Wydawanie dotacji PUP – brutto czy netto?

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy należy wydatkować w kwotach brutto. Oznacza to, iż dokonując zakupu narzędzi, usług, towarów, materiałów – bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem czynnym czy zwolnionym z podatku VAT  – zakupy rozliczamy biorąc pod uwagę wartość zakupu wraz z podatkiem VAT.

Należy pamiętać, iż osoba otwierająca firmę, która rejestruje się, jako płatnik VAT, nie może wnioskować do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT od kosztów, które pokryła w oparciu o dotacje PUP. W przypadku uzyskania takiego zwrotu i tak byłaby ona zobowiązana, do zwrotu tej kwoty na rzecz Urzędu Pracy.

Oczywiście, jeżeli zakupu dokonuje się od przedsiębiorcy prowadzącego firmę zwolnioną podmiotowo z podatku VAT, to kwotą brutto będzie tu cena sprzedaży, nawet jeżeli formalnie nie obejmuje ona podatku VAT.

OFERTA: