Wydawanie dotacji PUP – brutto czy netto?

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy należy wydawać w kwocie brutto. Oznacza to, że dokonując zakupu narzędzi, usług, towarów, materiałów – bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem czynnym czy zwolnionym z podatku VAT  – zakupy rozliczamy biorąc pod uwagę wartość zakupu wraz z podatkiem VAT.

Należy pamiętać, że osoba otwierająca firmę, która rejestruje się, jako płatnik VAT, nie może wnioskować do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT względem kosztów, które pokryła w oparciu o dotacje PUP. W przypadku uzyskania takiego zwrotu jest ona zobowiązana, do zwrotu tego odzyskanego podatku VAT na rzecz Urzędu Pracy.

Oczywiście, jeżeli zakupu dokonuje się od przedsiębiorcy prowadzącego firmę zwolnioną podmiotowo z podatku VAT, to kwotą brutto będzie tu po prostu cena sprzedaży, nawet jeżeli formalnie nie obejmuje ona podatku VAT.

OFERTA:

gotowy biznesplan