Dotacje w PUP Bełchatów – 02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy Bełchatów w terminie: 01.02.2024 r. – 15.02.2024 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie dotacji na podjęcie działlaności gospodarczej (w kolejnych kwartałach są planowane kolejne nabory). Będzie można wnioskować o maksymalną kwotę wynikającą z rozporządzenia, a więc o 43169,70 zł.

Biorąc pod uwagę regulamin dotacji PUP Bełchatów obowiązujący w roku 2024 – dotacje można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, reklamę, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. 

  • Na zakup towaru handlowego i/lub materiałów do produkcji – można przeznaczyć maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty
  • Na reklamę – do 15% wnioskowanej kwoty
  • Kaucja związana z pozyskaniem lokalu – do 10% wnioskowanej kwoty

Uwaga, dotacji udzielanej w PUP Bełchatów nie można przeznaczyć na bieżące koszty działlaności (abonamenty, wynagrodzenia, podatki, czynsze, media, paliwo itp.). Dofinansowania nie można też przeznaczyć na koszty transportu, uruchomienie firmy o tym samym profilu co działalność współmałżonka, przejęcie istniejącej firmy, remonty, szkolenia, kursy oraz na uruchomienie firmy w miejscu, w którym istnieje już inna podobna firma. Ponadto z dotacji nie można kupić kasy ani drukarki fiskalnej. Wykluczonymi profilami firmy jest działalność sezonowa (np. okresowa zbiórka owoców itp.) oraz handel i gastronomia obwoźna (np. food truck). Nie można również uruchomiać firmy opierającej się o franczyzę (np. Żabka).

Dokumenty wymagane w PUP Bełchatów:

Przygotowane przez nas wzory gotowych biznesplanów o dotacje mogą Państwo znaleźć tutaj: przykłady wniosków o dotacje z PUP >>

Podczas oceny wniosków Urząd Pracy bierze pod uwagę przedstawione w biznes planie aspekty. W szczególności analizę finansową, wszelkie przesłanki wskazujące, że opisywana firma poradzi sobie na rynku w świetle aktualnej koniunktury, szans, zagrożeń, posiadanego potencjału oraz  planu marketingowego. Liczy się również wkład władny wnioskodawcy, posiadane przez niego doświadczenie i kwalifikacje oraz wybrana forma zabezpieczenia. Ponadto każdy planowany zakup musi być uzasadniony. PUP przyzna środki jedynie na te wydatki, które będą racjonalne i niezbędne z punktu planowanej firmy. W przypadku gdy zostanie złożona większa liczba wniosków, które zostaną zaopiniowane pozytywnie niż zasoby finansowe PUP przeznaczone na finansowanie dotacji, decydujące znaczenie będzie miała punktacja wniosku.

Dodatkowe informacje o dotacjach z Urzędu Pracy znajdą Państwo tutaj:

W sprawach związanych z przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, można kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Pracy w Bełchatowie pod nr. tel. 44 631-40-70 lub osobiście (pokój nr 22).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *