Dotacja na otwarcie firmy w PUP Opole – 05.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w dniach: 22 – 23 maja 2024 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi w tym przypadku 33 000,00 zł brutto. Wniosek o dotację może złożyć każdy bezrobotny, który jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu od co najmniej 14 dni.

Komplet wymaganych formularzy można pobrać tutaj: https://opole.praca.gov.pl/-/9866568-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej 

Jeżeli chcesz zobaczyć jak poprawnie przygotować wniosek i biznes plan o dotacje, to gotowe przykłady znajdziesz tutaj: biznes plan wzór do PUP >>

W trakcie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie Komisja ocenia kwalifikacje zawodowe – potencjał Wnioskodawcy, opis planowanej działalności gospodarczej – analizę rynku i konkurencji, realność przedsięwzięcia oraz przedstawionych we wniosku informacji a także analizę finansową (spójność planowanych wydatków, uzasadnienie wydatków, zaangażowane środki własne, realność prognozy sprzedażowej oraz wskazanych kosztów działlaności). 

Dofinansowanie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej może być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Na zakup towarów i materiałów do produkcji lub wykonania usługi można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania, a na reklamę – do 5% wnioskowanej kwoty.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacja nie może być przeznaczone na:

 • Opłaty eksploatacyjne, takie jak: prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.,
 • Opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
 • Koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów, ubezpieczenia, podatki, akcyzę,
 • Wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wykup koncesji oraz zezwoleń,
 • Sfinansowanie udziałów ewentualnego wspólnika lub działalności,
 • Koszty szkoleń i kursów,
 • Zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami,
 • Zakup telefonu komórkowego,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych i hazardowych,
 • Koszty remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu mieszkalnego osoby bezrobotnej,
 • Spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
 • Zakup nieruchomości lub opłaty tytułu użytkowania wieczystego,
 • Koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania i pakowania przesyłek,
 • Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, opłaty kaucyjne,
 • Zakup środków w ramach umowy kupna – sprzedaży od krewnych w linii prostej i bocznej,
 • Zakup samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego,
 • Działalność związaną z najmem/dzierżawą sprzętu zakupionego ze środków finansowych w ramach przyznanego dofinansowania,
 • Zakup kasy fiskalnej oraz innych urządzeń fiskalnych

Wnioski o dotacje należy składać w zaklejonej kopercie formatu A-4 (można złożyć osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Jana Bytnara Rudego 8, pok. nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole. Uwaga – wszystkie wnioski należy składać w formie wydruku kolorowego. 

Dodatkowe informacje na temat opisanego naboru wniosków można uzyskać pod nr telefonu: 77 44 22 942 oraz 77 44 21 571.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *