Dotacja z Urzędu Pracy – wybór kodu PKD

Wybór kodu PKD

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności wymaga wskazania numerów PKD odpowiadających profilowi planowanej firmy, a więc wskazania typu działalności wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności. W przypadku, gdy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer – należy wpisać kod dotyczący działalności przeważającej. Natomiast jeśli wniosek pozwala na wstawienie kilku numerów PKD – wpisujemy wszystkie, które odpowiadają opisywanemu we wniosku profilowi firmy.

Jak określić działalność przeważającą? 

Działalność przeważającą definiuje się jako profil firmy posiadający największy udział w wartości dodanej, produkcji brutto, wartości sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń. Na potrzeby wniosku o dotacje przyjmuje się, że działalność przeważającą stanowi ten zakres działalności, który przynosi firmie największy dochód. Z uwagi na to, że wniosek o dotacje dotyczy firmy, która jeszcze nie istnieje – określając przeważający profil działalności bierzemy pod uwagę zakładane dochody wskazane w prognozowanym rachunku zysków i start

Przykłady wyboru PKD:

A) Wnioskodawca zamierza uruchomić sklep internetowy, w którym chce prowadzić sprzedaż obuwia i herbaty. Choć detalicznej sprzedaży obuwia odpowiada PKD 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD 47.81.Z – to z uwagi na to, że będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu internetowego, tj. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

B) Wnioskodawca zamierza uruchomić firmę remontowo-budowlaną, zajmującą się malowaniem, wstawianiem drzwi, wykonywaniem zabudowy K-G, kafelkowaniem itp. Z uwagi na to, iż ciężko wyróżnić dominujący zakres usług jako główny kod PKD wskazuje dowolny z pośród numerów odpowiadających zakresowi świadczonych przez niego usług. W tym przypadku będzie to zestaw takich numerów jak: 43.39.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.34.Z 

C) Wnioskodawca uruchamia warsztat samochodowy (PKD 45.20.Z) połączony ze sklepem motoryzacyjnym (45.32.Z). Usługi naprawcze generują przychód roczny na poziomie 300 000,00 zł i koszt (zakup części) w wysokości 120 000,00 zł. W ramach sklepu wnioskodawca uzyskuje przychód w wysokości 480 000,00 zł i ponosi koszt zakupu towaru handlowego w wysokości 400 000,00 zł. Zysk z działlaności warsztatu wynosi 180 000,00 zł a z działlaności sklepu 80 000,00 zł. Tym samym należy przyjąć, że PKD 45.20Z stanowi tu przeważający profil firmy. 

Należy pamiętać, że w obrębie wniosku o dotacje powinniśmy odnieść się do każdego ze wskazanych tam numerów PKD. Jeżeli wybrane przez nas kody wskazują jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania graficznego, to opis oferty musi uwzględniać zarówno usługi fotograficzne jak i usługi z zakresu projektowania. Podobnie rzecz ma się z opisem konkurencji i innymi elementami wniosku i biznes planu. Nie ma więc sensu dodawać zbyt wielu numerów PKD „na zapas”. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać firmę, to w każdym momencie możemy zgłosić dodatkowe PKD (rzecz jasna w okresie 12 miesięcy przez które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy).

Należy też wziąć pod uwagę, że zdarzają się wyjątki, a więc Urzędy Pracy, które nie tolerują wniosków, składanych jednocześnie na dwa odbiegające od siebie profile firmy (np. sklep spożywczy + usługi fotograficzne). Taka sytuacja miała miejsce np. w Urzędzie Pracy w Łodzi, gdzie tego typu wnioski (nawet w przypadku solidnego uzasadnienia wybranych profilów firmy i wskazania zasadności dywersyfikacji źródeł przychodów) spotykały się z oporem ze strony urzędników.  Można sądzić, że w tego typu przypadkach opór wynikał głównie z chęci ułatwienia sobie pracy przez dany Urząd Pracy, gdyż rozporządzenie w żadnym stopniu nie limituje nr PKD w tego typu dotacjach. 

Co się tyczy określenia właściwych numerów PKD, to ich wyszukiwarka jest dostępna na tej stronie: wyszukiwarka kodów PKD 2007

Forma prawna działalności

Właściwą formą prawną dla działalności uruchamianej w oparciu o dotacje z PUP jest indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej (w rzadkich przypadkach dopuszczalna jest spółka cywilna). Oznacza to, że właściciel firmy całym swoim majątkiem ponosi odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonej przez siebie działalności. W pełnej nazwie takiej firmy musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy (np. POL-BUD Andrzej Kowalski). Na co dzień możemy jednak korzystać z nazwy skróconej, pomijając imię i nazwisko. Ta forma działalności nie wymaga posiadania kapitału zakładowego, KRS ani pełnej księgowości.