Dotacje w PUP Wrocław – 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami, PUP Wrocław udziela dotacje w wysokości ok. 37 000,00 PLN (jest to realna kwota jaką można uzyskać z tego PUP, mimo, że maksymalna wartość dotacji wynikająca z rozporządzenia jest wyższa).

Obowiązujący we Wrocławiu wniosek o dotacje na firmę można pobrać tutaj:

Przykładowe gotowe wnioski i biznesplany o dotacje można znaleźć tutaj:

Zgodnie z przyjętymi w PUP Wrocław zasadami – nie przyznaje się dofinansowania na:

• zakup sprzętu używanego
• zakup sprzętu przeznaczonego na wynajem
• pokrycie kosztów transportu
• bieżące koszty prowadzenia firmy (czynsze, ZUS, podatki, wynagrodzenia, paliwo, abonamenty itp.)
• zakup materiałów eksploatacyjnych oraz produktów do sprzedaży w wysokości przekraczającej 30% dotacji
• zakupy od osób spokrewnionych
• wyposażenie stanowisk pracy zatrudnianych pracowników
• w przypadku lokalizacji firmy w miejscu zamieszkania, dotacji nie można przeznaczyć na remont i adaptację. W przypadku zakupu mebli – dopuszczalne są jedynie meble stanowiące bezpośrednio stanowisko pracy (np. fotel biurowy, biurko, szafka na dokumenty, sejf na ważne dokumenty itp.)
• zakup kasy lub drukarki fiskalnej

Lista wskazanych powyżej „wykluczeń” nie jest zamknięta. PUP Wrocław niestety nie wprowadził jasnego, dostępnego dla potencjalnych wnioskodawców regulaminu dofinansowania, jak ma to miejsce w przypadku innych Urzędów Pracy. Z tego względu wiele zależy od interpretacji i widzimisię osób oceniających wniosek. Wyszczególnione wyżej zasady określiliśmy w dużym stopniu w oparciu o rozmowy z urzędnikami, które rutynowo przeprowadzaliśmy pisząc wnioski i biznesplany na zlecenie. 

Prócz zakup środków trwałych, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia, środki z dotacji można przeznaczyć na reklamę (np. stworzenie strony internetowej, projekt logo, wykonanie szyldu reklamowego, reklamę na samochodzie, druk ulotek, wizytówek itp.) Dotacje można też przeznaczyć na kampanię reklamową np. Google Ads. Musi być jednak ona realizowana przez zewnętrzną agencję reklamową.

Jeżeli planuje się zakup jakichkolwiek usług, to do wniosku o dotacje należy załączyć ofertę firmy z wyceną takiej usługi.

Przed złożeniem wniosku o dotacje należy o swoich planach uprzedzić doradcę zawodowego. Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy musi koniecznie poprzedzać złożenie wniosku.

Należy też pamiętać, że obowiązującego we Wrocławiu wniosku nie można modyfikować, tj. poszerzać objętości poszczególnych pól formularza, dodawać nowych pozycji itp. Z uwagi na jego ograniczoną objętość rekomendowanym przez PUP Wrocław rozwiązaniem jest utworzenie dodatkowego załącznika w postaci uzupełnień do wniosku. Wniosek z takimi uzupełnieniami powinny całościowo tworzyć kompletny biznes plan przedsięwzięcia.

Główne kryteria brane pod uwagę podczas oceny wniosku to:

  • kompletność, racjonalność i dokładność opisu przedsięwzięcia przedstawionego we wniosku
  • doświadczenie zawodowe, wykształcenie, udokumentowane kwalifikacje
  • zaangażowanie środków własnych
  • uzasadnienie wydatków
  • wynik kalkulacji finansowej
  • wybrana forma zabezpieczenia dotacji
  • lokalizacja działalności 

Dodatkowe wskazówki jak pisać swój wniosek i biznes plan, znajdą Państwo w naszym poradniku:

Jak napisać biznesplan i wniosek o dotacje z PUP >>

Możecie też zlecić nam napisanie wniosku o dotacje z PUP Wrocław >>

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *