Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia. Uwzględnia się średnie wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Od marca do maja 2024 r. maksymalna kwota dotacji wynosi 45.242,16 zł, gdyż średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 roku wyniosło: 7540,36 zł r.

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości (np. w przypadku Warszawy dotacja w 2024 roku wynosi jedynie 30 000,00 zł, w Rzeszowie można było wnioskować o 25 000,00 zł, podczas gdy np. we Wrocławiu można wnioskować o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli pełne 45.242,16 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to, dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany do osoby bezrobotnej).

OFERTA:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie button-wzory-biznesplanow-1.png

Przejdź do pełnej listy wszystkich tematów >>