Aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy

Od 1 czerwca 2024 r. do końca sierpnia 2024 r. obowiązuje kwota dotacji PUP w wysokości 48 884,28 zł z uwagi na to, że średnie wynagrodzenie za 1 kwartał 2024 roku wyniosło 8147,38 zł (zgodnie z obwieszczeniem GUS z dnia 13 maja 2024 r.) Tym samym jest to maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość dotacji zgodnie z ustawą ustala się jako 600% średniego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę dane z poprzedniego kwartału, od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Jeżeli dany Urząd Pracy nie obniżył we własnym zakresie kwoty udzielanej dotacji (do czego niestety ma prawo), to o taką właśnie kwotę można wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota udzielanego dofinansowania wynosi od 50% do 100% wskazanej wyżej wartości. Np. w przypadku Warszawy dotacja w 2024 roku wynosi jedynie 30 000,00 zł, w Rzeszowie można było wnioskować o 25 000,00 zł, a w Białymstoku o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, czyli 48 884,28 zł. Jak więc widać – wysokość dotacji z Urzędu Pracy zależy w równym stopniu od średniego wynagrodzenia, co od indywidualnej decyzji danego PUP. 

Dość osobliwym przypadkiem jest Urząd Pracy we Wrocławiu, gdzie z jednej strony można wnioskować kwotę dotacji w wysokości 600% wynagrodzenia, ale przyjęło się, że Urząd Pracy rozpatrując wniosek i tak obcina dotacje o ok. 10 000,00 zł, skreślając wybrane przez siebie wydatki z listy zakupów wskazanych przez wnioskodawcę. 

W przypadku osób niepełnosprawnych i dotacji finansowanych w oparciu o środki PFRON, kwota jest wyższa i może wynieść nawet 15-krotność średniego wynagrodzenia, co daje kwotę w wysokości 122 210,70 zł. 

Jeżeli na stronie danego Urzędu Pracy nie pojawiła się informacja dotycząca wysokości realnie udzielanego dofinansowania – najlepiej sprawdzić to, dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (dział Instrumentów Rynku Pracy lub doradca zawodowy przypisany do osoby bezrobotnej). 

OFERTA:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie button-wzory-biznesplanow-1.png