Dotacja z Urzędu Pracy – wybór numerów PKD

Wybór numerów PKD

Wniosek o dotacje z PUP wymaga wskazania numerów PKD odpowiadających profilowi planowanej firmy, a więc typu działalności wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności. W przypadku, gdy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer to wpisujemy kod dotyczący działalności przeważającej. Natomiast jeśli pozycja we wniosku pozwala na wstawienie kilku numerów, wpisujemy wszystkie, które odpowiadają profilowi naszej działalności. 

Przykłady:

A) Wnioskodawca zamierza uruchomić sklep internetowy, w którym chce prowadzić sprzedaż obuwia i herbaty. Choć detalicznej sprzedaży obuwia odpowiada PKD 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z, to z uwagi na to, iż będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, a więc: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

B) Wnioskodawca zamierza uruchomić firmę remontowo-budowlaną, zajmującą się malowaniem, wstawianiem drzwi, wykonywaniem zabudowy K-G, kafelkowaniem itp. Z uwagi na to, iż ciężko wyróżnić dominujący zakres usług, jako główny kod PKD wskazuje dowolny z pośród numerów odpowiadających zakresowi świadczonych przez niego usług. W tym przypadku będzie to zestaw takich numerów jak: 43.39.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.34.Z 

Należy pamiętać, że w obrębie wniosku o dotacje należy odnieść się do każdego ze wskazanych tam numerów PKD. Jeżeli wybrane przez nas kody wskazują jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty musi uwzględniać zarówno usługi fotograficzne jak i usługi z zakresu projektowania. Podobnie rzecz ma się z opisem konkurencji i innymi elementami wniosku i biznes planu. Nie ma więc sensu dodawać zbyt wielu numerów PKD na zapas. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać firmę, to w każdym momencie możemy zgłosić dodatkowe PKD (rzecz jasna w okresie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy).

Co się tyczy określenia właściwych numerów PKD, do wyszukiwarka jest dostępna na tej stronie: wyszukiwarka kodów PKD 2007

Forma prawna działalności

Właściwą formą prawną dla działalności uruchamianej w oparciu o dotacje z PUP jest indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (w rzadkich przypadkach dopuszczalna jest spółka cywilna). Oznacza to, iż całym swoim majątkiem ponosimy odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonej przez siebie firmy. Co ważne, w nazwie takiej firmy musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy. Na co dzień możemy jednak korzystać z nazwy skróconej, pomijając imię i nazwisko. Ta forma działalności nie wymaga posiadania kapitału zakładowego.