Na co mogę przeznaczyć dotacje?

Poniżej przedstawiamy listę głównych zasad dotyczących wydatkowania środków finansowych o które można się starać w ramach dotacji PUP na podjęcie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż każdy Urząd Pracy ma inne szczegółowe kryteria. Mogą więc pojawić się dodatkowe ograniczenia, których poniższy zbiór nie obejmuje. Lista takich wykluczeń w zakresie wydatkowania dotacji zwykle jest publikowana w regulaminie dotacji dostępnym na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Tym samym – to co dozwolone w jednym Urzędzie Pracy, może nie być dozwolone w innym. 

Generalnie środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia planowanej firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Mogą jednak pojawić się ograniczenia przedmiotowe (np. niektóre Urzędy Pracy odgórnie wykluczają z dotacji zakup jakichkolwiek środków transportu lub kasy fiskalnej). 

Z dotacji wyklucza się wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, składki ZUS, wynagrodzenia, abonamenty itp. W niektórych Urzędach Pracy, część środków można przeznaczyć na koszt wynajmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć jedynie cześć dotacji (zwykle 20%-50% ogólnej kwoty dofinansowania). 

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, figurującej zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze. 

Zwykle pojawiają się też ograniczenia w zakresie zakupu sprzętu używanego. Wartość jednostkowa rzeczy używanej powinna przekraczała 1 000,00 zł. Dodatkowo cena musi być niższa od ceny rynkowej nowego sprzętu. PUP może dodatkowo wymagać oświadczenia osoby sprzedającej, iż taka rzecz nie została już wcześniej nabyta w oparciu o dotacje. 

Ze środków dotacji nie można dokonywać zakupów od najbliższej rodziny i/lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

Wyklucza się też finansowanie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku pod dotacje – jeżeli np. zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście. Akceptuje się koszty pomocy prawnej obejmujące np. przygotowanie regulaminów, umów, wdrożenie RODO itp.

OFERTA: