Jak obliczyć zysk?

prognoza finansowa zysk

Punktem wyjścia dla prognozowanego zysku jest szacunkowy przychód oraz koszty związane z prowadzeniem firmy. Informacje dotyczące obliczenia tych pozycji znalazły się w poprzednich artykułach. 

Pierwszy krok to obliczenie zysku brutto, który uzyskamy odejmując sumę ponoszonych w ramach prowadzenia firmy kosztów od prognozowanego przychodu.

Przykład:

W ramach działalności obliczyliśmy przychód na poziomie 16095,00 zł/miesiąc i koszty prowadzenia firmy w wysokości 10266,54 zł/miesiąc. Zysk brutto wyniesie: 16095,00 zł – 10266,54 zł = 5828,46 zł.

Kolejny krok – to odliczenie zysku netto. W tym celu od uzyskanego zysku brutto odejmujemy wartość podatku dochodowego oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela firmy.

Wartość podatku zależy od wybranej formy opodatkowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Co się tyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, to w roku 2020 wynosi ona 362,34 zł/miesiąc. Jest ona stała, co oznacza, że taką samą składkę zapłaci każdy przedsiębiorca (zwolnienie ze składek przez okres 6 miesięcy oraz preferencyjna stawka ZUS dla nowych przedsiębiorców – nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie społeczne). 

Przykład:

Firma opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, iż roczny zysk z działalności nie przekracza I progu podatkowego (85526,00 zł/rok), stosujemy stawkę podatkową 17%.

Przy zysku brutto na poziomie 5828,46 zł/miesiąc, daje to nam podatek dochodowy w kwocie: 990,84 zł/miesiąc. Tym samym zysk netto dla opisywanego przypadku wyniesie: 5828,46 zł – (990,84 zł podatku + 362,34 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy) = 4475,28 zł.

Jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni, to w obliczeniach możemy uwzględnić pomniejszenie podatku dochodowego o kwotę wynikającą z kwoty wolnej od podatku, oraz wartość stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru dla ubezpieczenia zdrowotnego. Dla podanego przykładu wyglądało by to w sposób następujący:

Przykład:

990,84 zł podatku dochodowego – (46,33 zł kwota wynikającej z kwoty wolnej od podatku + 312,02 zł kwota, która w roku 2020 stanowi 7,75% podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne) = 632,49 zł. Tym sposobem zysk netto dla opisywanego przypadku wyniesie: 5828,46 zł – (632,49 zł + 362,34 zł) = 4833,63 zł. 

Należy pamiętać, iż każdy Urząd Pracy ma inne wzory wniosku / biznes planu, oraz inne wytyczne w zakresie przygotowania dokumentów. Może się okazać, iż dany PUP narzucił taką budowę prognozowanego rachunku zysków i strat, która przesuwa ubezpieczenie zdrowotne do kosztów i/lub uniemożliwia zastosowanie niektórych odliczeń. W takim przypadku należy dostosować się do oczekiwań Urzędu Pracy, nawet jeżeli nie są one zgodne z przyjętymi zasadami. 

PROBLEM Z OBLICZENIAMI? ZDAJ SIĘ NA NAS…