Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia. Uwzględnia się średnie wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Obecnie bierzemy pod uwagę średnie wynagrodzenie z drugiego kwartału 2022, które zostało ogłoszone w sierpniu. Wyniosło ono 6 156,25 zł. Oznacza to, iż maksymalna kwota dotacji z PUP w okresie 09.2022 – 11.2022 r. wynosi: 36 937,50 zł.

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości (np. w przypadku Wodzisławia Śląskiego dotacja w tym roku wynosi 30 000,00 zł, w Rzeszowie można wnioskować o 25 000,00 zł, a w Warszawie można starać się o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli 36 937,50 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany osoby bezrobotnej).

OFERTA: