Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o udzielane dofinansowanie. Z naszej praktyki wynika, iż ponad 70% otwieranych przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe, gdzie przedsiębiorca jest jednocześnie jedyną osobą wykonującą pracę. 

Należy jednak pamiętać, iż deklaracja ewentualnego zatrudnienia pracowników pojawiająca się we wniosku lub biznes planie – może pozytywnie wpłynąć na jego ocenę. Zwykle Komisja Oceny Wniosków pozytywnie podchodzi to faktu, iż dana firma stwarza dodatkowe miejsca pracy. Oznacza to, iż pojedyncza dotacja może wpłynąć na kilku bezrobotnych (na osobę uruchamiającą firmę, oraz osoby, które w tej firmie zostaną dodatkowo zatrudnione). 

Urząd Pracy po przyznaniu dotacji nie sprawdza ilości rzeczywiście zatrudnionych osób. Faktyczne zatrudnienie i tak zawsze dyktowane jest aktualną sytuacją przedsiębiorstwa. Jeżeli Urzędy Pracy chciały egzekwować zatrudnienie określonej ilości osób mogło by to być działaniem na szkodę nowo otwartej firmy.

Jeżeli więc sytuacja na to pozwala i ewentualne zatrudnienie mogło by być korzystne z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia – dobrze wspomnieć o tym w biznes planie

OFERTA: