Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – dotacje na biznes 2024

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego udziela dotacje na podjęcie działlaności gospodarczej. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania powinny złożyć deklarację uczestnictwa zawierającą opis przedsięwzięcia. Na jej podstawie zostaje przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym, który decyduje o udzieleniu wsparcia. Później sporządza się szczegółowy harmonogram zakupów z dotacji

W okresie 02.2024 r. – 06.2025 r. Urząd Pracy obejmie wsparciem 180 osób. Średnią wysokość udzielanego dofinansowania zaplanowano na 34 000,00 zł

Wymagane dokumenty

Deklaracja chęci ubiegania się o dotacje do pobrania tutaj: Deklaracja UPP Kraków 

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wykonać przekonujący opis przedsięwzięcia, to gotowe wzory znajdziesz tutaj: gotowe wnioski o dotacje PUP

Przeznaczenie dotacji

Dotacje z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego należy przeznaczyć na cele związane bezpośrednio z planowanym profilem firmy i niezbędne do jego uruchomienia. Głównie zakup środków trwałych, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia. Dotacji nie można przeznaczyć za bieżące koszty prowadzenia firmy, tj. opłaty administracyjne, wynagrodzenia, abonamenty itp. Ponadto dotacji nie można przeznaczyć na szkolenia, usługi transportowe oraz zakup kasy fiskalnej. W przypadku najmu lokalu użytkowego zwykle dopuszcza się pokrycie z dotacji kosztów wynajmu w 1 miesiącu. Część dotacji można przeznaczyć na zakup towaru handlowego (ok. 10 000,00 zł) i reklamę (ok. 3000,00 zł). 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od pracowników UPP Kraków, pod numerami telefonów: 12 416 74 56 oraz 12 416 74 58