Czy dotacje z PUP mogę łączyć z innymi rodzajami wsparcia?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by starać się o jednoczesne dofinansowanie na podjęcie działalności z rożnych źródeł. Jednak tylko w teorii. Jednak w praktyce jest to bardzo trudne. W ciągu kilkunastu lat spotkałem tylko jedną osobę, której udała się ta sztuka. Wynika to z tego, że składając wniosek w danym miejscu – musimy dostosować się do narzuconej procedury, z której wynika m.in. faktyczny termin rejestracji firmy. Jeżeli więc złożyliśmy wniosek o dotacje z PUP i został on pozytywnie rozpatrzony – mamy ograniczony czas na jej otwarcie (zwykle do 30 dni). Jeżeli złożyliśmy taki wniosek również w inne miejsce i doprowadzi on do uzyskania dofinansowania, to pozytywna decyzja musiała by nastąpić w tym samym czasie, a szanse na to są skrajnie niskie.

Ponadto większość Urzędów Pracy wprowadza do wniosku specjalne oświadczenie, które wyklucza jednoczesne ubiegania się o dotacje na podjęcie działlaności w innych miejscach. 

Druga sprawa to inwestycje niezbędne do podjęcia działalności, które chcielibyśmy sfinansować z takich dwóch równoległych źródeł. Jeżeli wskażemy we wniosku o dotacje z PUP dodatkowe, zewnętrzne źródło finansowania w oparciu o inną dotacje, to PUP będzie chciał uzyskać potwierdzenie, że taka dotacja została nam już przyznana. Podobne zapewnienie będzie jednak chciała uzyskać też owa inna instytucja przed podjęciem swojej decyzji.  W efekcie obydwie procedury zostają krzyżowo zablokowane. 

Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by przedsiębiorca starał się o wsparcie na późniejszy rozwój już po uruchomieniu swojej działlaności. Zazwyczaj po upływie 6 miesięcy można złożyć wniosek o refundacje kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (600% średniej krajowej). Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby przyjąć pracowników na staż, gdzie 100% kosztów zatrudnienia pokrywa Urząd Pracy. Ponadto można wnioskować o pożyczki preferencyjne np. w ramach programu Wsparcie W Starcie.

Istnieje również możliwość ubiegania się o środki unijne. W tym przypadku wsparcie, jakie można uzyskać ma zazwyczaj charakter niskooprocentowanych pożyczek (np. w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych) lub częściowej refundacji kosztów inwestycyjnych (o ile planowane inwestycje zaklasyfikują się do określonego programu operacyjnego). Informacje o takich programach można znaleźć tutaj: https://mapadotacji.gov.pl/