Czy muszę udokumentować zysk?

Urzędy Pracy nie sprawdzają rentowności firm uruchomianej w oparciu o dotacje. Wymagane jest, by firma była otwarta przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi jednak wykazywać konkretnych wpływów, a tym bardziej zysku. Wystarczy, jeżeli firma nie ma zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 

Zawarty w biznes planie prognozowany rachunek zysków i strat stanowi jedynie szacunkową kalkulację. Jego celem jest wykazanie, iż planowana firma z ekonomicznego punktu widzenia powinna być rentowna. Osoba bezrobotna, która uruchomi firmę w oparciu o środki z Funduszu Pracy, nie musi jednak osiągać wyników wskazanych w tej prognozie.

Nawet najbardziej profesjonalny rachunek wyników to tylko zdroworozsądkowy opis zakładanej sytuacji. W praktyce uzyskany w ramach działalności zysk zawsze w jakimś stopniu odbiega od takiej kalkulacji. Obliczenia przedstawiają jedynie prawdopodobny scenariusz.

Rzeczywisty przychód i zysk z działalności w pewnym stopniu zależą od czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorca ma ograniczony wpływ. Doskonałym przykładem może być pandemia COVID-19 i związany z nim lockdown, który negatywnie wpłynął na wyniki finansowe wielu przedsiębiorstw. Są to sytuacje, których nie da się zaplanować na etapie kalkulacji. 

Spis treści >>

OFERTA:

biznes plan wzór