Dotacje na firmę w PUP Dzierżoniów – 02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie od 30.01.2024 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działlaności gospodarczej. W ramach tego naboru można wnioskować o bezzwrotną dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

Komplet niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj: Dokumenty o dotacje PUP Dzierżoniów >>

Przy udzielaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, Urząd Pracy bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) ocena przygotowania merytorycznego, do prowadzenia firmy o wybranym profilu (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia, odbyte szkolenia, umiejętności)
2) ocena przedstawionej we wniosku prognozy finansowej, w aspekcie możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy
3) ocena charakterystyki planowanej działalności oraz analizy mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia,
4) ocena wszelkich dokumentów uwiarygodniające wniosek (listy intencyjne, umowy bądź dokumenty stanowiące uprawdopodobnienie ich zawarcia, oferty handlowe),
5) ocena uzasadnienia planowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków,
6) ocena wielkość wkładu własnego (środków pieniężnych i niepieniężnych),
7) ocena wybranego rodzaju zabezpieczenia ewentualnego zwrotu środków pod względem wiarygodności 
8) szanse na prowadzenie firmy po okresie pierwszych 12 miesięcy

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: biznes plan wzór

Zgodnie z obowiązującym w Dzierżoniowie regulaminem – środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na:

 • zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu i poniesionego w związku z realizacją projektu,
 • zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (do 30% wnioskowanej kwoty),
 • pozyskanie na własność lokalu (do 20% wnioskowanej kwoty),
 • zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej (do 30% wnioskowanej kwoty),
 • zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej (do 30% wnioskowanej kwoty),
 • usługi i materiały reklamowe (do 10 % wnioskowanej kwoty),
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do10 % wnioskowanej kwoty),
 • zakup pojazdów w tym pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników (do 50% wnioskowanej kwoty)

 

Ponadto PUP w Dzierżoniowie wprowadził szereg wykluczeni. Dotacji nie udziela się m.in. na:

 • zakup w formie leasingu, kredytu i zakupu ratalnego,
 • udziały i akcje
 • opłaty administracyjne, skarbowe, bankowe oraz opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń i licencji,
 • opłaty dotyczące usług, z wyłączeniem usług reklamowych,
 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • przejęcie istniejącej działalności gospodarczej
 • zakup używanych środków trwałych, maszyn, narzędzi i urządzeń od współmałżonka, partnera wnioskodawcy, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, rodzeństwa wnioskującego;
 • zakup towaru używanego, przeznaczonego na handel,
 • zakup sprzętu używanego, który został zakupiony ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • zakup środka transportu w przypadku gdy planowana działalność będzie działalnością w zakresie drogowego transportu towarowego;
 • zakup mebli, jeżeli będą stanowiły wyposażenie lokalu usytuowanego w mieszkaniu, dopuszcza się zakup mebli typowo biurowych, tj. biurko, krzesło.;
 • zakup kasy fiskalnej;
 • zakup telefonu komórkowego

 

Środki na podjęcie działalności nie mogą być udzielone:
1) na handel obwoźny
2) na firmę działającą wyłącznie poza granicami kraju
3) na prowadzenie pośrednictwa finansowego oraz punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską
4) na prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie,
5) na działalność eksportową 
6) na działalność, której prowadzenie uwarunkowane będzie pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych przed towarami sprowadzanymi z zagranicy
7) na działalność sezonową, przy której sezon będzie okresem krótszym niż minimalny wymagany okres prowadzenia działalności
8) na usługi wróżbiarskie, ezoteryczne
9) na działalność wyłącznie w zakresie sprzedaży internetowej
10) na działalność w zakresie wypożyczania sprzętu
11) na działalność w zakresie gastronomii prowadzonej przy wykorzystaniu food tracków
12) na działalność o profilu i zakresie tożsamym z działalnością prowadzoną w planowanym miejscu wskazanym przez wnioskującego;
13) na przekształcenie działalności nierejestrowanej w działalność gospodarczą podlegającą wpisowi w CEIDG

 

Dodatkowych szczegółowych informacji na temat udzielanych w Dzierżoniowie dotacji można uzyskać pod nr telefonów:  74 832 52 44, 74 832 52 42

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *