PUP Radom – dofinansowanie na otwarcie firmy 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działlaności gospodarczej (stan na 05.07.2024 r). W roku 2024 r. maksymalna kwota dotacji w Radomiu to 38 000,00 zł. Dotacje należy przeznaczyć na wydatki związane bezpośrednio z profilem podejmowanej działlaności, w szczególności zakup maszyn, urządzeń wyposażenia i oprogramowania. 

Urząd Pracy w Radomiu dokonuje oceny wniosków, biorąc pod uwagę istniejący popyt i podaż na dany rodzaj działlaności (wynikający z części opisowej), stopień przygotowania do podjęcia działlaności (prawo do lokalu, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, oszczędności własne zaangażowane w przedsięwzięcie). Ważna jest też zasadnością przedstawionych w planie wydatków zakupów oraz prawdopodobieństwem stworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania się na rynku (prognoza finansowa). 

Dokumenty o dotacje PUP Radom 

Wymagany w 2024 roku wniosek można pobrać tutaj:

PUP Radom wniosek o dotacje

Przykłady gotowych, wypełnionych wniosków o dotacje PUP można znaleźć tutaj:

Biznes plan wzór

Zasady wydawania dotacji w PUP Radom

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup rzeczy używanych ani pokrywać bieżących kosztów prowadzenia firmy (czynsze, abonamenty, wynagrodzenia, składki ZUS, podatki itp.). Ponadto dofinansowania udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie można przeznaczyć na:

  • zakup nieruchomości,
  • budowę lub remont lokali,
  • reklamę,
  • leasing,
  • opłaty administracyjne
  • zakupy dokonywane od osób spokrewnionych
  • działalność transportową
  • zakup towaru handlowego i materiałów do produkcji

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach PUP może warunkowo zgodzić się na dokonanie zakupu wykluczonego w regulaminie dotacji. Wymagana jest jednak zgoda dyrektora Urzędu Pracy. Podczas oceny wniosków preferowane będą osoby, które do tej pory nie otrzymały żadnych dotacji i refundacji ze strony Urzędu Pracy w Radomiu.

Napisanie wniosku o dotacje z Urzędu Pracy

Wykonam dla ciebie komplet dokumentów o dotacje PUP Radom. Wniosek, formularz o pomocy de minimis i inne załączniki. Szczegółowa oferta tutaj: pisanie wniosków o dotacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *