Dotacja na otwarcie firmy PUP Piaseczno – 04.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w terminie: 08.04.2024r. do 16.04.2024r. W ramach tego naboru zaplanowano udzielenie 40 dotacji. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować w Piasecznie to 600% średniego wynagrodzenia (ok. 45 000,00 zł).

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z określonymi przez PUP Piaseczno kryteriami i punktacją. Oznacza to, że na dotacje będą mogły liczyć te osoby, których wnioski (stanowiące jednocześnie biznes plan przedsięwzięcia) otrzymają najwyższą ocenę. Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać podczas oceny wynosi 100. Komisja oceniająca wniosek bieżę pod uwagę takie elementy jak:

 • udokumentowane kwalifikacje / doświadczenie zawodowe do prowadzenia firmy o wybranym profilu (do 20 punktów)
 • zaprezentowany we wniosku opis działlaności, innowacyjność pomysłu na biznes, uzasadnienie dla realności planowanego przedsięwzięcia (do 20 punktów) 
 • posiadane kontakty, pisemne ustalenia z ewentualnymi dostawcami lub klientami, analiza SWOT (do 15 punktów)
 • zaangażowane środki własne tj. posiadany sprzęt, środki finansowe, pojazdy, lokale itp. (do 15 punktów)
 • charakterystyka finansowo-ekonomiczna przedsięwzięcia (do 10 punktów) 
 • pozostałe tj. lokalizacja, zabezpieczenie dotacji, uzasadnienie wydatków z dotacji itp. (do 20 punktów)

Obowiązujący wniosek można pobrać tutaj: wniosek o dotacje PUP Piaseczno FP 2024 r. >> 

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować swój wniosek o dotacje? Gotowe przykłady takich dokumentów można znaleźć tutaj: biznes plan wzór o dotacje >> 

Reguły udzielania dotacji

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, materiałów, towarów handlowych, adaptację lokalu użytkowego, usługi i materiały reklamowe oraz ewentualny koszt pomocy prawnej / doradztwa dotyczącego podejmowanej działlaności.

Uwaga, dotacji z PUP Piaseczno nie można przeznaczyć na:

 • zakup akcji / obligacji
 • zakup nieruchomości
 •  koszt budowy lub projektów architektonicznych 
 • bieżące koszty działlaności (media, abonamenty, ubezpieczenia, wynagrodzenia itp.)
 • zakup kasy fiskalnej
 • zakup pojazdu przy usługach związanych z drogowym transportem towarów
 • leasing
 • remont lub adaptację lokalu mieszkalnego
 • zakup mebli innych niż stanowiących bezpośrednie stanowisko pracy wnioskodawcy (fotel, biurko) w przypadku, gdy siedzibą firmy jest lokal mieszkalny 
 • finansowanie szkoleń, licencji, pozwoleń 
 • koszty transportu
 • zakupy od osób spokrewnionych 
 • działalność rolniczą
 • uruchomienie spółki
 • uruchomienie działlaności takiej jak: lombard, salon gier hazardowych, usługi wróżbiarskie, usługi ezoteryczne, agencja towarzyska, handel środkami odurzającymi / psychotropowymi lub środkami o tożsamym działaniu 

Wypełniony aktualny druk wniosku należy zeskanować i przesłać podpisany elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (/pup-piaseczno/skrytka) lub oryginał wniosku złożyć w kancelarii PUP w Piasecznie (parter, pokój nr 4 lub 5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *