Czy powinienem być płatnikiem podatku VAT?

Planując swój biznes należy podjąć decyzję, czy nasza firma będzie płatnikiem podatku VAT. Zwykle tego typu informacje podaje się już na etapie składania wniosku o dotacje z PUP. Nie każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem. Istnieje możliwość skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego, jeżeli jest to nowo utworzona działalność. Z takiego zwolnienia trzeba zrezygnować dopiero w momencie, gdy obroty firmy przekroczą 200 000,00 zł/rok

Uwaga! Z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność reklamową, doradczą, jubilerską, prawniczą, lub sprzedaż towarów objętych akcyzą.

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne w świetle dotacji z Urzędu Pracy?

Korzystając z wyżej wymienionego zwolnienia nie musimy doliczać podatku VAT do prowadzonej przez nas sprzedaży, dzięki czemu, w przypadku prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz klienta indywidualnego (który nie może sobie odliczyć takiego podatku VAT) – często będziemy w stanie zaoferować niższą cenę w porównaniu do konkurencji stanowiącej czynnego płatnika VAT. To może korzystnie wpłynąć na konkurencyjność firmy i przynieść większe zyski.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie ponosimy dużych kosztów działalności. Konsekwencją zwolnienia z VAT jest bowiem utrata możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od kosztów związanych z prowadzeniem firmy (reklama, zakup towarów, narzędzi, usługi telekomunikacyjne itp.). Można powiedzieć, że zwolnienie z VAT będzie dla nas opłacalne, jeżeli koszty prowadzenia działalności opodatkowane tym podatkiem nie przekraczają 50% uzyskiwanego przez firmę przychodu.

Jeżeli jednak naszą główną grupę klientów są przedsiębiorstwa, lepiej być czynnym płatnikiem podatku VAT, gdyż klient biznesowy i tak zwykle ma możliwość uzyskania zwrotu od zapłaconego podatku VAT

Drugą istotną kwestią jest nasz plan wydatków z dotacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie możemy od takich wydatków otrzymać zwrotu podatku VAT. Bez względu na to, czy będziemy płatnikiem VAT czy nie – inwestycje finansowane z otrzymanych pieniędzy zawsze ponosimy w kwocie brutto. Jeżeli nie planujemy dodatkowo większych wydatków inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki własne, może być to dodatkowa przesłanka – by korzystać ze wspominanego wcześniej zwolnienia.

Najczęściej ze wspomnianego zwolnienia korzystają osoby zajmujące się projektowaniem stron internetowych, fotografią okolicznościową, obsługą imprez itp. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, warsztat samochodowy, wykonuje prace budowlane z własnego materiału – to w 95% przypadków bardziej opłacalna będzie rejestracja VAT. Ostatecznie każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.

Dodatkowe atuty zwolnienia z podatku VAT:

  • brak konieczności prowadzenia ewidencji VAT
  • brak konieczności comiesięcznej wysyłki JPK VAT do Urzędu Skarbowego
  • mniejsze prawdopodobieństwo kontroli ze strony Urzędu Skarbowego

Co w przypadku przekroczenia limitu 200 000,00 zł/rok?

W takim przypadku jesteśmy zobligowani po prostu dokonać rejestracji VAT i naliczać podatek dla całej sprzedaży przekraczającej ten limit. Jeżeli stwierdzimy, że zwolnienie nie jest dla nas opłacalne, możemy dokonać rejestracji w dowolnym momencie, składając z Urzędzie Skarbowym druk VAT-R.