Czy otrzymam dotacje jeżeli nie mam doświadczenia w branży?

Osoba chcąca uzyskać dotacje z Urzędu Pracy musi przekonać urzędników, że poradzi sobie z prowadzeniem firmy o wybranym profilu. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia potwierdzające referencje osoby bezrobotnej (świadectwa pracy, szkolenia, kursy, kierunkowe wykształcenie) w oczywisty sposób działają na korzyść wnioskodawcy i zwiększają jej szanse na uzyskanie dotacji. 

Jeżeli wnioskodawca nie miał w przeszłości żadnej styczności z daną branżą, to pomocny w przekonaniu Urzędu Pracy do przyznania dofinansowania – może być solidnie napisany biznes plan

Nie trzeba znać się na wszystkim 

Nie ma osoby, która zna się na wszystkim. Jeżeli ktoś chce uruchomić np. sklep internetowy, to nie musi być przecież informatykiem, a właściciel firmy budowlanej – nie musi znać się na rachunkowości. W tym względzie korzysta się zwykle outsourcingu, a więc obsługę w tych obszarach zapewniają firmy zewnętrzne. Liczy się głównie to, aby wnioskodawca posiadał kwalifikacje w tym, co stanowi istotę podejmowanej działalności. W przypadku sklepu internetowego będzie to więc doświadczenie w e-commerce a w przypadku firmy budowlanej – doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych. 

Umiejętności pokrewne

W wielu przypadkach może się okazać, że posiadamy pewne przydatne umiejętności, choć w danej branży wcześniej nie pracowaliśmy np. wnioskodawca pracował wcześniej w sklepie spożywczym, a planuje uruchomić warsztat samochodowy. Jest to inna branża, lecz umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz umiejętności związane z bezpośrednią obsługą klientów przydadzą się również w warsztacie samochodowym.  Dobrze jest uwypuklić tego typu elementy w obrębie wniosku o dotacje. 

Dotacja z PUP a kwalifikacje pracowników 

Jeżeli prowadzenie danej działalności wymaga specjalnych uprawnień (np. świadczenie usług elektrycznych) – to w przypadku ich braku, wnioskodawca może deklarować chęć zatrudnienia pracowników posiadających takie uprawnienia. Należy jednak pamiętać, że obecnie Urzędy Pracy dość sceptycznie podchodzą do tego typu sytuacji, tj. dość rzadko zdarza się aby dotacje na otwarcie firmy elektrycznej otrzymała osoba nie posiadająca uprawnień zawodowych w tym względzie, bez względu na to, jakie zatrudnienie deklaruje. To samo tyczy się działlaności fizjoterapeutycznej, usług z wykorzystaniem koparko-ładowarki itp. 

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić kryteria przyznawania dotacji obowiązujące w danym PUP. Często pojawia się tam informacja, jak dany Urząd Pracy podchodzi do kwestii kwalifikacji wnioskodawcy. Może się zdarzyć, że wprowadzone kryteria uniemożliwiają uzyskanie wsparcia przez osobę, która nie posiada udokumentowanego doświadczenia w branży planowanego przedsięwzięcia. W takich przypadkach konieczne będzie uprzednie ukończenie kursów lub szkoleń związanych z przedmiotem działlaności.

Finansowanie kursów i szkoleń z dotacji na podjęcie działalności

Kursów i szkoleń nie można finansować z dotacji na otwarcie firmy. Odpada więc opcja, że osoba bezrobotna wpisze sobie takie szkolenia w plan wydatków z dotacji. Osoba wnioskująca o dotacje już na dzień złożenia wniosku powinna posiadać wszystkie wymagane kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia działlaności. 

Darmowe kursy PARP

Istnieją bezpłatne kursy online realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie kompetencji przedsiębiorcy, marketingu, zarządzania itp. Pełna lista kursów dostępna tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online 

Kwalifikacje uzyskane w ramach działalności nierejestrowanej 

Potwierdzeniem posiadanych umiejętności może być też fakt prowadzenia tzw. „działalności nierejestrowanej”. Dochód z działalności nierejestrowanej nie może jednak przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym od stycznia do czerwca 2024 roku maksymalny dochód jaki można uzyskać w ramach działalności nierejestrowanej to 3181,50 zł/miesiąc, natomiast od lipca 2024 kwota ta wzrasta do 3225,00 zł/miesiąc. Jeżeli jednak chcemy być zarejestrowani w PUP, a jednocześnie uzyskiwać dochód w ramach działalności nierejestrowanej, to obowiązuje nas limit w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym w okresie gdy figuruje się w ewidencji Urzędu Pracy, dochód z działalności nierejestrowanej nie może przekraczać 2121,00 zł/miesiąc (2150,00 zł od lipca 2024 r.).

OFERTA: