Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników gdy firma jest uruchamiana w oparciu o dofinansowanie. Z naszej praktyki wynika, że ponad 70% otwieranych firm, to przedsiębiorstwa jednoosobowe, gdzie właściciel pozostaje jednocześnie jedyną osobą wykonującą w niej pracę. 

Należy jednak pamiętać, że deklaracja takiego ewentualnego zatrudnienia pojawia się często we wniosku lub biznes planie i może ona wpłynąć na ocenę dokumentów. Zwykle Komisja Oceny Wniosków pozytywnie podchodzi to faktu, że dane przedsiębiorstwo stwarza dodatkowe miejsca pracy. Oznacza to, że pojedyncza dotacja może pozytywnie wpłynąć na los kilku osób bezrobotnych (nie tylko na człowieka uruchamiającego firmę, ale również osób, które w tej firmie zostaną zatrudnione). 

Urząd Pracy po przyznaniu dotacji nie sprawdza ilości rzeczywiście zatrudnionych osób. Faktyczne zatrudnienie i tak podyktowane jest zawsze aktualną sytuacją przedsiębiorstwa. Jeżeli Urząd Pracy chciałyby egzekwować zatrudnienie określonej ilości osób – to mogłoby to działać na szkodę nowo otwartej firmy.

Jeżeli więc sytuacja na to pozwala i ewentualne zatrudnienie mogłoby być korzystne z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia – dobrze wspomnieć o tym w swoim biznes planie. Należy też pamiętać, że wskazując zatrudnienie, powinniśmy koniecznie uwzględnić je w prognozowanych kosztach prowadzenia działalności, by całość dokumentacji była spójna.

OFERTA: