Dotacje w PUP Wadowice – 02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłosił nabór wniosków o dotacje. Stosowne dokumenty będzie można złożyć w terminie: 05.02.2024 r. – 09.02.2024 r. Deklarowana przez PUP Wadowice kwota dotacji o jaką można wnioskować w roku 2024 to 30 000,00 zł. Jak widać PUP Wadowice obciął wysokość dotacji w stosunku do kwoty maksymalnej wynikającej z rozporządzenia (43 000,00 zł), aczkolwiek dopuszcza się możliwość, że w pojedynczych odpowiednio uzasadnionych przypadkach PUP Wadowice zgodzi się na wyższą kwotę.

Aby złożony wniosek skutkował uzyskaniem dotacji – podczas oceny merytorycznej musi otrzymać co najmniej 41 punktów. W przypadku większej ilości wniosków, które przekroczą próg 41 punktów, dotacje otrzymają osoby, których wnioski uzyskają najwyższą liczbą punktów. 

Komplet niezbędnych dokumentów (wnioski, regulaminy itp.) można pobrać tutaj: dokumenty o dotacje PUP Wadowice >>

Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: wzory gotowych biznesplanów do PUP >>

Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu użytkowego, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Uwaga, PUP Wadowice nie przyznaje dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
1) prowadzonej tylko i wyłącznie w sposób mobilny, w zakresie:
– produkcji mebli i usług stolarskich;
– mechaniki samochodowej;
2) w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji lub gastronomii obwoźnej;
3) związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (np. salon gier, kasyno,
eksploatacja automatów do gier hazardowych, zakłady bukmacherskie);
4) prowadzonej w formie usług wróżbiarskich i ezoterycznych;
5) w postaci agencji towarzyskiej, lombardu;
6) prowadzonej sezonowo;
7) w zakresie hodowli i zakupu zwierząt;
8) w zakresie walut wirtualnych;
9) w zakresie wynajmu narzędzi, urządzeń i sprzętu;
10) zarejestrowanej poza granicami kraju

Ponadto z dotacji nie można finansować zakupu:

 • zakup lokali;
 • remont, adaptację lub modernizację lokalu mieszkaniowego;
 • opłaty związane z najmem lokalu;
 • nabycie akcji, obligacji lub udziałów w spółkach
 • opłaty administracyjno-skarbowe, podatki inne niż VAT, koncesje;
 • finansowanie szkoleń;
 • wydatki inwestycyjne obejmujące budowę, zakup nieruchomości, gruntów;
 • wypłaty wynagrodzeń i finansowanie pochodnych od wynagrodzeń;
 • zakup dodatkowego ubezpieczenia zakupionej rzeczy (przedłużona gwarancja);
 • zakup samochodu, z wyłączeniem działalności w których samochód jest podstawowym narzędziem świadczonych usług tj. szkoła nauki jazdy, krajowy transport osób taksówkami. Koszt samochodu nie może przekroczyć 75% przyznanej kwoty oraz samochód nie może być starszy niż 10 lat (weryfikacja na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu);
 • zakup towarów handlowych powyżej 50% wnioskowanych środków (w przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana – powyżej 50% przyznanej kwoty);
 • zakup materiałów i surowców do wykonywania usług i produkcji powyżej 40% wnioskowanych środków (w przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana – powyżej 40% przyznanej kwoty);
 • zakup urządzeń, maszyn, sprzętu w przypadku braku uprawnień do ich obsługi (dron, spawarka, koparka, itp.);
 • zakupy w formie leasingu, kredytu lub pożyczki;
 • zakup kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;
 • zakup telefonu i smartfonu powyżej kwoty 1 500,00 zł;
 • pokrycie kosztów transportu, przesyłki i dostawy zakupionych rzeczy;
 • pokrycie kosztów rzeczoznawcy majątkowego

Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać stosowny wpis w Indywidualnym Planie Działania oraz przygotowaną ocenę predyspozycji do prowadzenia planowanej gospodarczej. Osoby, które tego nie uczyniły powinny skontaktować się w tej sprawie ze swoim doradcą zawodowym nim złożą wniosek.

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *