Ile trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku naboru wniosków prowadzonych w trybie ciągłym – czas rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dany PUP prowadzi nabór przez określony czas (np. nabór zostaje ogłoszony w terminie od 10 do 20 marca) 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Dla wskazanego wyżej przykładu rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 19 kwietnia (od 20 marca liczymy 30 dni). 

Należy jednak pamiętać, że realny czas rozpatrzenia wniosku zależy wyłącznie od sprawności samych urzędników i ogólnej liczby wniosków. Wskazane 30 dni, to czas maksymalny. Często zdarza się, że wniosek zostaje rozpatrzony w przeciągu 2-3 tygodni. Zanim środki finansowe trafią na konto wnioskodawcy trzeba jednak jeszcze poczekać na podpisanie umowy dotacji z PUP i bezwzględnie nie można rejestrować działalności dopóki nie zostanie ona zawarta. 

Dany Urząd Pracy wyznacza termin podpisania umowy zwykle w przeciągu 1-3 tygodni od momentu pozytywnego zaopiniowania wniosku osoby bezrobotnej. Wnioskodawca jest zobligowany do osobistego stawienia się w urzędzie celem podpisania niezbędnych dokumentów. Jeżeli wybraną formą zabezpieczenia było poręczenie – to poręczyciele również będą musieli pojawić się w PUP (i ich współmałżonkowie w przypadku wspólnoty majątkowej). 

Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy w przeciągu kilku dni. Można przyjąć, że całkowita procedura ubiegania się o dotacje z Urzędu Pracy wynosi ok. dwóch miesięcy. 

biznes plan wzór

Pełna lista tematów >>