PUP Świebodzin – dotacje na otwarcie firmy 2024

Od 17 czerwca 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie przyjmuje wnioski o dotacje na podjęcie działlaności gospodarczej. Aktualnie nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie powiatu świebodzińskiego oraz osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadającymi matury).

PUP Świebodzin – przeznaczenie dotacji 

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania – niezbędnych do uruchomienia firmy o wybranym profilu. maksymalna wysokość dotacji w dniu pisania artykułu to 48 000,00 zł

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Pracy w Świebodzinie: wniosek o dotacje

Wzory gotowych biznesplanów o dotacje PUP można znaleźć tutaj: biznes plan wzór

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • udziały w spółkach cywilnych i handlowych,
 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
  wina w ciągu roku gospodarczego,
 • działalność prowadzoną przez koła gospodyń wiejskich,
 • działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • przejęcie lub przystąpienie do istniejącej firmy w charakterze właściciela, współwłaściciela
  lub wspólnika,
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej oraz pokrewnej z działalnością gospodarczą
  współmałżonka,
 • podjęcie przez Wnioskodawcę rodzaju działalności już wcześniej prowadzonej,
 • działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajdują się poza terenem kraju,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby
  nieposiadające wykształcenia medycznego,
 • prowadzenie działalności kredytowej, pożyczkowej, prowadzenie lombardu, komisu, sprzedaży artykułów używanych, punktu kasowego, salonu gier hazardowych, firm typu agencji towarzyskich i pokrewnych,
 • handel obwoźny, działalność handlowo – usługową polegającą na akwizycji lub ajencji, handel na bazarach i targowiskach, sprzedaż internetową,
 • działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych,
 • działalność taksówek osobowych,
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • działalność sezonową (np. wypożyczalnia nart),
 • działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń,
 • zakup nieruchomości oraz tymczasowych obiektów budowlanych, gruntów lub użytkowanie
  wieczyste nieruchomości itp.,
 • zakup środków transportu (transport drogowy towarów, działalność związana z przeprowadzkami itp.)
 • koszty związane z zakupem, budową, remontem i modernizacją lokalu oraz remont i modernizację maszyn i urządzeń,
 • zakup i instalację klimatyzacji oraz alarmu,
 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. na reklamę, opłaty
  eksploatacyjne (prąd, woda telefon, czynsz, dzierżawa itp.), administracyjne, skarbowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wynagrodzenia pracowników, itp.,
 • koszty szkoleń, kursów, itp.,
 • zakup sprzętu, przedmiotów, materiałów, surowców itp. do dalszej odsprzedaży oraz wynajmu,
 • zakup automatów samoobsługowych i kas fiskalnych,
 • zakup sprzętu używanego do kwoty 10 000,00 zł oraz środków nietrwałych,
 • koszty związanych z wysyłką, transportem, przygotowaniem, pakowaniem, itp.
 • zakupy będące współwłasnością innej osoby, banku itp.

Ocena wniosków 

Urząd Pracy w Świebodzinie ocenia wnioski biorąc pod uwagę takie kryteria jak: rodzaj podejmowanej działalności, lokalizacja, posiadane przez wnioskodawcę  doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, ukończone kursy itp. Ponadto liczy się przedstawiona we wniosku prognoza finansowa przewidywanych przychodów oraz całościowa obiektywna ocena wniosku przez komisję m.in. pomysł, kompletność czytelność oraz potencjalna szansa na utworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Pomoc w przygotowaniu dokumentów 

Potrzebujesz pomocy w wykonani wniosku o dotacje z Urzędu Pracy w Świebodzinie? Sprawdź moją ofertę: pisanie wniosków i biznesplanów do PUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *