Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia. Uwzględnia się średnie wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Obecnie bierzemy pod uwagę średnie wynagrodzenie z pierwszego kwartału 2023, które zostało ogłoszone w sierpniu. Wyniosło ono 7005,76 zł. Oznacza to, iż maksymalna kwota dotacji z PUP w okresie 09.2023 – 11.2023 r. wynosi: 42034,56 zł

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości (np. w przypadku Wodzisławia Śląskiego dotacja w tym roku wynosi 30 000,00 zł, w Rzeszowie można wnioskować o 20 000,00 zł, podczas gdy np. Warszawie można wnioskować o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli pełne 42034,56 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to, dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany osoby bezrobotnej).

OFERTA:

Przejdź do pełnej listy wszystkich tematów >>