Dotacja na otwarcie firmy PUP Wrocław – 07.2024

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami, PUP Wrocław udziela dotacje w wysokości ok. 37 000,00 PLN (jest to realna kwota jaką można uzyskać z tego PUP – mimo, że maksymalna wartość dotacji wynikająca z rozporządzenia jest wyższa). Wnioski można składać w trybie ciągłym (na dzień 25.06.2024 r. wciąż przyjmowane są dokumenty)

Dokumenty o dotacje w PUP Wrocław

Obowiązujący wniosek można pobrać tutaj: wniosek o dotacje z urzędu pracy Wrocław

Przykładowe wypełnione wnioski i biznesplany o dotacje znajdą Państwo tutaj: gotowe biznesplany

Zasady udzielania dotacji

Zgodnie z przyjętymi w kryteriami, dofinansowania w PUP Wrocław nie przyznaje się na:

• zakup sprzętu używanego
• zakup sprzętu przeznaczonego na wynajem
• pokrycie kosztów transportu
• bieżące koszty prowadzenia firmy (czynsze, ZUS, podatki, wynagrodzenia, paliwo, abonamenty itp.)
• zakup materiałów eksploatacyjnych oraz produktów do sprzedaży w wysokości przekraczającej 30% dotacji
• zakupy od osób spokrewnionych
• wyposażenie stanowisk pracy zatrudnianych pracowników
• w przypadku lokalizacji firmy w miejscu zamieszkania, dotacji nie można przeznaczyć na remont i adaptację. W przypadku zakupu mebli – dopuszczalne są jedynie meble stanowiące bezpośrednio stanowisko pracy (np. fotel biurowy, biurko, szafka na dokumenty, sejf na ważne dokumenty itp.)
• zakup kasy lub drukarki fiskalnej

Lista wskazanych powyżej wykluczeń nie jest zamknięta. Niestety PUP Wrocław nie wprowadził jasnego, dostępnego dla potencjalnych wnioskodawców regulaminu dofinansowania, jak ma to miejsce w przypadku innych Urzędów Pracy. Z tego względu wiele zależy od interpretacji i widzimisię osób oceniających wniosek. Wyszczególnione wyżej zasady określiłem w oparciu o rozmowy z urzędnikami, które rutynowo przeprowadzam pisząc wnioski i biznesplany na zlecenie. 

Prócz zakup środków trwałych, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia, środki z dotacji można przeznaczyć na reklamę (np. stworzenie strony internetowej, projekt logo, wykonanie szyldu reklamowego, reklamę na samochodzie, druk ulotek, wizytówek itp.) Dotacje można też przeznaczyć na kampanię reklamową np. Google Ads. Musi być jednak ona realizowana przez zewnętrzną agencję reklamową.

Jeżeli planuje się zakup jakichkolwiek usług, to do wniosku o dotacje należy załączyć ofertę firmy z wyceną takiej usługi. Przed złożeniem wniosku należy o swoich planach uprzedzić doradcę zawodowego, tak by mógł on uwzględnić to w Indywidualnym Planie Działania osoby bezrobotnej. 

Należy też pamiętać, że obowiązującego we Wrocławiu wniosku nie można modyfikować, tj. poszerzać objętości poszczególnych pól formularza, dodawać nowych pozycji itp. Z uwagi na jego ograniczoną objętość rekomendowanym przez PUP Wrocław rozwiązaniem jest utworzenie dodatkowego załącznika w postaci uzupełnień do wniosku. Wniosek z takimi uzupełnieniami powinny całościowo tworzyć kompletny biznes plan przedsięwzięcia.

Główne kryteria brane pod uwagę podczas oceny wniosku we Wrocławiu

  • kompletność, racjonalność i dokładność opisu przedsięwzięcia przedstawionego we wniosku
  • doświadczenie zawodowe, wykształcenie, udokumentowane kwalifikacje
  • zaangażowanie środków własnych
  • uzasadnienie wydatków
  • wynik kalkulacji finansowej
  • wybrana forma zabezpieczenia dotacji
  • lokalizacja działalności 

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku?

Wykonam wniosek o dotacje PUP Wrocław. Tanio, szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: pisanie wniosków i biznesplanów o dotacje PUP

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *