Czy muszę płacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji?

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolniona z podatku dochodowego.

Otrzymane dofinansowanie należy jednak bezwzględnie wydatkować w kwocie brutto, a środki zakupione z dotacji nie powinny być wliczane do koszów prowadzenia tej działalności. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych. Innymi słowy – kwota dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, więc wydatki dokonane z tej kwoty nie mogą służyć późniejszemu obniżeniu podstawy opodatkowania w ramach prowadzonej firmy. 

Osoba, która uzyskała dotacje z Urzędu Pracy i uruchomiła firmę posiadającą status płatnika czynnego podatku VAT, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupów dokonanych ze środków otrzymanej dotacji. Jeżeli jednak odzyska zapłacony VAT, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, odzyskane środki powinna zwrócić do Urzędu Pracy, który przyznał jej dotacje.