Jak wykonać kalkulację przychodu?

Jednym z ostatnich elementów wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności, jest prognoza finansowa, określana często jako „rachunek zysków i strat”, lub jako „kalkulacja przychodów i kosztów prowadzenia działalności”. Zwykle ma ona postać tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy. Zwyczajowo składa się z trzech części:

Kalkulacja przychodu

Bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia – przychody w ramach prognozy finansowej wskazujemy zawsze z pominięciem podatku VAT. W kalkulacji przychodów nie wpisuje się też kwoty otrzymanej dotacji, gdyż nie jest to zysk z działalności.

Prognoza przychodu powinna w sposób bezpośredni wiązać się z przedstawionym wcześniej cennikiem i planem marketingowym. Chodzi o to, by wskazany przychód był wiarygodny względem zdolności wytwórczych firmy i jej możliwości pozyskania klienta. Należy pamiętać, iż każda działalność wymaga nieco innego podejścia i nie ma jednej złotej metody określenia przychodu dla każdej działalności. Wykonując obliczenia powinniśmy umieścić opis, wyjaśniający jak zostały wykonane oraz na jakich założeniach się opierały. Takie założenia powinny być racjonalne. Deklaracja wykorzystania zdolności produkcyjnych nowopowstałej firmy na poziomie przekraczającym 90% – może świadczyć o nierealnym optymizmie przedsiębiorcy.

Prognoza przychodów dla działalności usługowej na przykładzie zakładu wulkanizacyjnego

W ramach działalności będę wykonywał prace wulkanizacyjne w trybie 40 roboczogodzin tygodniowo (180 roboczogodzin w miesiącu). Zakładam, iż średnie obciążenie zleceniami wyniesie średnio 42% zdolności realizacyjnych.

Obciążenie zleceniami w poszczególnych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej Średnia
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 42%
30% 30% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 90% 30%

Biorąc pod uwagę średni przychód dla 1 roboczogodziny pracy (który zgodnie z przedstawioną wcześniej w ujęciu tabelarycznym ofertą wynosi 120,00 zł), szacunkowe przychody mojej firmy z tytułu wykonywanych usług wyniosą: (180 x 42%) x 120,00 zł = 9 072,00 zł/miesiąc, co daje roczne wpływy na poziomie 108 864,00 zł/rok.

Prognoza przychodów w handlu

W przypadku działalności handlowej należy skupić się na możliwościach pozyskania klienta, gdyż czas samej transakcji zwykle zamyka się w kilku minutach, przez co nie stanowi istotnej zmiennej (czas obsługi klienta raczej nie sparaliżuje naszej sprzedaży).

Dobrym sposobem jest obserwacja innej firmy o podobnym profilu, zlokalizowanej w innym miejscu, lecz o podobnej atrakcyjności. Warto kilkukrotnie odwiedzić taki sklep i oszacować ilu klientów kupuje tam średnio w ciągu godziny, oraz na jaką kwotę dokonują zakupy. 

Zupełnie innego podejścia wymaga sklep internetowy. W tym przypadku liczbę transakcji określamy głównie w oparciu o liczbę odwiedzin sklepu (wynikającą z planu marketingowego) i przewidywaną konwersję (odsetek osób odwiedzających decymujących się na zakup). Jako typową wartość koszyka zamówień w sklepie internetowym możemy po prostu przyjąć średnią wartość typowego produktu, chyba, że prowadzimy sprzedaż towarów niskiej wartość np. akcesoria papiernicze lub krawieckie. W takich przypadkach typowy koszyk zamówień może obejmować kilka produktów (raczej nikt nie zakupi pojedynczego długopisu lub guzika przez Internet, gdyż było by to dla niego nieopłacalne z uwagi na koszt przesyłki).

Oczywiście każda firma jest inna i może wymagać nieco innego podejścia. Prognozując przychody powinniśmy robić to w sposób obiektywny, bazując na faktach i silnych przesłankach

OFERTA: