Czy dotacje z PUP mogę łączyć z innymi rodzajami wsparcia?

Nie ma żadnych przeciwwskazań by starać się o jednoczesne dofinansowanie na podjęcie działalności z rożnych źródeł. Jednak tylko w teorii… W praktyce jest to bardzo trudne. W ciągu kilkunastu lat spotkałem tylko jedną osobę, której udała się ta sztuka. Wynika to z tego, iż składając wniosek w danym miejscu – musimy dostosować się do narzuconej procedury, z której wynika m.in. faktyczny termin rejestracji firmy. Jeżeli więc złożyliśmy wniosek o dotacje z PUP i został on pozytywnie rozpatrzony – mamy ograniczony czas na jej otwarcie (zwykle do 30 dni). Jeżeli złożyliśmy taki wniosek również w inne miejsce i doprowadzi on do uzyskania dofinansowania, to pozytywna decyzja musiała by nastąpić w tym samym czasie, a szanse na to są dość nikłe. Obecnie wiele Urzędów Pracy wprowadza do wniosku specjalne oświadczenie dotyczące nieubiegania się o dotacje w innych miejscach. 

Druga sprawa to inwestycje niezbędne do podjęcia działalności, które chcielibyśmy sfinansować z takich dwóch równoległych dotacji. Jeżeli wskażemy we wniosku o dotacje z PUP dodatkowe, zewnętrzne źródło finansowania niektórych wydatków w oparciu o inną dotacje, to PUP będzie chciał uzyskać potwierdzenie, iż taka dotacja została nam już przyznana. Podobne zapewnienie będzie jednak chciała uzyskać też owa inna instytucja przed podjęciem swojej decyzji. Krzyżowo blokuje to obydwie procedury. 

Nie ma jednak żadnych formalnych przeciwwskazań, by przedsiębiorca mógł się starać się o wsparcie na późniejszy rozwój uruchomionej firmy z innych źródeł. Zazwyczaj po upływie 6 miesięcy może on złożyć wniosek o refundacje kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (600% średniej krajowej). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć pracowników na staż, gdzie 100% kosztów zatrudnienia pokrywa Urząd Pracy.

Istnieje również możliwość ubiegania się o środki unijne. W tym przypadku wsparcie, jakie można uzyskać ma zazwyczaj charakter niskooprocentowanych pożyczek (np. w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych) lub częściowej refundacji kosztów inwestycyjnych (o ile planowane inwestycje zaklasyfikują się pod określony program operacyjny).