Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy?

Według ustawy maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia. Uwzględnia się średnie wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Obecnie bierzemy pod uwagę średnie wynagrodzenie z trzeciego kwartału 2023, które zostało ogłoszone w listopadzie. Wyniosło ono 7194,95 zł. Oznacza to, iż maksymalna kwota dotacji z PUP aktualnie wynosi: 43.169,70 zł

Od marca do maja 2024 r. maksymalna kwota dotacji wyniesie 45.242,16 zł gdyż średnie wynagrodzenie za czwarty kwartał 2023 roku wyniosło: 7540,36 zł r.

Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100% podanej wartości (np. w przypadku Warszawy dotacja w 2024 roku wynosi 30 000,00 zł, w Rzeszowie można było wnioskować o 25 000,00 zł, podczas gdy np. we Wrocławiu można wnioskować o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli pełne 43 169,70 zł)

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to, dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany osoby bezrobotnej).

OFERTA:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie button-wzory-biznesplanow-1.png

Przejdź do pełnej listy wszystkich tematów >>