Czy muszę udokumentować zysk?

Urzędy Pracy nie wnikają w rentowność firmy uruchomionej w oparciu o dotacje. Wymagane jest jedynie, by firma była otwarta przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi jednak wykazywać jakichkolwiek wpływów a tym bardziej zysku. 

Zawarty w biznes planie prognozowany rachunek zysków i strat stanowi jedynie szacunkową kalkulacje. Jego celem jest wykazanie, iż planowana firma z ekonomicznego punktu widzenia może być rentowna. Osoba bezrobotna która uruchomi firmę w oparciu o środki z Funduszu Pracy, nie musi jednak osiągać wyników wskazanych w takiej prognozie.

Nawet najbardziej profesjonalny rachunek wyników to tylko zdroworozsądkowy opis zakładanej sytuacji. W praktyce uzyskany w ramach działalności zysk zawsze w jakimś stopniu odbiega od takiej kalkulacji.

OFERTA: