Jak opisać cel i motywację w biznes planie?

W większości wniosków przewidziano specjalną rubrykę na opis tego, co motywuje nas do otwarcia działalności lub ogólnego celu takiego przedsięwzięcia. Nawet w przypadku, gdy takie pytanie nie pojawia się w żadnej konkretnej rubryce – dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat do podsumowania lub w części poświęconej opisowi własnych kwalifikacji.

W zakresie motywacji – zwykle do uruchomienia firmy skłania nas pragnienie niezależności, możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć zajmowania się tym co nas naprawdę interesuje, nielimitowany czas pracy, czy konieczność zmiany swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka. Motywować może nas również obiecująca sytuacja na rynku – okazja którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać.

Co się tyczy celów działalności, to powinny być one przedstawione w sposób możliwie konkretny i „przyziemny”. Oczywiście dobrze jest wskazać jakieś cele wykraczające poza czystą chęć poprawy swojej sytuacji ekonomicznej. W przypadku np. kawiarni takim celem może być np. podniesienie komfortu osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie udogodnień dla seniorów i wprowadzenie dodatkowych rabatów dla osób starszych. Należy jednak unikać zbyt ogólnych – globalnych deklaracji. Od momentu uruchomienia mikroprzedsiębiorstwa do zmiany świata daleka droga. Jeżeli planujesz uruchomić np. małą firmę remontową – w zupełności wystarczy jeżeli jako cel działalności określisz uzyskanie zysku netto na poziomie 50 000,00 PLN w pierwszym roku działalności,  stworzenie rozpoznawalnej lokalnie marki, oraz np. dwukrotny wzrost zdolności wytwórczych.

Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety, przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności gospodarczej. 

OFERTA: