Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Zgodnie z rozporządzeniem, Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku naboru wniosków prowadzonych w trybie ciągłym – czas rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas (np. nabór zostaje ogłoszony w terminie od 10 do 20 marca) – owe 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru (dla wskazanego wyżej przykładu będzie to więc 20 marca). 

Należy jednak pamiętać, iż realny czas rozpatrzenia wniosku zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników i ogólnej liczby wniosków. Wskazane wyżej 30 dni to czas maksymalny. Zdarza się iż wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 2-3 tygodni. Nim środki finansowe trafią na konto wnioskodawcy trzeba jednak jeszcze poczekać.

Kolejny krok to formalne zawarcie umowy dofinansowania. Urząd Pracy wyznacza termin podpisania umowy zwykle w przeciągu 1-3 tygodni od momentu pozytywnego zaopiniowania wniosku osoby bezrobotnej. Wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie celem podpisania niezbędnych dokumentów. Jeżeli wybraną formą zabezpieczenia było poręczenie – to poręczyciele również będą musieli pojawić się w PUP. 

Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu kilku dni. Można przyjąć, iż całkowita procedura ubiegania się o dotacje z Urzędu Pracy wynosi ok. 2 miesięcy.