Czy powinienem być płatnikiem podatku VAT?

Otwierając firmę należy podjąć decyzję, czy nasza firma będzie płatnikiem podatku VAT. Zwykle tego typu informacje podaje się już na etapie składania wniosku o dotacje z Urzędu Pracy. Nie każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem. Istnieje możliwość skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego, jeżeli jest to nowo utworzona działalność. Z takiego zwolnienia trzeba zrezygnować dopiero w momencie, gdy obroty firmy przekroczą 200 000,00 zł/rok

Uwaga! Z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność reklamową, doradczą, jubilerską, prawniczą, lub sprzedaż towarów objętych akcyzą.

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne w świetle dotacji z Urzędu Pracy?

Korzystając z wyżej wymienionego zwolnienia nie musimy doliczać podatku VAT do prowadzonej przez nas sprzedaży, dzięki czemu, w przypadku prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz klienta indywidualnego (który nie może sobie odliczyć takiego podatku VAT) często będziemy w stanie zaoferować cenę niższą od konkurencji stanowiącej czynnego płatnika VAT. To może korzystnie wpłynąć na konkurencyjność naszej firmy i przynieść większe zyski.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie ponosimy dużych kosztów działalności. Konsekwencją zwolnienia z VAT jest bowiem utrata możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od kosztów związanych z prowadzeniem firmy (reklama, zakup towarów, narzędzi, usługi telekomunikacyjne itp.). Można powiedzieć, że zwolnienie z VAT powinno być dla nas opłacalne, jeżeli koszty prowadzenia działalności opodatkowane tym podatkiem nie przekraczają 50% uzyskiwanego przychodu.

Jeżeli jednak naszą główną grupę klientów są przedsiębiorstwa, lepiej być czynnym płatnikiem podatku VAT, gdyż klient biznesowy w większości przypadków możliwość uzyskania zwrotu od zapłaconego podatku VAT

Drugą istotną kwestią jest nasz plan wydatków z dotacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możemy od takich wydatków otrzymać zwrotu podatku VAT. Bez względu na to, czy będziemy płatnikiem VAT czy nie – inwestycje finansowane z otrzymanych pieniędzy ponosimy w kwocie brutto. Jeżeli nie planujemy dodatkowo większych wydatków inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki własne, może być to dodatkowa przesłanka by korzystać ze wspominanego wcześniej zwolnienia.

Najczęściej ze wspomnianego zwolnienia korzystają osoby zajmujące się projektowaniem stron internetowych, fotografią okolicznościową, obsługą imprez itp. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, warsztat samochodowy, wykonuje prace budowlane z własnego materiału, to w 95% przypadków bardziej opłacalna będzie rejestracja VAT. Ostatecznie każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.

Dodatkowe atuty zwolnienia z podatku VAT:

  • brak konieczności prowadzenia ewidencji VAT
  • brak konieczności comiesięcznej wysyłki JPK VAT do Urzędu Skarbowego
  • mniejsze prawdopodobieństwo kontroli ze strony Urzędu Skarbowego

Co w przypadku przekroczenia limitu 200 000,00 zł/rok?

W takim przypadku jesteśmy zobligowani po prostu dokonać rejestracji VAT i naliczać podatek dla całej sprzedaży przekraczającej ten limit. Jeżeli stwierdzimy, że zwolnienie nie jest dla nas opłacalne, możemy dokonać rejestracji w dowolnym momencie, składając z Urzędzie Skarbowym druk VAT-R.

Pełna lista tematów >>