Jak opisać konkurencję?

Wniosek i biznes plan o dotacje wymaga opisu naszej potencjalnej konkurencji. Ta część zwykle składa się z dwóch elementów:

a) Informacja na temat ogólnej liczby i specyfiki firm, które mogą stanowić dla nas konkurencję

W przypadku biznes planu dla firmy budowlanej – ta część mogła by wyglądać następująco:

Na terenie Krakowa działa obecnie 6,5 tys. firm zajmujących się wykończeniami wnętrz (dane wedle CEIDG, dla PKD 43.33.Z). Z uwagi na fakt, iż dla firm świadczących usługi bezpośrednio u klienta – dokładana lokalizacja siedziby firmy nie odgrywa istotnej roli, każda taka firma może stanowić moja konkurencję. Ponad połowa z nich, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników1, które pod względem wielkości klasyfikują się do tej samej grupy jak planowana prze ze mnie firma.  Są to podmioty o zróżnicowanej zdolnościach produkcyjnych i ofercie, nie sposób więc przeprowadzić wyczerpującej charakterystyki całej grupy.

Źródła informacji:

  1. https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1874363,GUS-w-Polsce-przybylo-mikroprzedsiebiorstw

b) Szczegółowy opis kilku wybranych firm konkurencyjnych

Szczegółowy opis powinien obejmować od 2 do 4 firm konkurencyjnych. Do opisu powinniśmy wybrać te przedsiębiorstwa, które z uwagi na lokalizację lub ofertę – stanowią dla nas największe zagrożenie. Charakterystykę konkurencji można przedstawić w formie tabelarycznej.  Poniżej przedstawiamy przykład wykonany z myślą o gabinecie dietetycznym z Lublina:

opis konkurencji

 

Skąd brać informacje do opisu konkurencji? 

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – można uzyskać informacje o dacie uruchomienia firmy, oraz o tym, czy firma była w przeszłości zawieszona. Jeżeli tak – to prawdopodobniej nie zatrudnia pracowników, a właściciel prowadzi ją w pełni samodzielnie gdyż w przypadku etatów – zawieszenie działalności nie jest możliwe. CEIDG pozwala też określić zakres działania firmy w oparciu o wskazane numery PKD.
  • Osobista wizyta w siedzibie firmy konkurencyjnej. Dzięki takiej wizycie możemy uzyskać szczegółowe informacje o aktualnym cenniku, dostępnych miejscach parkingowych, reklamy zewnętrznej, stanu technicznego lokalu, szacunkowej liczby pracowników, wyposażenia. Jeżeli z jakiś powodów osobista wizyta jest niemożliwa, możemy po prostu zadzwonić i uzyskać potrzebne informacje podając się za potencjalnego klienta.
  • Opis na stronie internetowej, Facebook’u, katalogach typu PanoramaFirm.pl. W dzisiejszych czasach większość firm w jakimś stopniu stara się wykorzystywać Internet w celach reklamowych. Często można znaleźć zdjęcia, informacje o ofercie, specjalizacji, dotychczasowych realizacjach, cenach etc. Taka treść może być cennym źródłem informacji dla naszej charakterystyki.
  • Recenzje klientów w ramach usługi Google Places, lub w systemie recenzji Facebook. Opinia klientów może być miarodajnym wyznacznikiem jakości danego przedsiębiorstwa. Prócz ogólnej oceny – warto zagłębić się w lekturę poszczególnych komentarzy. Tym sposobem możemy uzyskać wiedzę, którą ciężko zdobyć, nawet jeżeli osobiście odwiedzimy daną firmę. Np. może się okazać, iż dana restauracja ma dobre jedzenie i ceny, ale np. w okresie zimowym lokal jest niedogrzany, co znacznie przeszkadza klientom, i może wskazywać, iż dana działalność chyli się ku upadkowi. Rzecz jasna czytając tego typu recenzje należy zachować pewną ostrożność. Niektóre negatywne oceny mogą nie być wiarygodne, podobnie jak oceny pozytywne (zdarza się, iż przedsiębiorcy zakładają kilkanaście fałszywych kont w serwisie celem podbicia oceny, lub zlecają tego typu zadanie specjalizującym się w tym freelancerom). 

OFERTA: