Czy mogę otrzymać dotacje jeżeli miałem już firmę w przeszłości?

Osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a prowadziła już w przeszłości działalność gospodarczą – może starać się o dotacje z PUP pod warunkiem, że taka firma została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Pod uwagę bierze się datę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co ważne, liczy się tu dzień faktycznej likwidacji a nie zawieszenia. Jeżeli firma jest zawieszona, to wciąż traktuje się ją jako działalność istniejącą. 

Jeżeli prowadziłeś firmę w przeszłości, to status swoje działlaności (oraz datę likwidacji) znajdziesz tutaj: Przeglądanie wpisów CEIDG >> 

Jeżeli wnioskujemy o dofinansowanie, to w obrębie wniosku lub biznes planu, należy podać przyczynę zamknięcia tej firmy. Fakt, że prowadziło się kiedyś działalność gospodarczą może przemawiać na naszą korzyść, pod warunkiem, że w sposób przekonujący wyjaśnimy okoliczności tej sytuacji. Jeżeli działalność gospodarcza została zamknięta z powodów innych niż ekonomiczne (np. przyczyny osobiste, choroba, pożar etc.) – to osoba taka, z uwagi na doświadczenie w prowadzeniu firmy, może uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosku

Z drugiej strony, jeżeli zamknęliśmy firmę przed rokiem i chcemy złożyć wniosek o dotacje na firmę o takim samym profilu a nie wskazaliśmy istotnych zmian w okolicznościach zewnętrznych – może to negatywnie wpłynąć na ocenę wniosku. Komisja Oceny Wniosków może mieć tu uzasadnione obawy co do szans przetrwania takiej firmy. Skoro raz się nie udało, dlaczego ma się udać po raz kolejny?

Jeżeli firma, która była prowadzona w przeszłości została uruchomiona w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy, to minimalny czas, jaki musi upłynąć od jej zamknięcia wynosi 5 lat. Większość Urzędów Pracy podchodzi jednak dość krytycznie do takich osób. Obecnie w regulaminie dotacji stosunkowo często pojawia się dodatkowe obostrzenie, uniemożliwiające danej osobie powtórne uzyskanie dotacji z PUP na podjęcie działlaności bez względu na to ile czasu upłynęło od zamknięcia firmy.