Czy muszę płacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji?

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolniona z podatku dochodowego.

Otrzymane dofinansowanie należy jednak bezwzględnie wydatkować w kwocie brutto, a środki zakupione z dotacji nie powinny być wliczane do koszów prowadzenia tej działalności. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych. 

Osoba która uzyskała dotacje z Urzędu Pracy i uruchomiła firmę która jest płatnikiem podatku VAT, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupów przeprowadzonych ze środków otrzymanej dotacji.