Jak opisać konkurencję?

Aby wniosek i biznes plan o dotacje był rzetelny – konieczny jest opis wiarygodny konkurencji. Ta część składa się zwykle z dwóch elementów:

a) Informacja na temat ogólnej liczby i specyfiki firm, które mogą stanowić dla nas konkurencję

W przypadku biznes planu dla małej firmy remontowo-budowlanej ta część może wyglądać następująco:

Na terenie województwa pomorskiego wg danych CEIDG w roku 2021 działało 23,7 tys. firm budowlanych. Biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług – ich dokładna lokalizacja nie ma większego znaczenia, gdyż prace realizowane są mobilnie, w miejscu wskazanym przez klienta, a osoba decydująca się na wybór takiej firmy nie sugeruje się zwykle jej odległością, a raczej cennikiem, dostępnością i jakością świadczonych usług. Można więc przyjąć, że wszystkie firmy z obszaru województwa mogą stanowić dla mnie potencjalną konkurencję. Są to przedsiębiorstwa bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem specjalizacji, liczby zatrudnionych pracowników, posiadanych zasobów. Biorąc pod uwagę liczbę firm budowlanych w województwie i ogólną wartość rynku – średnie roczne obroty przypadające na 1 tego typu firmę wynoszą tu 704 tys. zł. Jak więc widać – mimo ilości firm konkurencyjnych, rynek zbytu na usługi remontowo-budowlane jest wciąż duży.

Źródła informacji:

  1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/produkcja-budowlano-montazowa-w-2019-roku,12,4.html

b) Szczegółowy opis kilku wybranych firm konkurencyjnych

Szczegółowy opis powinien obejmować co najmniej 3 firmy konkurencyjne. Do opisu powinniśmy wybrać te przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją lokalizację / ofertę / klienta docelowego – stanowią dla nas największe zagrożenie. Charakterystykę konkurencji można przedstawić w formie tabelarycznej.  Poniżej przedstawiamy przykład wykonany z myślą o klubie dziecięcym:

opis konkurencji

Skąd brać informacje do opisu konkurencji? 

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – pozwala uzyskać informacje o dacie uruchomienia firmy oraz o tym, czy dana firma była w przeszłości zawieszona. Jeżeli tak, to prawdopodobnie nie zatrudnia pracowników, a właściciel prowadzi ją w pełni samodzielnie, gdyż w przypadku etatów, zawieszenie działalności nie jest możliwe. CEIDG pozwala też określić zakres działania firmy w oparciu o wskazane numery PKD.
  • Osobista wizyta w siedzibie firmy konkurencyjnej, rozmowa z właścicielem lub pracownikami. Dzięki takiemu kontaktowi możemy uzyskać szczegółowe informacje o aktualnym cenniku, dostępnych miejscach parkingowych, reklamy zewnętrznej, stanu technicznego lokalu, szacunkowej liczby pracowników, wyposażenia. Jeżeli z jakiś powodów osobista wizyta jest niemożliwa, możemy po prostu zadzwonić i uzyskać potrzebne informacje podając się za potencjalnego klienta.
  • Opis na stronie internetowej, Facebooku, katalogach typu PanoramaFirm.pl. W dzisiejszych czasach większość przedsiębiorstw w jakimś stopniu stara się wykorzystywać Internet w celach reklamowych. Często można znaleźć zdjęcia, informacje o ofercie, specjalizacji, dotychczasowych realizacjach, cenach etc. Taka treść może być cennym źródłem informacji dla przygotowywanego przez nas biznesplanu.
  • Recenzje klientów w ramach usługi Google Places lub w systemie recenzji Facebook. Opinia klientów może być miarodajnym wyznacznikiem jakości danego przedsiębiorstwa. Prócz ogólnej oceny warto zgłębić treść poszczególnych komentarzy. Tym sposobem możemy uzyskać wiedzę, którą ciężko zdobyć, nawet jeżeli osobiście odwiedzimy daną firmę np. może się okazać, że dana restauracja ma dobre jedzenie i ceny, ale np. w okresie zimowym lokal jest niedogrzany, co znacznie przeszkadza klientom i może wskazywać, że dana działalność chyli się ku upadkowi. Rzecz jasna czytając tego typu recenzje należy zachować pewną ostrożność. Niektóre negatywne oceny mogą nie być wiarygodne, podobnie jak oceny pozytywne (zdarza się, że przedsiębiorcy zakładają kilkanaście fałszywych kont w serwisie celem „podbicia” oceny lub zlecają zadanie zmanipulowania komentarzy firmie zewnętrznej). 
  • Sprawozdania finansowe – dotyczy tych podmiotów, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Zwykle decyduje o tym status prawny (np. Sp. z o.o.) lub wielkość osiąganych obrotów. Sprawozdanie finansowe zawiera cenne informacje, np. stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy oraz rachunek zysków i strat. Oczywiście danych tych nie powinno się przyjmować bezkrytycznie, gdyż stosunkowo często ma miejsce zjawisko optymalizacji podatkowej, która może zakłócać ogólny obraz jaki wyłania się ze sprawozdania (np. zysk z działalności trafia to właścicieli jako koszt najmu osobistego majątku należącego do członków zarządu).

Biorąc pod uwagę firmy, które są otwierane w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy, niemal zawsze mamy do czynienia z jakąś konkurencją. Jeżeli jej nie widzisz, to prawdopodobnie źle szukasz. Wyjątkiem są wyłącznie najbardziej innowacyjne / niepowtarzalne projekty. Ale nawet w przypadku, gdy chcesz wprowadzić na rynek zupełnie nowy, niepowtarzalny produkt, należy się zastanowić nad ewentualnym substytutem takiego produktu. Dla przykładu – firma, która jako pierwsza wprowadziła na rynek hulajnogi elektryczne i tak miała konkurencję w postaci producentów rowerów i innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, gdyż zarówno hulajnoga elektryczna jak i klasyczny rower – stanowią w gruncie rzeczy odpowiedź na bardzo podobne potrzeby (tani, ogólnodostępny środek transportu osobistego)

OFERTA:

gotowe biznesplany