PUP Katowice – dotacja na otwarcie firmy 2024

Urząd Pracy w Katowicach planuje kolejny nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działlaności gospodarczej. Zostanie on przeprowadzony pod koniec sierpnia lub początkiem września 2024 r.  Maksymalna kwota dotacji o jaką będzie można wnioskować nie została jeszcze ustalona, najprawdopodobniej wyniesie ona  ok 48 000,00 zł. 

Obowiązujący wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje z PUP Katowice 2024 r.

Szczegółowy regulamin dotyczący zasad na których udzielane jest dofinansowanie można znaleźć tutaj: Regulamin dotacji w Katowicach 2024 r. 

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować swoje dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznes planów do Urzędu Pracy można znaleźć tutaj: biznes plan wzór

Na dotacje będą mogły liczyć te wnioski i biznesplany, które uzyskają najwyższą punktację. Za udokumentowane kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności można uzyskać 10 punktów.

Spójny, szczegółowy, przejrzysty i przede wszystkim wiarygodny opis planowanego przedsięwzięcia, zawierający: perspektywy rozwoju, analizę rynku, konkurencyjność oraz planowany kierunek rozwoju firmy – maksymalnie 9 punktów.

Przygotowanie do planowanej działalności w postaci zdiagnozowanych grupy kontrahentów, wyczerpującej analizy SWOT, analiza potencjalnych zagrożeń wraz z propozycją działań zaradczych oraz analizę rentowności (kalkulacja przychodu, kosztów i zysku) – maksymalnie 8 punktów.

Posiadanie lokalu użytkowego – 3 punkty (jeżeli firma w miejscu zamieszkania – 0 punktów)

Wybrana forma zabezpieczenia dotacji – maksymalnie 4 punkty, jeżeli wskaże się 2 poręczycieli lub blokadę rachunku bankowego

Przeznaczenie środków finansowych na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem planowanej działalności gospodarczej oraz udział środków własnych – maksymalnie 4 punkty.

Dotacja z PUP Katowice – pomoc w napisaniu wniosku i biznesplanu 

Rodzaje przedsięwzięć, na które PUP Katowice nie udziela dotacji:

 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy),
 • działalność w zakresie wynajmu: pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, pojazdów, akcesoriów itp.
 • przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu
 • podjęcie działalności gospodarczej pod tym samym adresem, co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,
 • działalność prowadzoną w formie spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych;
 • działalność w zakresie ruchomych placówek gastronomicznych;
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK, Pocztą Polską lub innymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe;
 • prowadzenie usług kurierskich bez współpracy z podmiotem będącym przewoźnikiem realizującym przesyłki pocztowe lub kurierskie;
 • prowadzenie lombardu i komisu;
 • prowadzenie salonu gier hazardowych, zręcznościowych oraz na działalność agencji towarzyskich, nocnych klubów itp.;
 • prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i
  zakładów wzajemnych w sieci internetowej;
 • handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz środkami
  zastępczymi (w tym preparatami z tej grupy określanymi jako kolekcjonerskie)
 • handel środkami takimi jak suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym odżywki oraz preparaty odchudzające), poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione;
 • handel artykułami erotycznymi;
 • handel napojami alkoholowymi;
 • hodowlę i handel zwierzętami żywymi;
 • produkcję wyrobów alkoholowych;
 • produkcję wyrobów tytoniowych;
 • usługi medyczne, usługi opiekuna medycznego, usługi w zakresie wybielania zębów
  oraz usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez
  osoby nie posiadające wykształcenia medycznego;
 • usługi wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej (zabiegi z wykorzystaniem wypełniaczy i zabiegi, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek) przez osoby nie posiadające wykształcenia kosmetycznego albo medycznego z zakresu medycyny estetycznej;
 • usługi makijażu permanentnego, depilacji laserowej oraz usługi wykonywania i usuwania tatuaży przez osoby nie posiadające odpowiedniego udokumentowanego przygotowania;
 • działalność polegającą na udostępnianiu mocy obliczeniowej serwera;
 • działalność polegającą na pozyskiwaniu kryptowalut;
 • działalność komornika sądowego;
 • działalność tożsamą z działalnością wykonywaną przez współmałżonka wnioskodawcy;
 • podjęcie działalności tożsamej z działalnością podmiotu, którego wnioskodawca jest
  udziałowcem, członkiem, wspólnikiem, fundatorem lub komplementariuszem;
 • podjęcie działalności w przypadku braku udokumentowanego prawa do lokalu niezbędnego dla danego typu działalności (np. brak lokalu użytkowego w przypadku chęci uruchomienia kawiarni) 

 

Przed złożeniem wniosku radzimy dokładnie przeanalizować cały regulamin. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu lub pod numerami telefonów: 32 47 98 567, 32 47 98 676, 32 47 98 677, 32 47 98 679. Do wniosku należy załączyć również wypełniony formularz informacji o pomocy de minimis. Instrukcja wypełniania jest dostępna tutaj: jak wypełnić formularz o pomocy de minimis?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *