Na co mogę przeznaczyć dotacje?

Poniżej przedstawiamy listę głównych zasad dotyczących wydatkowania środków finansowych o które można się starać w ramach dotacji PUP na podjęcie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż każdy Urząd Pracy ma inne szczegółowe kryteria. W niektórych powiatach mogą więc zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia, których poniższy zbiór nie obejmuje. Lista takich wykluczeń w zakresie wydatkowania dotacji zwykle jest publikowana w regulaminie dotacji dostępnym na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Tym samym – to co dozwolone w jednym Urzędzie Pracy, może nie być już dopuszczalne w innym. 

Generalnie środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Mogą jednak pojawić się ograniczenia przedmiotowe (np. niektóre Urzędy Pracy odgórnie wykluczają z dotacji zakup jakichkolwiek środków transportu lub kasy fiskalnej). 

Z dotacji wyklucza się wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, składki ZUS, wynagrodzenia, abonamenty itp. W niektórych Urzędach Pracy, część środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć jedynie cześć dotacji (zwykle 20%-50% ogólnej kwoty dofinansowania). 

Co się tyczy kupna samochodu, to w większości Urzędów Pracy zakup auta jest dozwolony pod warunkiem że stanowi podstawowe narzędzie pracy (szkoła nauki jazdy, usługi taksówkarskie itp.) 

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, znajdującego się zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze. 

Pojawiają się też ograniczenia w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej powinna przekraczać 1 000,00 zł. Dodatkowo cena musi być niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. PUP może dodatkowo wymagać oświadczenia osoby sprzedającej, iż taka rzecz nie została już wcześniej nabyta w oparciu o dotacje lub inne formy wsparcia stanowiące w myśl ustawy pomoc de minimis.

Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

Wyklucza się też przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku i biznesplanu. Jeżeli więc zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście, wydatek ten musimy pokryć ze środków własnych.

Akceptuje się koszt pomocy prawnej obejmujący np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp.

OFERTA: