PUP Piła – Dotacja na podjęcie działlaności w 2024

Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 15.07.2024 r. Maksymalna kwota dotacji, jaką przyznaje ten Urząd Pracy, to 35 000,00 zł

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: 

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Dofinansowanie otrzymają osoby, które w toku procedury uzyskają najlepszą punktację. Jeżeli masz wątpliwości jak wypełnić dokumenty, to wzory gotowych wniosków o dotacje zamiesza tutaj: przykłady biznesplanów do PUP 

Dotacje należy przeznaczyć na cele niezbędne do podjęcia działalności i związane bezpośrednio z jej profilem (urządzenia, wyposażenie, narzędzia, oprogramowanie itp.). Co do ewentualnego zakupu samochodu, to taki zakup PUP Piła przyznaje środki maksymalnie w wysokości do 20000,00 zł, a w przypadku usług kurierskich, taxi, ubezpieczeniowych, szkoły nauki jazdy, pośrednictwa nieruchomości oraz pośrednictwa handlowego – do 25000,00 zł. Wnioskodawca może finansować z dotacji również pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dot. tej działalności, nie więcej jednak niż 10% wnioskowanych środków. Na wydatki związane z reklamą można przeznaczyć do 15% kwoty dotacji. 

PUP Piła nie udziela dotacji na:

 • podjęcie działalności w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • zakup ziemi
 • zakup nieruchomości,
 • zakup telefonu komórkowego i smartfonu,
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • podatki, obligacje,
 • zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • kursy, szkolenia, przekwalifikowania,
 • budowę, adaptację i remont obiektów budowlanych 
 • pokrycie składek ZUS
 • przejęcie funkcjonującej firmy od innej osoby
 • wniesienie kaucji,
 • koszty promocji i reklamy w mediach społecznościowych,
 • zakupy dokonane na współwłasność,
 • opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy,
 • zakup paliwa,
 • koszty transportu lub przesyłki związane z poniesionymi wydatkami w ramach
  dofinansowania,
 • działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej i kasotaksometru,
 • zakup mebli i sprzętu RTV – w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania lub zameldowania,
 • zakup sprzętu używanego o wartości jednostkowej mniejszej niż 10000,00 zł,
 • zakupy dokonane od współmałżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci

Należy pamiętać, że każda osoby składająca wniosek o dotacje w Urzędzie Pracy Piła – powinna mieć to wyszczególnione w Indywidualnym Planie Działania osoby bezrobotnej (ustala się go podczas rozmowy  z doradcą klienta).

Pomoc w przygotowaniu wniosku o dotacje

 Oferuję profesjonalne wykonanie dokumentów na potrzeby dotacji na otwarcie firmy z PUP Piła. Taniom szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: pisanie wniosków o dotacje PUP

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *