Dotacje w PUP Ustrzyki Dolne – 11.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działlaności gospodarczej. Kwota dotacji o jaką można wnioskować to 42.034,56 zł.

Niezbędne wniosku można pobrać tutaj: wniosek o dotacje PUP Ustrzyki Dolne >>

Gotowe wzory biznesplanów można znaleźć tutaj: biznes plan wzór >>

Biorąc pod uwagę obowiązujące w Ustrzykach Dolnych kryteria, środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przyznane na:

 • opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkiem,
 • koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów,
 • szkolenia,
 • wycenę rzeczoznawcy majątkowego,
 • pokrycie kosztów budowy, remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu do którego Wnioskodawca, absolwent CIS lub absolwent KIS nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,
 • pokrycie kosztów budowy, remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu, stanowiącego lokal mieszkalny,
 • remont w kwocie przewyższającej 30 % przyznanej dotacji (z uwzględnieniem pkt. 5 i 6),
 • pokrycie kosztów budowy i remontów pojazdów, maszyn i urządzeń,
 • nabycie udziałów w spółkach,
 • pokrycie kosztów przesyłki, transportu, pakowania,
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia, podatków, akcyzy, koncesji,
 • spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
 • zakup środków transportu przeznaczonych do transportu drogowego towarów,
 • zakup samochodów z wyłączeniem:

– samochodów specjalistycznych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym,

– samochodów osobowych przeznaczonych do nauki jazdy,

– samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1 tony,

– minibusów przystosowanych do przewozu osób,

 • zakup dokonany od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej,
 • zakup używanych sprzętów, maszyn i urządzeń chyba, że wartość nowego sprzętu, maszyny lub urządzenia przewyższa wartość dotacji, a zakup ten poprzednio nie został sfinansowany ze środków publicznych.
 • zakup sprzętów, maszyn i urządzeń (w tym także wyposażenia), których wartość jednostkowa jest niższa niż 100,00 zł brutto.
 • zakup telefonu komórkowego/ smartfona /tableta za kwotę wyższą niż 3 000 zł,
 • zakup laptopa/zestawu komputerowego za kwotę wyższą niż 5 000,00 zł, jeżeli planowane przedsięwzięcie nie jest związane ze specjalistycznymi usługami graficznymi, projektowymi i informatycznymi,
 • zakup sprzętów, maszyn i urządzeń(w tym także wyposażenia), których termin użytkowania jest krótszy niż 1 rok,
 • zakup towaru handlowego w kwocie przewyższającej 50 % przyznanej dotacji,
 • zakup kasy fiskalnej,
 • przejęcie istniejącej firmy lub stanie się jej wspólnikiem lub współwłaścicielem.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielone na:

 • podjęcie rolniczej działalności gospodarczej, eksportowej, związanej z górnictwem i przemysłem stoczniowym oraz na transport drogowy towarów z przeznaczeniem na zakup samochodów,
 • działalność sezonową,
 • działalność komisową,
 • działalność prowadzoną w zakresie handlu detalicznego opartego o sprzedaż bezpośrednią,
 • handel artykułami używanymi (w tym również odzieżą),
 • działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
 • prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego,
 • działalność lombardową,
 • działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr/rzeczy zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu,
 • działalność prowadzoną w oparciu o współpracę z jednym odbiorcą/ kontrahentem, spełniającą bardziej przesłanki zatrudnienia niż samodzielnej, niezależnej działalności gospodarczej, w tym także działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o umowę franczyzową lub agencyjną na wyłączność,
 • prowadzenie punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem,
 • prowadzenie salonów gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich, itp.
 • działalność prowadzoną w formie spółki,
 • działalność prowadzoną w lokalu, który nie posiada charakteru użytkowego zgodnie z prawem budowlanym,
 • działalność utrudniającą monitoring w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków jak również monitoring prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ciągły
  i zorganizowany przez okres trwania umowy ze względu na miejsce wykonywania działalności,
 • wykonywanie działalności w miejscu, w którym prowadzona już jest inna działalność gospodarcza.

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *