Dotacje na firmę w PUP Piotrków Trybunalski – 02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 12.02.2024 r. do 16.02.2024 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach planowanego naboru będą udzielane dotacje w kwocie do 30.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem dotacji nie udziela się na podjęcie działalności gospodarczej: o charakterze sezonowym; w zakresie handlu obwoźnego, gastronomii obwoźnej, handlu akwizycyjnego, sprzedaży bezpośredniej ani marketingu sieciowego. Ponadto PUP w Piotrkowie Trybunalskim nie udziela dotacji na otwarcie firm związanych z:

  • eksportem
  • w zakresie transportu drogowego towarów
  • w zakresie usług kurierskich
  • w zakresie handlu napojami alkoholowymi (jeśli stanowią one jedyny asortyment handlowy)
  • w zakresie usług paramedycznych i medycyny naturalnej świadczonych przez osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów zawodowych
  • w zakresie handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
  • handlu środkami środki spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego poza sprzedażą
    prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione
  • w zakresie opieki nad dziećmi świadczonej przez osobę nie posiadającą przygotowania zgodnego z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: Dokumenty o dotacje w Piotrkowie Trybunalskim >>

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: Przykłady biznesplanów i wniosków do PUP >>

Na dotacje mogą liczyć osoby, które kwalifikują się do dofinansowania (są zarejestrowane w PUP) oraz uzyskają najwyższą punktację w stosunku do innych wniosków składanych w ramach tego naboru. Zgodnie z kryteriami oceny wniosków maksymalnie można otrzymać 57 punktów.  Urząd Pracy bierze pod uwagę m.in. rodzaj planowanej działlaności, innowacyjność pomysłu, zaangażowanie środków własnych, posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wnioskodawcy, analizę SWOT, analizę finansową przedsięwzięcia oraz ogólną spójność i sensowność wniosku.  

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć na rzeczy i wyposażenie niezbędne do uruchomienia wskazanego profilu firmy i w racjonalnym z punktu widzenia ich wykorzystania pułapie cenowym. W tym względzie PUP wprowadził następujące wskazania i ograniczenia:

Środki w ramach dofinansowania nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie lub zakup:
a) urządzeń, przedmiotów na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
b) gruntu, nieruchomości lub jej budowę,
c) materiałów eksploatacyjnych
d) zestawu mebli biurowych, sklepowych powyżej kwoty 8.000,00zł brutto,
e) sprzętu informatycznego, powyżej kwoty 6.000,00zł brutto,(komputer, laptop, tablet),
f) sprzętu, rzeczy, towarów od członków rodziny Wnioskodawcy, a także osób poręczających i ich współmałżonków, niedopuszczalny jest też zakup od firm pośrednictwa handlowego, komisów itp. jeżeli towar został dostarczony do sprzedawcy przez osoby wskazane powyżej;
g) używanego sprzętu i rzeczy, jeżeli wartość rynkowa nowego sprzętu, tej samej klasy lub w wyjątkowych sytuacjach – klasy zbliżonej, jest niższa niż 30.000 zł brutto (jeżeli wartość rynkowa nowego sprzętu jest wyższa niż 30.000,00 zł brutto to zakup jest możliwy)
h) materiałów reklamowych, w części przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty;
i) towaru handlowego i środków obrotowych (łącznie), w części przekraczającej 40% wnioskowanej kwoty;
j) strony internetowej lub sklepu internetowego, powyżej kwoty 4.000 zł brutto,
k) samochodu osobowego lub dostawczego do 3,5 tony w części przekraczającej 40% wnioskowanej kwoty (zakup tylko na fakturę);
l) rusztowań i akcesoriów szalunkowych w części przekraczającej 30% wnioskowanej kwoty;
m)wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza, w części przekraczającej 20% wnioskowanej kwoty;
n) mebli i remontu lokalu, jeżeli lokal ten stanowi miejsce zamieszkania wnioskodawcy, za wyjątkiem pomieszczeń wyodrębnionych wyłącznie do prowadzenia planowanej działalności;
o) kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w części przekraczającej 2% wnioskowanej kwoty;
p) telefonu, w kwocie powyżej 2.000 zł brutto;
q) smartwatcha;
r) sprzętu, urządzeń, których użytkowanie wymaga potwierdzonych certyfikatem uprawnień, licencji, pozwoleń, których wnioskodawca nie posiada;
s) motocykli, skuterów, rowerów, jako środka transportu;
t) udziałów w spółkach;
u) leasingu lub zakupu ratalnego,
w) kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej;
x) w przypadku działalności gospodarczych w zakresie skupu złomu, makulatury; auto handlu, lombardu, komisu, sklepu z antykami – brak możliwości przeznaczenia środków publicznych na zakup towaru handlowego;
y) alarmów, krat zabezpieczających, monitoringu, ubezpieczenia firmy i ubezpieczenia zakupywanego wyposażenia;
z) opłat administracyjnych i skarbowych, składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów najmu lokalu, bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
aa) kosztów przesyłki, transportu itp.
bb)zezwoleń, koncesji, licencji itp. uprawniających do wykonywania danego typu czynności zawodowych, kosztów szkoleń;
cc) usług rzeczoznawcy jak również ustanowienia zabezpieczenia dofinansowania

 

Jak widać lista wykluczeń jest dość długa, więc trzeba dobrze przemyśleć swój plan wydatków i przedstawić w obrębie wniosku takie, które będą zgodne z powyższymi wytycznymi. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *