Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Pracy ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności. W przypadku naboru wniosków prowadzonych w trybie ciągłym – czas rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas (np. nabór zostaje ogłoszony w terminie od 10 do 20 marca) 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Dla wskazanego wyżej przykładu rozpatrzenie wniosku nastąpiło by w terminie do 19 kwietnia (30 dni liczymy od od 20 marca). 

Realny czas rozpatrzenia wniosku zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników i ogólnej liczby złożonych wniosków. Wskazane 30 dni, to czas maksymalny. Często zdarza się, że wniosek o dotacje zostaje rozpatrzony szybciej, w przeciągu 2-3 tygodni.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji trzeba jeszcze poczekać na zawarcie umowy dotacji z Urzędem Pracy, co może potrwać kolejne 7-14 dni. Do momentu podpisania umowy nie można rejestrować działalności.

Jeżeli Urząd Pracy stwierdzi jakieś braki, może skierować wniosek do uzupełnienia. Jeżeli tak by się stało, to po uzupełnieniu wniosku PUP może procedować wniosek kolejne 30 dni. 

Wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie celem podpisania niezbędnych dokumentów. Jeżeli wybraną formą zabezpieczenia było poręczenie – to poręczyciele również będą musieli pojawić się w PUP (oraz ich współmałżonkowie w przypadku wspólnoty majątkowej). 

Po podpisaniu umowy dotacyjnej pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu 1-3 dni. Można przyjąć, że całkowita procedura ubiegania się o dotacje PUP, poczynając od momentu złożenia wniosku, do rejestracji firmy – trwa średnio 2 miesiące

 

biznes plan wzór