Dotacje na firmę z Urzędu Pracy m.st. Warszawa – 03.2024 r.

Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie: 18.03.2024 r. – 22.03.2024 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji w ramach tego naboru wyniesie 30.000,00 zł (a więc znacząco poniżej 600% średniego wynagrodzenia). Jest to samodzielna decyzja Urzędu Pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane wnioski i załączniki można pobrać tutaj: Dokumenty o dotacje UP Warszawa 2024r.>>

Przygotowane dokumenty powinny być spójne, dawać jasny i klarowny obraz rynku na którym będzie prowadzona działalność oraz miejsca – które na tym rynku wnioskodawca widzi dla siebie. Ponadto opis powinien być mocno osadzony w realiach. Duże znaczenie ma analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań. Pod uwagę bierze się wiedzę wnioskodawcy na temat rynku, jego realne możliwości i ograniczenia wynikające z opisu merytorycznego. Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje z Urzędu Pracy można znaleźć tutaj: gotowy biznes plan

 

Zgodnie z regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie), przy czym na zakup telefonu komórkowego nie więcej niż 2.000,00 zł
 • zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
  reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu użytkowego – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł)

 

Środki z dofinansowania UP Warszawa nie mogą być przeznaczone na zakup:

 • zakup pojazdów (z wyłączeniem przyczep)
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np.: koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenie zakupionego sprzętu, opłaty gwarancyjne i serwisowe zakupionego sprzętu)
 • koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłaty za: abonamenty, Internet, hosting, pozycjonowanie strony),
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki/dostawy/pakowania zakupionych rzeczy,
 • finansowanie jakichkolwiek szkoleń.


WYKLUCZENIA
Podobnie jak w latach ubiegłych dotacji w Warszawie nie przyznaje się na następujące typy działlaności:

1) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
2) działalność sezonową,
3) handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
4) handel akwizycyjny,
5) przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
6) na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania
działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura, tj. w przypadku
braku siedziby lub miejsca wykonywania działalności,
7) działalność, której siedziba lub miejsce stałego prowadzenia – znajduje się poza Warszawą 

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (w kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a, przy ul. Grochowskiej 171 b lub ul. Młynarskiej 37a w Warszawie.

Poradnik dotyczący dotacji z PUP znajduje się tutaj: dotacje z Urzędu Pracy >>

Poradnik dotyczący wypełniania wniosku jest dostępny tutaj: jak napisać biznes plan do PUP?

 

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *