać numery PKD, a więc profil firmy wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (wyszukiwarkę kodów PKD znajdziecie tutaj). W przypadku gdy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer – wpisujemy kod dotyczący działalności przeważającej. W przypadku gdy miejsce pozwala na wstawienie kilku numerów – wpisujemy wszystkie, które odpowiadają profilowi naszej działalności.

Przykłady:

A) Wnioskodawca zamierza uruchomić sklep internetowy, w którym chce prowadzić sprzedaż obuwia i herbaty. Choć detalicznej sprzedaży obuwia odpowiada PKD 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z, to z uwagi na to, iż będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, a więc: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

B) Wnioskodawca zamierza uruchomić firmę remontowo-budowlaną, zajmującą się malowaniem, wstawianiem drzwi, wykonywaniem zabudowy K-G, kafelkowaniem itp. Z uwagi na to, iż ciężko wyróżnić dominujący zakres usług, jako główny kod PKD wskazuje dowolny z pośród numerów odpowiadających zakresowi świadczonych przez niego usług. W tym przypadku będzie to zestaw takich numerów jak: 43.39.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.34.Z 

Należy pamiętać, iż w obrębie wniosku należy odnieść się do każdego ze wskazanych PKD. Jeżeli wybrane przez nas kody wskazują jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty musi uwzględniać zarówno usługi fotograficzne jak i usługi z zakresu projektowania. Podobnie rzecz ma się z opisem konkurencji i innymi elementami wniosku i biznes planu. Nie ma więc sensu dodawać zbyt wielu numerów PKD na zapas. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać firmę, w każdym momencie możemy zgłosić dodatkowe PKD (rzecz jasna w okresie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy).

Forma prawna działalności

W oparciu o dotacje z PUP możemy uruchomić jedynie indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą osoby fizycznej (w rzadkich przypadkach dopuszczalna jest spółka cywilna). Oznacza to, iż firmę prowadzimy jako osoba fizyczna i całym swoim majątkiem ponosimy odpowiedzialność za jej zobowiązania.  Ta forma działalności nie wymaga posiadania kapitału zakładowego. W nazwie takiej firmy musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy (na co dzień można korzystać z nazwy skróconej – pomijając imię i nazwisko).