Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?

Firmy płacące podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo – mogą amortyzować środki trwałe, a więc wliczać w koszty prowadzenia firmy spadek wartości urządzeń, narzędzi, pojazdów i nieruchomości, który wynika z ich zużycia. Aby dana rzecz została zakwalifikowana jako środek trwały, jednostkowa wartość zakupu powinna przekraczać 10.000,00 zł netto, a okres jej użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok

W przypadku działalności uruchomionej w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy sprawa nieco się komplikuje. Wedle obowiązujących przepisów – osoba, która dokonała zakupu środka trwałego w oparciu o dofinansowanie PUP nie może później takiego środka trwałego amortyzować, gdyż otrzymana dotacja z której finansowany jest zakup – jest zwolniona z podatku dochodowego. Tym samym amortyzacja takich wydatków prowadziłoby do podwójnego zwolnienia z podatku dochodowego. 

Z tego powodu w obrębie rachunku wyników znajdującego się w biznes planie, zwykle pomija się amortyzację tych środków trwałych, które zostały zakupione w oparciu o dotacje.

Mimo obowiązujących przepisów, niektóre osoby amortyzują zakupione z dotacji środki trwałe, wykorzystując fakt, że Urzędy Pracy nie posiadają narzędzi umożliwiających weryfikacje faktycznego stanu rzeczy. PUP musiałby mieć bowiem możliwość wglądu w KPiR lub ewidencję środków trwałych aby ustalić, czy dana rzecz jest amortyzowana czy nie. Ponadto amortyzacja może zostać przeprowadzona po upływie 12 miesięcy, gdy już wygaśnie umowa zawarta z Urzędem Pracy.

Spis treści >>

OFERTA: