Dotacje w PUP Bełchatów – 12.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dotację na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Wnioski przyjmowane będą w dniu 13.12.2023 r. Kwota dotacji o którą można wnioskować to 43169,70 zł.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym w PUP Bełchatów dotacje można przeznaczyć na zakup środków trwałych, narzędzi i maszyn. Na zakup towaru handlowego lub materiałów do produkcji można przeznaczyć maksymalnie 20% dotacji. Na cele reklamowe (strona internetowa, logo, banner reklamowy itp.) można przeznaczyć 15% dotacji. Na ewentualną pomoc prawną można przeznaczyć 10% wnioskowanej dotacji.

Zakup rzeczy używanych (np. samochodu osobowego), dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. cena takiej rzeczy musi odpowiadać wartości rynkowej i być znacząco niższa od ceny nowej. W takim wypadku wymagana jest też wycena przez rzeczoznawcę.

Obowiązujący w PUP Bełchatów wniosek o dotacje można pobrać na tej stronie: dokumenty o dotacje PUP Bełchatów >>

Przykłady gotowych biznesplanów i wniosków o dotacje można znaleźć tutaj: biznes plan wzór >>

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • wniesienie kaucji (za wyjątkiem kaucji związanej z pozyskaniem lokalu pod działalność w wysokości do 10% kwoty dotacji)
 • opłaty najmu lub dzierżawy lokalu
 • opłaty administracyjne, skarbowe, podatki, wynagrodzenia, abonamenty itp.
 • koszty transportu lub przesyłek
 • koszty remontu lub budowy
 • zakupy od osób spokrewnionych
 • podjęcie działlaności tożsamej z działalnością współmałżonka
 • wydatki związane z przejęciem istniejącej firmy
 • podjęcie działlaności w tym samym miejscu i tym samym profilu, co inna już istniejąca firma
 • koszty szkoleń, uzyskania pozwoleń i licencji
 • zakup kasy lub drukarki fiskalnej
 • otwarcie firmy działającej na zasadach franczyzy
 • uruchomienie firmy w postaci handlu obwoźnego lub gastronomi obwoźnej
 • otwarcie firmy działającej wyłącznie sezonowo

W przypadku Bełchatowa, wniosek pełni równocześnie rolę biznesplanu. Na dotację mogą liczyć te osoby, które w składanych dokumentach wykażą realność przedstawionej koncepcji biznesowej, w tym przekonującą analizę finansową i rzetelne rozpoznanie rynku. Urząd Pracy podczas oceny bierze też pod uwagę kwalifikacje / doświadczenie zawodowe wnioskodawcy oraz już podjęte działania organizacyjne (w tym wkład własny).

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *