Jak wykonać kalkulację przychodu?

Jednym z ostatnich elementów naszego wniosku o przyznanie dotacje na podjęcie działalności – jest prognoza finansowa, określana często jako rachunek zysków i strat, lub jako kalkulacja przychodów i kosztów prowadzenia działalności. Zwykle ma ona postać tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy. Zwyczajowo składa się z trzech części:

Kalkulacja przychodu

Bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia – przychody w ramach prognozy finansowej określamy zawsze z pominięciem podatku VAT. W kalkulacji przychodów nie wpisuje się też kwoty otrzymanej dotacji gdyż nie jest to zysk z działalności.

Prognoza przychodu powinna się w sposób bezpośredni wiązać z przedstawionym wcześniej cennikiem i planem marketingowym. Chodzi o to, by wskazany przychód był wiarygodny względem zdolności wytwórczych firmy i jej możliwości pozyskania klienta. Należy pamiętać, iż każda działalność wymaga nieco innego podejścia i nie ma jednej złotej metody określenia przychodu dla każdej działalności. Wykonując tę cześć biznes planu – powinniśmy umieścić opis, wyjaśniający jak zostały wykonane nasze obliczenia oraz na jakich założeniach się opierały. Takie założenia powinny być racjonalne. Deklaracja wykorzystania zdolności produkcyjnych na poziomie przekraczającym 90% może świadczyć o nierealnym optymizmie przedsiębiorcy.

Prognoza przychodów dla działalności usługowej na przykładzie zakładu wulkanizacyjnego

W ramach działalności będę wykonywał prace wulkanizacyjne w trybie 40 roboczogodzin tygodniowo (180 roboczogodzin w miesiącu). Zakładam, iż średnie obciążenie zleceniami wyniesie średnio 42% zdolności realizacyjnych.

Obciążenie zleceniami w poszczególnych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej Średnia
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 42%
30% 30% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 90% 30%

Biorąc pod uwagę średni przychód dla 1 roboczogodziny pracy (który zgodnie z przedstawioną wcześniej w ujęciu tabelarycznym ofertą wynosi 120,00 zł), szacunkowe przychody mojej firmy z tytułu wykonywanych usług wyniosą: (180 x 42%) x 120,00 zł = 9 072,00 zł/miesiąc, co daje roczne wpływy na poziomie 108 864,00 zł/rok.

Prognoza przychodów w handlu

W przypadku działalności handlowej należy skupić się na możliwościach pozyskania klienta, gdyż czas samej transakcji zwykle zamyka się w kilku minutach, przez co nie stanowi istotnej zmiennej (czas obsługi klienta raczej nie sparaliżuje naszej sprzedaży). Jednym ze sposobów jest obserwacja innej firmy o podobnym profilu, zlokalizowanej w innym miejscu, lecz o podobnej atrakcyjności. Warto kilkukrotnie odwiedzić taki sklep i oszacować ilu klientów kupuje tam średnio w ciągu godziny, oraz ile wydają podczas jednych zakupów. 

Zupełnie innego podejścia wymaga sklep internetowy. W tym przypadku liczbę transakcji określamy głównie w oparciu o liczbę odwiedzin sklepu (wynikającą z planu marketingowego) i przewidywaną konwersję (odsetek osób odwiedzających decymujących się na zakup). Jako typową wartość koszyka zamówień w sklepie internetowym możemy po prostu przyjąć średnią wartość typowego produktu, chyba, że prowadzimy sprzedaż towarów niskiej wartość np. akcesoria papiernicze lub krawieckie. W takich przypadkach typowy koszyk zamówień może obejmować wartość kilku produktów (raczej nikt nie zakupi pojedynczego długopisu lub guzika przez internet, gdyż było by to dla niego nieopłacalne z uwagi na koszt przesyłki).

Oczywiście każda firma jest inna i może wymagać nieco innego podejścia. Prognozując przychody powinniśmy robić to w sposób obiektywny, bazując na faktach i silnych przesłankach

OFERTA: