Dotacje z Urzędu Pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej udzielane przez Urząd Pracy, to finansowa forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dotacje PUP opierają się na środkach z Funduszu Pracy oraz funduszach Unijnych

Ile wynosi dotacja z Urzędu Pracy?

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. Urzędy Pracy udzielają dotacje w wysokości 48.884,28 zł. Jest to maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W wielu Urzędach Pracy realnie udzielana kwota jest jednak niższa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy

Kiedy można złożyć wniosek o dotacje?

Wniosek o dotacje należy złożyć w terminie ustalonym przez Urząd Pracy. Choć w niektórych placówkach nabór trwa właściwie przez cały rok (np. PUP Wrocław), to w większości przypadków nabór wniosków jest ograniczony czasowo i odbywa się w ściśle określonych terminach. Informacje o naborach wniosków publikujemy tutaj: Dotacja z Urzędu Pracy w 2024 r.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać dotacje?

Podstawowymi warunkami jaki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dotację, jest rejestracja w Urzędzie Pracy oraz nieposiadanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.  Ponadto chęć wnioskowania o dofinansowanie powinno zgłosić się swojemu doradcy zawodowemu w PUP jeszcze przed złożeniem wniosku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dotacje?

Jak wygląda procedura ubiegania się o dotacje?

Po rejestracji w PUP, można złożyć wniosek w terminie naboru określonym przez Urząd. W ciągu 30 dni Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji Następuje zawarcie umowy i wypłata środków (przelewem). Rejestruje się firmę i przeprowadza wydatki zgodnie z treścią wniosku. Następnie dostarcza się do PUP faktury potwierdzające dokonanie zakupów. Bardziej szczegółowe informacje w artykule: Dotacja z Urzędu Pracy krok po kroku

Ile czasu zajmuje uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy?

Całkowita procedura ubiegania się o dotacje, poczynając od momentu złożenia wniosku, do rejestracji firmy – trwa średnio 2 miesiące. Wiele zależy od tego w jakim trybie był prowadzony nabór wniosków o dotacje. Jeżeli odbywa się tylko w określonych dniach, oznacza to dużą liczbę wniosków wpływających do PUP w krótkim czasie, co wydłuża nieco całą procedurę. Więcej informacji tutaj: Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje?

Jakie warunki po otrzymaniu dofinansowania?

Należy prowadzić firmę przez okres 12 miesięcy (z okresową możliwością zawieszenia). W tym czasie osoba, która otrzymała dotacje nie może podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę ani sprzedać środków trwałych zakupionych z dofinansowania. Nie może też zalegać ze składkami względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule: Dotacja z Urzędu Pracy warunki

Jaką działalność można otworzyć z dotacji? 

Jedyną dopuszczalną formą prawną jest indywidualną działalność gospodarczą osoby fizycznej. Wykluczone są wszelkiego typu spółki. Dofinansowania PUP nie przyznaje się na działalność w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych, w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Więcej informacji tutaj: Jaką firmę mogę uruchomić?

Na co mogę wydać środki z dofinansowania PUP?

Dotacja PUP powinna zostać przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do podjęcia działalności. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Co do wydatków na cele reklamowe, zakup towaru handlowego lub pomoc prawną każdy PUP ma nieco inne reguły. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule: Co można kupić za dotację z Urzędu Pracy?

Czy muszę mieć poręczycieli?

Otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy wiąże się z koniecznością jej zabezpieczenia na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna w sposób jednoznaczny nie dotrzyma warunków na jakich uzyskała dofinansowanie. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to m.in. poręczenie, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, zastaw itp. Szczegółowe informacje: Poręczyciel a dotacja PUP

Dotacja z Urzędu Pracy – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Osoba chcąca uzyskać dotacje z Urzędu Pracy musi przekonać urzędników, że poradzi sobie z prowadzeniem wybranego rodzaju działalności. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty oraz kursy potwierdzające kwalifikacje osoby bezrobotnej w zwiększają jej szanse na uzyskanie dotacji. Szczegóły: Jakie muszę mieć kwalifikacje by otrzymać dotacje PUP?

Czy potrzebny mi biznes plan?

Każdy PUP ma inne wytyczne odnośnie biznes planu. Dokumenty winny spełniać wytyczne określone w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze wniosków i wyczerpująco opisywać planowaną firmę. W niektórych Urzędach Pracy składa się sam wniosek, który zawiera elementy biznesplanu, w innych biznes plan dodaje się jako osobny załącznik. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: Biznes plan a dotacja PUP oraz gotowy biznes plan wzór do PUP

Czy muszę uzyskać konkretny zysk z działalności?

Osoba która uzyska dotacje z Urzędu Pracy nie musi wykazywać konkretnych wpływów, a zysku w ramach uruchomionej działlaności gospodarczej. Wystarczy, jeżeli firma nie ma zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz uzyskała jakiekolwiek obroty. Dodatkowe informacje na ten temat w artykule: Czy muszę udokumentować zysk?

Czy powinienem mieć wkład własny by otrzymać dotacje?

Urzędy Pracy zazwyczaj nie wymagają od osoby starającej się o dotacje, aby posiadała własne środki finansowe. Nie zmienia to jednak faktu, że zaangażowanie własnych środków finansowych jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku i może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania. Więcej na ten temat w artykule: Dotacja z Urzędu Pracy a wkład własny

Czy można uzyskać dotacje jednocześnie z kilku źródeł?

Nie można starać się o dotacje jednocześnie z dwóch Urzędów Pracy, choć nie ma żadnych przeciwwskazań, by wnioskować o jednoczesne dofinansowanie podjęcia działalności z innych niż PUP źródeł. Szczegółowe informacje na ten temat prezentujemy w artykule: Czy mogę łączyć dotacje PUP z innymi formami wsparcia?

Dotacja PUP na otwarcie firmy a zatrudnienie pracowników

Urzędy Pracy nie wymagają, aby osoba otrzymująca dotacje zatrudniła pracowników. Wnioskodawca może samodzielnie prowadzić firmę. Jednak kwestia ewentualnego zatrudnienia pojawia się często we wniosku o dotacje lub biznes planie przedsięwzięcia, i może ona wpłynąć na ocenę dokumentów. Więcej na ten temat: Czy muszę mieć pracowników?

Dotacja z Urzędu Pracy a fakt prowadzenia firmy w przeszłości

Osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a prowadziła już w przeszłości działalność gospodarczą – może starać się o dotacje PUP pod warunkiem, że poprzednia firma została zamknięta 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Pod uwagę bierze się datę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowe informacje: Dotacja PUP dla byłego przedsiębiorcy

Czy muszę płacić podatek dochodowy od dotacji PUP? 

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolniona z podatku dochodowego. Oznacza to, że dotacji nie trzeba uwzględniać w rocznej deklaracji podatkowej. Zwolnienie z podatku niesie ze sobą jednak pewne konsekwencje. Więcej w artykule: Podatek dochodowy a dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy a podatek VAT

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy należy wydawać w kwocie brutto. Oznacza to, że dokonując zakupu narzędzi, usług, towarów, materiałów – bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem czynnym czy zwolnionym z podatku VAT, zakupy rozliczamy biorąc pod uwagę wartość zakupu wraz z podatkiem VAT. Więcej informacji a artykule: Dotacja PUP – brutto czy netto?

Dofinansowanie PUP a amortyzacja środków trwałych

Osoba, która dokona zakupu środka trwałego w oparciu o dofinansowanie PUP, nie może później tego środka trwałego amortyzować, gdyż otrzymana dotacja z której finansowany jest zakup – jest zwolniona z podatku dochodowego. Tym samym prowadziło by to do zjawiska „podwójnego zwolnienia”. Więcej na temat: Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?

W jakim terminie mogę zarejestrować firmę? 

Jeżeli starasz się o dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności, to firmę możesz zarejestrować dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotacje ze swoim Urzędem Pracy. Wcześniejsza rejestracja firmy skutkowała by automatycznym odrzuceniem wniosku przez PUP. Więcej informacji w artykule: Dotacja z Urzędu Pracy a termin rejestracji firmy

Szanse uzyskania dotacji z Urzędu Pracy

Szanse przyznania dotacji z Urzędu Pracy zależą od posiadanych kwalifikacji, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, rzetelnie napisanego wniosku o dotacje, wybranej formy zabezpieczenia i kilku innych czynników. Wykonaj krótki test i dowiedz się jak przedstawia się twoja sytuacja względem dofinansowania: Jakie mam szanse otrzymania dotacji PUP?

Pomoc w uzyskaniu dotacji

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy? Wykonam dla Ciebie wniosek i biznes plan. Tanio, szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: Pisanie wniosków o dotacje