Czy muszę płacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji?

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolniona z podatku dochodowego.

Otrzymane dofinansowanie należy jednak bezwzględnie wydatkować w kwocie brutto, a środki zakupione z dotacji nie powinny być wliczane do koszów prowadzenia tej działalności. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych. 

Osoba która uzyskała dotacje z Urzędu Pracy i uruchomiła firmę która jest płatnikiem podatku VAT – nie może ubiegać się o zwrot tego podatku VAT, który jest związany z zakupami przeprowadzonymi ze środków otrzymanej dotacji.