Czy muszę mieć biznes plan?

W zależności od Urzędu Pracy możemy wyróżnić trzy różne podejścia do biznes planu.

Niektóre Urzędy Pracy (np. Urząd Pracy m.st. Warszawa) nie przewidują składania odrębnego biznes planu, gdyż jego rolę pełni rozbudowany wniosek wraz z załącznikami, które zasadniczo obejmują wszytki elementy pojawiające się w biznes planie (opis rynku, konkurencji, plan marketingowy, analiza SWOT, rachunek zysków i strat itp.). 

Inne Urzędy Pracy przewidują załączenie do wniosku dodatkowego biznes planu i określają jego budowę wskazując jakie elementy taki biznes plan powinien zawierać. Często taki biznes plan stanowi dodatkowy formularz do wypełnienia (taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku Powiatowego Urzędu pracy w Bytomiu).

Niektóre Urzędy Pracy (np. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu) – przewidują jedynie ograniczony objętościowo wniosek, gdzie jednocześnie nie można rozszerzać poszczególnych akapitów znajdujących się w formularzu. W tym przypadku to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek utworzenia ewentualnego dodatkowego załącznika z uzupełnieniami do wniosku, który będzie zawierał te istotne elementy, które nie zmieściły się we wniosku, a są kluczowe do właściwego i wyczerpującego przestawienia koncepcji biznesowej. 

Należy pamiętać, aby komplet dokumentów, który składa się w PUP – spełniał wszystkie wytyczne określone w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze wniosków i w sposób wyczerpujący opisywał planowaną działalność. Jest to nadrzędna zasada, którą powinniśmy się kierować przygotowując swój wniosek / biznes plan. Takie podejście zwiększy nasze szanse uzyskania wysokiej punktacji i uzyskania dotacji.

W wielu przypadkach liczba składanych wniosków przekracza liczbę dotacji, która może zostać przyznana przez Urząd Pracy. Z tego względu dofinansowanie otrzymują te osoby, które uzyskały najlepszą ocenę. Np. w marcu 2023 podczas naboru wniosków w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa o dotacje wnioskowało 430 osób z czego jedynie 90 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych. Warto więc poświęcić swój czas na rzetelne przygotowanie dokumentacji.  Wskazówki jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj: Jak wykonać wniosek i biznes plan do Urzędu Pracy

Ile czasu potrzeba na wykonanie wniosku / biznes planu? To zależy od posiadanej wiedzy, doświadczenia w przygotowywaniu tego typu dokumentów oraz skomplikowania samego przedsięwzięcia. Zwykle jest to kilkanaście godzin pracy. 

Spis treści >>

OFERTA:

pisanie biznesplanów