Jak wypełnić formularz o pomocy de minimis?

de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to jeden z obowiązkowych załączników do wniosku o dotacje na podjęcie działalności. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania. Uwaga! Poniższa instrukcja dotyczy jedynie sytuacji wnioskowania o dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności a wcześniej nie otrzymał pomocy de minimis. W innych przypadkach formularz ten wypełnia się w inny sposób. 

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

A – Wpisujemy nr NIP. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy „nie posiadam”

B – Wpisujemy imię i nazwisko

C – Wpisujemy adres zameldowania

D – Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania. Pełną listę identyfikatorów gmin można znaleźć tutaj: Wykaz identyfikatorów gmin

E – Wpisujemy cztery pierwsze cyfry z wybranego PKD, który zostanie wskazany jako główny PKD podczas rejestracji firmy

F – Wpisujemy przewidywaną datę uruchomienia firmy, a więc datę w przyszłości (najlepiej dodać ok. 6-8 tygodni licząc od planowanej daty złożenia wniosku)

G – Wpisujemy imię i nazwisko

H – Podajemy nr telefonu

I – Można wpisać określenie „przyszły właściciel / właścicielka”

J – Data wypełnienia i podpis

formularz de minimis 1

 

formularz de minimis 3

formularz de minimis 4

formularz de minims 6

Spis treści >>

biznes plan wzór