Czy muszę udokumentować zysk?

Urzędy Pracy nie sprawdzają rentowności firmy uruchomionej w oparciu o dotacje. Wymagane jest, by firma była otwarta przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi jednak wykazywać wpływów, a tym bardziej zysku. 

Zawarty w biznes planie prognozowany rachunek zysków i strat stanowi jedynie szacunkową kalkulację. Jego celem jest wykazanie, iż planowana firma z ekonomicznego punktu widzenia powinna być rentowna. Osoba bezrobotna, która uruchomi firmę w oparciu o środki z Funduszu Pracy, nie musi jednak osiągać wyników wskazanych w tej prognozie.

Nawet najbardziej profesjonalny rachunek wyników to tylko zdroworozsądkowy opis zakładanej sytuacji. W praktyce uzyskany w ramach działalności zysk zawsze w jakimś stopniu odbiega od takiej kalkulacji. Obliczenia przedstawiają jedynie prawdopodobny scenariusz.

Przychody i zysk z działalności zawsze w pewnym stopniu zależy od czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorca ma ograniczony wpływ. Doskonałym przykładem może być pandemia COVID-19 i związany z nim globalny lockdown, który negatywnie wpłynął na wyniki finansowe wielu przedsiębiorstw. 

OFERTA: