Czy wymagany jest wkład własny?

Wkład własny a ocena wniosku o dotacje

Urzędy Pracy zwykle nie wymagają od osoby starającej się o dotacje, aby posiadała dodatkowy wkład własny. Nie zmienia to jednak faktu, że taki wkład własny jest brany uwagę przy ocenie wniosku i może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania (dotyczy to zarówno posiadanie ewentualnych środków finansowych jak i środków materialnych). 

Dla urzędników, którzy oceniają wniosek i biznes plan, deklaracja wkładu własnego, to sygnał, że wnioskodawca jest realnie zaangażowany w podjęcie przedsięwzięcia. A skoro jest gotowy ryzykować własnymi środkami – to najwyraźniej jest bardziej zdeterminowany by odnieść sukces

Ponadto, z uwagi na to, że niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztów transportu, OC samochodu stanowiącego majątek firmy, zakupu kasy fiskalnej), zaangażowanie własnych środków finansowych jest często niezbędne, by przedstawiony plan przedsięwzięcia był wewnętrznie spójny. Np. w przypadku zakupu firmowego wyposażenia przez Internet, wnioskodawca ponosi koszty przesyłki tych rzeczy, których z zasady nie może finansować ze środków dotacji. Powinien więc wykazać we wniosku, że posiada własne pieniądze, które przeznaczy na ten właśnie cel. To samo tyczy się wspomnianej już kasy fiskalnej. Jeżeli planowana działalność wymaga ewidencjonowania sprzedaży za pomocą paragonów, to powinien wskazać we wniosku, że posiada środki na zakup takiego urządzenia.

Mile widziana jest też rezerwa finansowa, która ułatwi utrzymanie płynności finansowej w pierwszym – zwykle najbardziej newralgicznym, miesiącu prowadzenia firmy. Chodzi tu o ten okres, gdy firma już działa, lecz jeszcze nie przynosi dochodów. Np. firma budowlana często rozlicza się z klientem po zakończeniu prac. Tym samym pierwsze wpływy pojawią się dopiero po ukończeniu pierwszych zleceń a do tego czasu będzie przecież trzeba pokryć koszty dojazdu na miejsce realizacji prac budowlanych, koszt zakupu materiałów budowlanych itp. Zadeklarowanie przez wnioskodawcę oszczędności, które może przeznaczyć na ten cel w początkowym okresie prowadzenia firmy, to dodatkowy atut, dodający wiarygodności przedstawionemu we wniosku opisowi przedsięwzięcia. 

Jako wkład własny rozumie się również posiadane narzędzia i wyposażenie, które zostanie wykorzystane w ramach planowanej działalności np. samochód, komputer, telefon itp. Jeżeli są to sprzęty większej wartości (sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 2 – 3 tys. PLN), mile widziane są faktury, paragony lub inne dokumenty mogące świadczyć, że osoba bezrobotna faktycznie posiada wyszczególnione środki. W przypadku auta takim dowodem może być też dowód rejestracyjny w którym figuruje wnioskodawca. 

 

Jaki wkład własny zadeklarować?

Jeżeli dany PUP nie opublikował kryteriów oceny, które wskazywałyby precyzyjnie jak punktowana jest wartość wkładu własnego – można przyjąć, że wystarczy wkład na poziomie 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Co zrobić, jeżeli nie posiada się żadnej wolnej gotówki? Cóż, Urząd Pracy jest zainteresowany deklaracją osoby bezrobotnej, nie rozlicza jej jednak z tego, czy wskazane we wniosku wydatki ze środków własnych faktycznie zostaną poniesione. Można więc przyjąć, że wnioskodawca ma tu pewną swobodę, jeżeli chodzi o to co zostaje wpisane w dokumenty, a co realnie ma miejsce po uruchomieniu firmy.