Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Przygotowywałeś swoje dokumenty o dotacje z PUP lecz masz wątpliwości czy zostały one przygotowane poprawnie?

Możesz zlecić nam weryfikację poprawności wniosku i biznes planu pod względem formalnym i merytorycznym.

Proszę pamiętać, iż dotacje PUP przyznaje się w trybie konkursowym, a co za tym idzie – wsparcie finansowe otrzymają jedynie te osoby, których wnioski zostaną najlepiej ocenione. 

SZCZEGÓŁY USŁUGI

  • Na przesłanych przez klienta dokumentach nanosimy komentarze w których wskazujemy błędy i ewentualne braki dotyczące poszczególnych akapitów. Tak sprawdzone dokumenty wnioskodawca może poprawić samodzielnie (stosując się do naszych zaleceń) bądź zlecić nam wykonanie niezbędnych poprawek (możliwość przeprowadzenia korekty ustalana jest już indywidualnie, w zależności od ilości błędów znalezionych w takich dokumentach)
  • Usługa jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych, licząc od momentu przesłania dokumentów i dokonania wpłaty – do odesłania klientowi sprawdzonego wniosku i biznes planu. Całkowity koszt usługi wynosi 79 zł brutto
  • Wszystkie informacje znajdujące się w obrębie udostępnionych nam dokumentów traktujemy jako poufne i nie są one przetwarzane w celach wykraczających poza charakter powierzonej nam usługi. Po realizacji zlecenia dokumenty są usuwane

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Aby zlecić nam sprawdzenie dokumentów prosimy o wysłanie wiadomość na adres info@biznesplany24.pl 

E-mail proszę zatytułować: „sprawdzenie dokumentów” a w załączeniu przesłać dokumenty, które mają zostać poddane weryfikacji.