Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia, które w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł. Oznacza to, iż maksymalna kwota dotacji z PUP w okresie 02.2021 – 06.2022 r. wynosi: 35.970,54 zł.

Od lipca 2022 r. maksymalna kwota dotacji z PUP wyniesie 37.411,32 zł (przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2022 r. wzrosło bowiem do 6235,22 zł). Nowa stawka wchodzi jednak w życie dopiero w miesiącu następującym po miesiącu publikacji tej informacji w Monitorze Polskim, czyli od 1 sierpnia 2022 r. 

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości (np. w przypadku Wodzisławia Śląskiego dotacja w tym roku wynosi 30 000,00 zł, w Rzeszowie można wnioskować o 25 000,00 zł, a w Warszawie można starać się o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli 35 970,54 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany osoby bezrobotnej).

OFERTA: