Czy muszę udokumentować zysk?

Urzędy Pracy nie sprawdzają rentowności firm uruchomionych w oparciu o dotacje. Wymagane jest, by firma była otwarta przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi jednak wykazywać konkretnych wpływów, a tym bardziej zysku. Wystarczy, jeżeli firma nie ma zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Co prawda niektóre Urzędy Pracy (np. PUP Wrocław) wprowadzają do treści umowy zapis, w którym nakładają na wnioskodawcę obowiązek złożenia oświadczenia o uzyskanym w przeciągu tych 12 miesięcy przychodów, ale ten zapis jest uogólniony i nie niesie istotnych konsekwencji prawnych. PUP nie określa bowiem poziomu przychodu który należało by przekroczyć. 

Zawarty w biznes planie prognozowany rachunek zysków i strat stanowi jedynie szacunkową kalkulację. Jego celem jest wykazanie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż planowana działalność okaże się rentowna. Osoba bezrobotna, która uruchomi firmę w oparciu o środki z Funduszu Pracy, nie musi jednak osiągać wyników wskazanych w tej prognozie.

Nawet najbardziej profesjonalny rachunek wyników, to tylko zdroworozsądkowy opis zakładanej sytuacji. W praktyce uzyskany w ramach działalności zysk zawsze w jakimś stopniu odbiega od takiej kalkulacji. Obliczenia przedstawiają jedynie prawdopodobny scenariusz.

Rzeczywisty przychód i zysk z działalności zależy również od czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorca ma bardzo ograniczony wpływ. Doskonałym przykładem może być tu pandemia COVID-19 i związany z nim lockdown, który negatywnie wpłynął na wyniki finansowe wielu przedsiębiorstw. Są to sytuacje, których nie da się zaplanować na etapie kalkulacji. 

OFERTA:

biznes plan wzór