Jak wykonać kalkulację przychodu?

Jednym z ostatnich elementów wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności jest prognoza finansowa, określana często jako „rachunek zysków i strat” lub jako „kalkulacja przychodów i kosztów prowadzenia działalności”. Zwykle ma ona postać tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy. Najczęściej składa się z trzech części:

Kalkulacja przychodu

Bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia –przychody w ramach prognozy finansowej wskazujemy zawsze z pominięciem podatku VAT. W kalkulacji przychodów nie wpisuje się też kwoty otrzymanej dotacji, gdyż nie jest to zysk z prowadzonej działalności.

Prognoza przychodu powinna w sposób bezpośredni wiązać się z przedstawionym wcześniej cennikiem i planem marketingowym. Chodzi o to, by wskazany przychód był wiarygodny względem zdolności wytwórczych firmy i  możliwej do pozyskania liczby klientów. Należy pamiętać, że każda działalność wymaga nieco innego podejścia i nie ma jednej złotej metody określenia przychodu dla każdej działalności. Wykonując obliczenia powinniśmy umieścić opis, wyjaśniający jak zostały wykonane nasze obliczenia oraz na jakich założeniach się opierały. Takie założenia powinny być racjonalne. Deklaracja wykorzystania zdolności produkcyjnych nowopowstałej firmy na poziomie przekraczającym 90% – może świadczyć o nierealnym optymizmie przedsiębiorcy (choć są branże deficytowe, gdzie taki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych już w pierwszym roku działalności będzie możliwy)

Prognoza przychodów dla działalności usługowej na przykładzie zakładu wulkanizacyjnego:

W ramach działalności będę wykonywał prace wulkanizacyjne w trybie 180 roboczogodzin w miesiącu. Biorąc pod uwagę opis rynku, konkurencji i planu marketingowego zakładam, że średnie obciążenie zleceniami wyniesie 42% moich faktycznych zdolności realizacyjnych.

Biorąc pod uwagę średni przychód dla 1 roboczogodziny pracy, który zgodnie z przedstawioną wcześniej cennikiem wynosi np. 120,00 zł) – szacunkowe przychody mojej firmy z tytułu wykonywanych usług wyniosą: (180 roboczogodzin x 42%) x 120,00 zł = 9 072,00 zł/miesiąc, co daje roczne wpływy na poziomie 108 864,00 zł/rok.

Prognoza przychodów w handlu

W przypadku działalności handlowej należy skupić się na możliwościach pozyskania klienta, gdyż czas samej transakcji zwykle zamyka się w okresie maksymalnie kilku minut, przez co nie stanowi istotnej zmiennej mającej realny wpływ na poziom sprzedaży.

Dobrym sposobem jest obserwacja innej firmy o podobnym profilu, zlokalizowanej w innym miejscu, lecz o podobnej atrakcyjności. Warto kilkukrotnie odwiedzić taki sklep i oszacować ilu klientów kupuje tam średnio w ciągu godziny oraz ile łącznie wydają podczas zakupów. 

Zupełnie innego podejścia wymaga sklep internetowy. W tym przypadku liczbę transakcji określamy głównie w oparciu o liczbę odwiedzin sklepu (wynikającą z planu marketingowego) i przewidywaną konwersję (odsetek osób odwiedzających stronę sklepu decydujących się na zakup). Jako typową wartość koszyka zamówień w sklepie internetowym możemy przyjąć średnią wartość typowego produktu, chyba, że prowadzimy sprzedaż towarów niskiej wartość np. akcesoria papiernicze lub krawieckie. W takich przypadkach typowy koszyk zamówień zwykle obejmuje kilka produktów (raczej nikt nie zakupi pojedynczego długopisu lub guzika przez Internet, gdyż było by to dla niego nieopłacalne z uwagi na koszt przesyłki).

Oczywiście, każda firma jest inna i może wymagać nieco innego podejścia. Prognozując przychody powinniśmy robić to w sposób możliwie obiektywny, bazując na silnych przesłankach

Spis treści >>

biznesplany do urzędu pracy