Na co mogę przeznaczyć dotacje?

Poniżej przedstawiamy listę głównych zasad dotyczących wydatkowania środków finansowych o które można starać się w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Należy jednak pamiętać, że każdy Urząd Pracy ma nieco inne szczegółowe kryteria. W niektórych miastach / powiatach mogą więc zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia, których poniższy zbiór nie obejmuje. Lista wykluczeń w zakresie wydatkowania dotacji jest publikowana w regulaminie dotacji dostępnym na stronie internetowej Urzędu Pracy. Z tego powodu, to co dozwolone w jednym Urzędzie Pracy, może być zabronione w innym.

Generalnie środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Mogą jednak pojawić się ograniczenia przedmiotowe (np. niektóre Urzędy Pracy odgórnie wykluczają z dotacji zakup jakichkolwiek środków transportu lub kasy fiskalnej). 

Wskazane we wniosku powinny być uzasadnione wskazanym profilem firmy i racjonalne cenowo, biorąc pod uwagę ich rzeczywiste wykorzystanie. Np. w przypadku złożenia wniosku na podjęcie działlaności w postaci firmy remontowo-budowlanej świadczącej typowe usługi wykończeniowe, i chęci zakupu laptopa – cena tego komputera powinna odpowiadać temu, do czego będzie on realnie wykorzystywany. Jeżeli jest głównie kontakt mailowy z klientami, zarzadzanie firmową stroną internetową, redagowanie umów i prowadzenie ewidencji itp. to adekwatna dla takiego zakupu  będzie niższa lub średnia półka cenowa. Jeżeli jednak planuje się uruchomienie firmy zajmującej się edycją filmów, specjalistycznym projektowaniem itp. – to można wnioskować o sprzęt z górnej półki, gdyż jest to uzasadnione realnym zapotrzebowaniem w zakresie mocy obliczeniowej takiego urządzenia. To sama reguła tyczy się zakupu sprzętu fotograficznego.

Uwaga, zakup rzeczy takich jak np. ekspres do kawy jest uzasadniony jedynie w przypadku podjęcia działlaności gastronomicznej. Jeżeli wnioskodawca planuje inny profil działalności np. salon kosmetyczny lub biuro rachunkowe i myśli o zakupie ekspresu do kawy, by móc częstować nią swoich klientów, to niestety takiego zakupu nie może sfinansować ze środków dotacji. 

Dotacji nie można też przeznaczyć na zakup innych mebli niż meble biurowe stanowiące bezpośrednie miejsce pracy wnioskodawcy (biurko, fotel biurowy, szafka na dokumenty), jeżeli firma jest prowadzona w lokalu mieszkalnym. 

Z dotacji wyklucza się wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, finansowanie składek ZUS, wynagrodzeń, abonamentów itp. W niektórych Urzędach Pracy część środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć jedynie cześć dotacji (ok. 20%-50% ogólnej kwoty dofinansowania). 

W zakresie zakupu samochodu, to większość Urzędów Pracy dopuszcza taki wydatek jedynie w sytuacji, gdy auto stanowi podstawowe narzędzie pracy (szkoła nauki jazdy, usługi taksówkarskie itp.) 

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, znajdującego się zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze. 

Pojawiają się też ograniczenia w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej powinna przekraczać 1 000,00 zł. Dodatkowo cena musi być niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. PUP może dodatkowo wymagać oświadczenia osoby sprzedającej, że taka rzecz nie została już wcześniej nabyta w oparciu o dotacje lub inną formę wsparcia stanowiącą pomoc de minimis. W przypadku rzeczy używanych PUP może sobie również życzyć dodatkowej wyceny rzeczoznawcy. 

Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. Dotacji nie można też przeznaczyć na przejęcie innej, istniejącej już działlaności. 

Wyklucza się też przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku i biznesplanu. Jeżeli więc zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście, to wydatek ten musimy pokryć ze środków własnych.

Akceptuje się koszt pomocy prawnej obejmujący np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp. Na ten cel można zwykle przeznaczyć od 5% do 10% wnioskowanej kwoty. 

OFERTA:

biznesplan wzór