Jak obliczyć zysk?

prognoza finansowa zysk

Punktem wyjścia dla obliczenia prognozowanego zysku z działalności jest szacunkowy przychód oraz prognoza kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Informacje dotyczące obliczenia tych pozycji znalazły się w poprzednich artykułach. 

Pierwszy krok to obliczenie zysku brutto, który uzyskamy odejmując sumę ponoszonych w ramach prowadzenia firmy kosztów od prognozowanego przychodu.

Przykład 1:

W ramach uzyskaliśmy przychód na poziomie 16095,00 zł/miesiąc i koszty prowadzenia firmy w wysokości 10266,54 zł/miesiąc. Zysk brutto wyniesie: 16095,00 zł – 10266,54 zł = 5828,46 zł.

Kolejny krok to odliczenie zysku netto. W tym celu od uzyskanego zysku brutto odejmujemy wartość należnego podatku dochodowego oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela firmy. Niestety sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne znacznie się skomplikował. Do tej pory była to odgórnie ustalona kwota obowiązująca przez cały rok. Od lutego 2022 roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wybranej formy opodatkowania i/lub kwoty uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedni. W przypadku zasad ogólnych jest to 9% dochodu z miesiąca poprzedniego, a w przypadku podatku liniowego (4,9%). Jeżeli dochód jest niższy niż minimalne wynagrodzenie to składkę zdrowotną nalicza się względem wynagrodzenia minimalnego. 

Uwaga! Składki za pierwszy miesiąc prowadzenia firmy odprowadzamy do 20 dnia kolejnego miesiąca. Daje to czas na właściwe wyliczenie i zaraportowanie względem ZUS wysokości składki zdrowotnej. I niestety tak będzie się działo co miesiąc. 

W przypadku ryczałtu składka zdrowotna zależy od rocznych obrotów firmy i średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego. Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie z III kwartału 2021 (5885,75 zł), składka zdrowotna dla ryczałtowców w roku 2022 kształtuje się następująco:

  • 317,83 zł/miesiąc dla przedsiębiorców, których roczne obroty nie przekroczą 60.000,00 zł
  • 529,72 zł/miesiąc dla przedsiębiorców, których roczne obroty wyniosły od 60.000,00 zł do 300.000,00 zł

  • 953,49 zł/miesiąc dla przedsiębiorców osiągających obroty przekraczające 300.000,00 zł/rok

Wartość podatku dochodowego zależy od wybranej formy opodatkowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Należy pamiętać, iż zwolnienie ze składek przez okres 6 miesięcy oraz preferencyjna stawka ZUS dla nowych przedsiębiorców nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie ubezpieczenie społeczne. 

Przykład:

Firma opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W ramach prowadzonej działalności uzyska w lutym 2023 zysk w wysokości 5 000,00 zł. W styczniu 2023 jej zysk wyniósł 4.000,00 zł. Tym samym podatek dochodowy dla 1 progu podatkowego wyniesie: 5.000,00 zł x 12% = 600,00 zł a składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4.000,00 zł x 9% = 360,00 zł. Umożliwia to określenie zysku netto w następującej wysokości: 5.000,00 zł – (600,00 zł + 360,00 zł) = 4 040,00 zł. 

Jeżeli chcielibyśmy być bardziej precyzyjni, to możemy w rozliczeniu miesięcznym uwzględnić wartość wynikającą z kwoty wolnej od podatku.

30.000,00 zł (kwota wolna od podatku) x 12% (wysokość podatku w pierwszym progu skali podatkowej) = 3.600,00 zł

3.600,00 zł / 12 miesięcy = 300,00 zł/miesiąc jako kwota obniżająca podatek

Tym samym obliczenie realnego zysku netto prezentowało by się w sposób następujący:

5.000,00 zł – [(600,00 zł – 300,00 zł) + 360,00 zł] = 4 340,00 zł

Uwaga! Od roku 2022 wraz z ustaleniami Polskiego Ładu, przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych stracili możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Jednocześnie zasady ogólne są jedyną formą opodatkowania pozwalającą na korzystanie z kwoty wolnej od podatku. 

Należy pamiętać, iż każdy Urząd Pracy ma inne wzory wniosku/biznes planu oraz odmienne wytyczne w zakresie przygotowania dokumentów. Może się okazać, iż dany PUP narzucił taką budowę prognozowanego rachunku zysków i strat, która przesuwa ubezpieczenie zdrowotne do kosztów i/lub uniemożliwia zastosowanie niektórych odliczeń. W takim przypadku należy dostosować się do oczekiwań Urzędu Pracy, nawet jeżeli nie są one zgodne z obowiązującymi zasadami. 

Spis treści >>

PROBLEM Z OBLICZENIAMI? ZDAJ SIĘ NA NAS…

pisanie biznesplanów na zamówienie