Na co mogę przeznaczyć dotacje?

Przeznaczenie dotacji z PUP

Środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. W niektórych Urzędach Pracy mogą się jednak pojawić dodatkowe ograniczenia przedmiotowe np. Urząd Pracy w Opolu wykluczył z dofinansowania zakup jakichkolwiek telefonów a PUP Katowice wykluczył z dotacji zakup jakiejkolwiek odzieży (w tym odzieży roboczej).

Dotacje w pewnej części można przeznaczyć również na cele reklamowe (wykonanie strony internetowej, projekt logo, wykonanie szyldu reklamowego itp.).

W zakresie zakupu samochodu, to większość Urzędów Pracy dopuszcza taki wydatek jedynie w sytuacji, gdy auto stanowi podstawowe narzędzie pracy (szkoła nauki jazdy, usługi taksówkarskie itp.) Niestety są też Urzędy Pracy, które nie dopuszczają zakupu jakiekolwiek środka transportu z dotacji (np. Urząd Pracy w Warszawie) lub umożliwiają zakup pojazdów, ale jedynie takich, które posiadają dedykowaną przestrzeń ładunkową większą od części osobowej (np. PUP Białystok). 

Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć ok. 20%-50% wnioskowanej kwoty.

Akceptuje się wydatki związane pomocą prawną obejmującą np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp. Na ten cel można przeznaczyć od 5% do 10% wnioskowanej kwoty. 

 

Racjonalność wydatków

Wskazane we wniosku wydatki które chcemy przeprowadzić z dotacji powinny być uzasadnione wskazanym profilem firmy i racjonalne cenowo, biorąc pod uwagę ich rzeczywiste wykorzystanie. Np. w przypadku złożenia wniosku na podjęcie działlaności w postaci firmy remontowo-budowlanej świadczącej typowe usługi wykończeniowe, i chęci finansowania z dotacji zakupu laptopa – cena takiego komputera powinna odpowiadać temu, do czego będzie on realnie wykorzystywany. Jeżeli jest głównie kontakt mailowy z klientami, zarzadzanie firmową stroną internetową, redagowanie umów i prowadzenie ewidencji, to adekwatna dla takiego zakupu  będzie niższa lub średnia półka cenowa. Jeżeli jednak planuje się uruchomienie firmy zajmującej się edycją filmów, specjalistycznym projektowaniem, programowaniem itp. – to można wnioskować o sprzęt z górnej półki, gdyż jest to uzasadnione realnym zapotrzebowaniem w zakresie mocy obliczeniowej takiego urządzenia. To sama reguła tyczy się zakupu sprzętu fotograficznego.

 

Najważniejsze ograniczenia w wydatkowaniu dotacji PUP

W przypadku chęci zakupu rzeczy takich jak np. ekspres do kawy, to taki wydatek zostanie zaakceptowany jedynie w przypadku podejmowania działlaności gastronomicznej. Jeżeli wnioskodawca planuje inny profil działalności np. salon kosmetyczny lub biuro rachunkowe i myśli o zakupie ekspresu, by móc częstować nią swoich klientów – to takiego wydatku nie może sfinansować ze środków dotacji. 

Jeżeli planowana firma będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, to dotacji nie można też przeznaczyć na zakup innych mebli niż meble biurowe stanowiące bezpośrednie stanowisko pracy (a więc biurko, fotel biurowy, szafka na dokumenty).

Dofinansowania nie można przeznaczyć za zakup kasy / drukarki fiskalnej, finansować zakup nieruchomości, opłaty leasingowych ani opłaty związane z franczyzą. 

Z dotacji wyklucza się wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, finansowanie składek ZUS, wynagrodzeń, abonamentów itp. W niektórych Urzędach Pracy część środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności (np. w PUP Dąbrowa Górnicza). Ponadto dotacji nie można przeznaczyć na finansowanie jakichkolwiek szkoleń, licencji ani koncesji. 

Działania takie jak np. kampania Google Ads oraz pozycjonowanie akceptowane są tylko przez część Urzędów Pracy z uwagi na to, że często są one interpretowane jako bieżące koszty prowadzenia firmy. 

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, znajdującego się zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze. 

Pojawiają się też ograniczenia w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej powinna przekraczać 1 000,00 zł. Dodatkowo cena musi być niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. PUP może dodatkowo wymagać oświadczenia osoby sprzedającej, że taka rzecz nie została już wcześniej nabyta w oparciu o dotacje lub inną formę wsparcia stanowiącą pomoc de minimis. W przypadku rzeczy używanych PUP może sobie również życzyć dodatkowej wyceny rzeczoznawcy. 

Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. Dotacji nie można też przeznaczyć na przejęcie innej, istniejącej już działlaności. 

Wyklucza się też przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku i biznesplanu. Jeżeli więc zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście, to wydatek ten musimy pokryć ze środków własnych.

 

Podsumowanie 

Należy jednak pamiętać, że każdy Urząd Pracy w Polsce ma nieco inne kryteria udzielania dotacji. Z tego powodu, to co dozwolone w jednym Urzędzie Pracy, w innym może być zabronione. Lista ewentualnych wykluczeń w zakresie wydatkowania dotacji jest publikowana w regulaminie dotacji dostępnym zwykle na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Niestety są też wyjątki. Np. PUP Wrocław, nie udostępnił pełnej treści tego dokumentu, w myśl swojsko brzmiącej zasady „petencie domyśl się sam” W takich przypadkach trzeba niestety polegać na bezpośrednim kontakcie z urzędnikami i weryfikować u źródła każdy wydatek, który dla urzędników może się wydawać kontrowersyjny. Istotne są też kompleksowe wyjaśnienia i pisemne uzasadnienie dla czego taka, a nie inna rzecz jest nam potrzebna do prowadzenia wskazanego profilu działlaności. 

 

OFERTA:

biznesplan wzór