Dotacje w PUP Brzesko – 09.2023 r.

PUP Brzesko w terminie od 18.09.2023 r. – 22.09.2023 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach zaplanowanego naboru dotacje kierowane będą głównie do:
– osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
– osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowane w PUP przez okres conajmniej 12 miesięcy w przeciągu 2 ostatnich lat)
– osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami
– bezrobotnych kobiet

Kwota dotacji o jaką można wnioskować, PUP Brzesko określił niestety jedynie na 23 000 zł

Uzyskanie dotacji wymaga złożenia formularza, którego wzór jest dostępny tutaj: wniosek o dotacje PUP Brzesko >>

Wzory gotowych, już wypełnionych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: biznes plan gotowy wzór do PUP >>

Na poniższej ilustracji przedstawiamy sposób oceny wniosków, który obowiązuje w PUP Brzesko:

Zgodnie z regulaminem dotacji, kwota dotacji nie może być przeznaczone na:

 • opłaty administracyjne i skarbowe, pozwolenia, koncesje, kaucje, licencje (za wyjątkiem licencji oprogramowania), opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, czynsz, dzierżawa i inne),
 • wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • leasing maszyn i urządzeń,
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu oraz adaptacji pomieszczeń oraz zakup materiałów budowlanych,
 • zakup sprzętu używanego,
 • zakup pojazdów (definicja zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep,
 • zakup ziemi i nieruchomości,
 • zakup kasy fiskalnej (kasy rejestrującej),
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki, przygotowania, pakowania zakupionych rzeczy,
 • zakup telefonu,
 • zakupy dokonywane od współmałżonka wnioskodawcy, osób wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, teściów, synowej/zięcia oraz osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe

W PUP Brzesko preferowane będą wnioski złożone przez wnioskodawców, którzy nie zamierzają prowadzić działalności wyłącznie w formie mobilnej oraz nie są współmałżonkiem osoby ubiegającej się równocześnie o przyznanie dofinansowania lub prowadzącej podobną działalność gospodarczą, jak również – zadeklarują prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu obligatoryjnego okresu jej prowadzenia (czyli 12 miesięcy + 1 miesiąc).

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń i rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej we wniosku, przy uwzględnieniu, że:
– koszt zakup towaru do sprzedaży oraz materiałów i surowców nie może przekroczyć wysokości 35% z wnioskowanej kwoty,
– koszt reklamy i promocji nie może przekroczyć wysokości 20% z wnioskowanej kwoty,
– koszt zakupu mebli w przypadku podejmowania działalności w lokalu mieszkalnym nie może przekroczyć 2 000 zł,
– koszt zakupu komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu w przypadku gdy nie są one podstawowym
narzędziem pracy wynikającym z charakteru planowanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie może przekroczyć 3 500 zł.

Dodatkowe informacje o dotacjach z Urzędu Pracy, zasadach na jakich są udzielane, sposobie rozpatrywania wniosków oraz przygotowaniu wniosku i biznesplanu, można znaleźć tutaj: informacje o dotacjach z Urzędu Pracy >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *