Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy, maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł. Oznacza to, iż kwota dotacji z PUP w okresie 11.2021 – 02.2022 r. może wynieść maksymalnie: 33.943,80 zł

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości. (Np. w przypadku Warszawy dotacja wynosi zwykle ok. 16 000,00 zł, w przypadku Wrocławia ok. 25 000,00 zł a w Bytomiu w roku 2021 wyniosła 30 000,00 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany osoby bezrobotnej).

OFERTA: