Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1380) Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku naboru wniosków prowadzonych w trybie ciągłym czas rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas (np. nabór zostaje ogłoszony w terminie od 10 do 20 marca) 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Dla wskazanego wyżej przykładu rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 9 kwietnia (od 20 marca doliczamy 30 dni). 

Należy jednak pamiętać, iż realny czas rozpatrzenia wniosku zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników i ogólnej liczby wniosków. Wskazane 30 dni, to czas maksymalny. Stosunkowo często zdarza się, że wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 2-3 tygodni. Zanim środki finansowe trafią na konto wnioskodawcy trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Kolejny krok, to formalne zawarcie umowy dofinansowania. Urząd Pracy wyznacza termin podpisania umowy zwykle w przeciągu 1-3 tygodni od momentu pozytywnego zaopiniowania wniosku osoby bezrobotnej. Wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie celem podpisania niezbędnych dokumentów. Jeżeli wybraną formą zabezpieczenia było poręczenie – to poręczyciele również będą musieli pojawić się w PUP. 

Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu kilku dni. Można przyjąć, iż całkowita procedura ubiegania się o dotacje z Urzędu Pracy wynosi ok. dwóch miesięcy.