Na co mogę przeznaczyć dotacje?

Poniżej przedstawiamy listę głównych zasad dotyczących wydatkowania środków finansowych o które można się starać w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Należy jednak pamiętać, że każdy Urząd Pracy ma inne szczegółowe kryteria. W niektórych powiatach mogą więc zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia, których poniższy zbiór nie obejmuje. Lista takich wykluczeń w zakresie wydatkowania dotacji zwykle jest publikowana w regulaminie dotacji dostępnym na stronie internetowej Urzędu Pracy. Tym samym – to co dozwolone w jednym Urzędzie Pracy, może być zabronione w innym.

Generalnie środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Mogą jednak pojawić się ograniczenia przedmiotowe (np. niektóre Urzędy Pracy odgórnie wykluczają z dotacji zakup jakichkolwiek środków transportu lub kasy fiskalnej). 

Z dotacji wyklucza się wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, finansowanie składek ZUS, wynagrodzeń, abonamentów itp. W niektórych Urzędach Pracy część środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć jedynie cześć dotacji (ok. 20%-50% ogólnej kwoty dofinansowania). 

Co się tyczy kupna samochodu, to w większości Urzędów Pracy zakup auta jest dozwolony pod warunkiem że stanowi podstawowe narzędzie pracy (szkoła nauki jazdy, usługi taksówkarskie itp.) 

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, znajdującego się zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze. 

Pojawiają się też ograniczenia w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej powinna przekraczać 1 000,00 zł. Dodatkowo cena musi być niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. PUP może dodatkowo wymagać oświadczenia osoby sprzedającej, że taka rzecz nie została już wcześniej nabyta w oparciu o dotacje lub inne formy wsparcia stanowiące pomoc de minimis. W przypadku rzeczy używanych PUP może sobie również zażyczyć dodatkowej wyceny rzeczoznawcy. 

Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

Wyklucza się też przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku i biznesplanu. Jeżeli więc zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście, to wydatek ten musimy pokryć ze środków własnych.

Akceptuje się koszt pomocy prawnej obejmujący np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp. Na ten cel można zwykle przeznaczyć od 5% do 10% wnioskowanej kwoty. 

OFERTA:

biznesplan wzór

 

Zobacz pełny spis treści >>