BIZNES PLAN dla geodety

Usługi geodezyjne – przykładowy wniosek i biznes plan do PUP dla firmy zajmującej się sporządzaniem map do celów projektowych, rozgraniczenia nieruchomości, wytyczania obiektów budowlanych itp. Wzór został przygotowany na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie …czytaj dalej >>