Dotacje z Urzędu Pracy

 1. Dotacja z Urzędu Pracy – jak to wygląda krok po kroku
 2. Kwota dotacji z Urzędu Pracy
 3. Warunki otrzymania dotacji
 4. Jaką firmę można uruchomić w oparciu o dotacje?
 5. Ile czasu trwa procedura ubiegania się o dotacje z PUP?
 6. Na co można wydać środki finansowe z dotacji?
 7. Czy muszę posiadać wkład własny?
 8. Czy potrzebny mi biznesplan? 
 9. Jak długo muszę prowadzić firmę po otrzymaniu dotacji z PUP?
 10. Czy musze udokumentować zysk uzyskany w ramach działlaności? 
 11. Czy dofinansowanie z Urzędu Pracy można połączyć z innymi dotacjami na start?
 12. Dotacja z PUP a zatrudnienie pracowników
 13. Czy mogę otrzymać dotacje gdy już prowadziło się kiedyś własną firmę? 
 14. Nie mam doświadczenia w wybranej branży, czy mimo to mogę uzyskać dotacje? 
 15. Dotacja z Urzędu Pracy – wydajemy w kwocie brutto czy netto? 
 16. Czy musze mieć poręczycieli by otrzymać dotacje z PUP? 
 17. W jakim czasie należy zarejestrować firmę?
 18. Dotacja z Urzędu Pracy a amortyzacja środków trwałych zakupionych z dofinansowania
 19. Czy dotacja z PUP jest opodatkowana?
 20. Szanse na otrzymanie dotacji
 21. Jakie PKD wskazać na wniosku?
 22. Jak opisać cel i motywację do podjęcia działlaności?
 23. Przedstawienie wkładu własnego na potrzeby biznesplanu
 24. Jak opisać ofertę planowanej firmy?
 25. Opis rynku i branży
 26. Przedstawienie konkurencji na potrzeby wniosku o dotacje z Urzędu Pracy
 27. Jak opracować plan marketingowy?
 28. Opis klienta docelowego na potrzeby biznesplanu / wniosku do PUP
 29. Wykonanie analizy SWOT
 30. Plan wydatków z dotacji
 31. Wybór formy opodatkowania
 32. Czy muszę być płatnikiem podatku VAT?
 33. Jak opracować prognozę spodziewanych przychodów?
 34. Jak obliczyć koszty prowadzenia firmy?
 35. Jak obliczyć spodziewany zysk w ramach firmy uruchamianej w oparciu o dotacje PUP?
 36. Przykład wypełnienia formularza o pomocy de minimis
 37. Złożenie wniosku i biznes planu o dotacje w Urzędzie Pracy
 38. Biznes plan wzór – gotowe przykłady do Urzędu Pracy
 39. Sprawdzenie wniosku o dotacje z Urzędu Pracy
 40. Kompleksowa usługa przygotowania dokumentów o dotacje z PUP