Jakie mam szanse na otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy?

Szanse na uzyskanie dotacji z PUP zależą od wielu czynników. Przedstawiamy krótki test, uwzględniający najczęściej występujące kryteria. Z uwagi na to, że każdy PUP ma nieco inne zasady –poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Należy je traktować bardziej jako luźną przesłankę dotyczącą tego – co należałoby poprawić, aby zwiększyć swoje szanse, niż odpowiedź, na podstawie której podejmuje się decyzje o wnioskowaniu lub rezygnacji ze starania się o dofinansowanie.

Proszę zsumować swoje punkty zgodnie z wybraną odpowiedzią. Wyniki znajdują się w tabeli poniżej.

 1. Czy posiadasz doświadczenie zawodowe lub wykształcenie związane planowaną działalnością?
 1. Tak, pracowałem w podobnej firmie, mam ukończone kierunkowe kursy i zgodne wykształcenie (3 punkty)
 2. Częściowo (2 punkty)
 3. Brak (0 punktów)

2. Czy zamierzasz zainwestować w przedsięwzięcie własne oszczędności?

 1. Tak, zainwestuję kwotę przekraczającą 30% wnioskowanej dotacji (2 punkty)
 2. Zainwestuję kwotę w przedziale 5 – 30% wnioskowanej dotacji (1 punkt)
 3. Mój wkład własny nie przekroczy 5% wnioskowanej kwoty (0 punktów)

3. Rodzaj planowanej działalności:

 1. Produkcja (2 punkty)
 2. Usługi (1 punkt)
 3. Handel (0 punktów)

4. Proponowana forma zabezpieczenia dotacji:

 1. Poręczenie lub blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2 punkty)
 2. Gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach (1 punkt)
 3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (0 punktów)

5. Czy posiadasz deklaracje współpracy, listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające zawarte już ustalenia z potencjalnymi kontrahentami? 

 1. Tak, posiadam (3 punkty)
 2. Posiadam jedynie deklaracje ustne (1 punkt)
 3. Nie posiadam (0 punktów)

6. Czy wniosek i biznes plan został przygotowany w sposób wiarygodny, wyczerpujący i bezbłędny?

 1. Tak, dokumenty zostały przygotowane bezbłędnie w oparciu o wiarygodne źródła zewnętrzne, a opis zawiera statystyki, szczegółowe kalkulacje oraz wyczerpujące wyjaśnienia (10 punktów)
 2. Częściowo (4 punkty)
 3. Raczej nie. Opis przedsięwzięcia ograniczył się do kilku ogólnych zdań (0 punktów)

Wyniki:

 • powyżej 16 punktów – duże szanse na uzyskanie dotacji
 • 10 – 15 punktów – średnie szanse uzyskania dotacji
 • poniżej 10 punktów – niskie szanse uzyskania dotacji 

 

Jeżeli masz problemy z przygotowaniem swojego wniosku / biznes planu o dofinansowanie z PUP, to możesz skorzystać z: