Jakie mam szanse na otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy?

Szanse na uzyskanie dotacji z PUP zależą od wielu czynników. Przedstawiamy krótki test, uwzględniający najczęściej występujące kryteria. Z uwagi na to, że każdy PUP ma nieco inne zasady –poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Należy je traktować bardziej jako luźną przesłankę dotyczącą tego co należałoby poprawić aby zwiększyć swoje szanse, niż odpowiedź, na podstawie której podejmuje się decyzje o wnioskowaniu lub rezygnacji ze starania się o dotacje. 

Proszę zsumować swoje punkty zgodnie z wybraną odpowiedzią. Wyniki znajdują się poniżej tabeli.

 1. Czy posiadasz doświadczenie zawodowe lub wykształcenie związane planowaną działalnością?
 1. Tak, pracowałem w podobnej firmie, mam ukończone kierunkowe kursy i zgodne wykształcenie (3 punkty)
 2. Częściowo (2 punkty)
 3. Brak (0 punktów)

2. Czy zamierzasz zainwestować w przedsięwzięcie własne oszczędności?

 1. Tak, zainwestuję kwotę przekraczającą 30% wnioskowanej dotacji (2 punkty)
 2. Zainwestuję kwotę w przedziale 5 – 30% wnioskowanej dotacji (1 punkt)
 3. Mój wkład własny nie przekroczy 5% wnioskowanej kwoty (0 punktów)

3. Rodzaj planowanej działalności:

 1. Produkcja (2 punkty)
 2. Usługi (1 punkt)
 3. Handel (0 punktów)

4. Proponowana forma zabezpieczenia dotacji:

 1. Poręczenie lub blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2 punkty)
 2. Gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach (1 punkt)
 3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (0 punktów)

5. Czy posiadasz deklaracje współpracy, listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające zawarte już ustalenia z potencjalnymi kontrahentami? 

 1. Tak, posiadam (3 punkty)
 2. Posiadam jedynie deklaracje ustne (1 punkt)
 3. Nie posiadam (0 punktów)

6. Czy wniosek i biznes plan został przygotowany w sposób wiarygodny, wyczerpujący i bezbłędny?

 1. Tak, dokumenty zostały przygotowane bezbłędnie w oparciu o wiarygodne źródła zewnętrzne, a opis zawiera statystyki, szczegółowe kalkulacje oraz wyczerpujące wyjaśnienia (10 punktów)
 2. Częściowo (4 punkty)
 3. Raczej nie. Opis przedsięwzięcia ograniczył się do kilku ogólnych zdań (0 punktów)

Wyniki:

 • powyżej 16 punktów – duże szanse na uzyskanie dotacji
 • 10 – 15 punktów – średnie szanse uzyskania dotacji
 • poniżej 10 punktów – niskie szanse uzyskania dotacji 

 

Jeżeli masz problemy z przygotowaniem swojego wniosku / biznes planu o dofinansowanie z PUP, to możesz skorzystać z: