Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o dofinansowanie. Z naszej praktyki wynika, że ponad 70% otwieranych firm, to przedsiębiorstwa jednoosobowe, gdzie właściciel pozostaje jednocześnie jedyną osobą wykonującą pracę. 

Należy jednak pamiętać, że deklaracja takiego ewentualnego zatrudnienia pracowników pojawia się często we wniosku lub biznes planie, a to może wpłynąć na ocenę dokumentów. Zwykle Komisja Oceny Wniosków pozytywnie podchodzi to faktu, że dana firma stwarza dodatkowe miejsca pracy. Oznacza to, że pojedyncza dotacja może pozytywnie wpłynąć na los kilku osób bezrobotnych (nie tylko na człowieka uruchamiającego firmę, ale również osoby, które w tej firmie zostaną dodatkowo zatrudnione). 

Urząd Pracy po przyznaniu dotacji nie sprawdza ilości rzeczywiście zatrudnionych osób. Faktyczne zatrudnienie i tak podyktowane jest zawsze aktualną sytuacją przedsiębiorstwa. Jeżeli Urząd Pracy chciałyby egzekwować zatrudnienie określonej ilości osób – to mogłoby to działać na szkodę nowo otwartej firmy.

Jeżeli więc sytuacja na to pozwala i ewentualne zatrudnienie mogłoby być korzystne z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia dobrze wspomnieć o tym w sowim biznes planie

Spis treści >>

OFERTA: