Jak opisać swój cel i motywację w biznes planie?

W większości wniosków i biznes planów o dotacje z Urzędu Pracy wprowadzono rubrykę służącą opisowi motywacji do otwarcia działalności i celu przedsięwzięcia. Nawet w przypadku, gdy takie pytanie nie pojawia się w żadnej konkretnej części wniosku, dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat w podsumowaniu biznes planu lub w części poświęconej opisowi własnych kwalifikacji.

a) Motywacja – zwykle do uruchomienia firmy skłania nas pragnienie niezależności, możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć zajmowania się tym co  naprawdę nas interesuje, nielimitowany czas pracy lub konieczność zmiany swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka lub zdrowie. Motywować może nas również obiecująca sytuacja na rynku – okazja, którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać. Chęć zabezpieczenia swojej sytuacji materialnej na starość. 

b) Co się tyczy celów – to powinny być one przedstawione w sposób możliwie konkretny. Oczywiście dobrze jest wskazać jakieś cele wykraczające poza zwykłą chęć poprawy swojej sytuacji ekonomicznej np. w przypadku kawiarni, takim celem może być podniesienie komfortu życia osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie w lokalu udogodnień architektonicznych i dedykowanego systemu rabatowego dla seniorów w postaci upustu finansowego w godzinach działania kawiarni, w których jest niewielkie natężenie ruchu.

Określając swój cel, należy jednak unikać zbyt ogólnych i dalekosiężnych deklaracji. Od momentu uruchomienia mikroprzedsiębiorstwa do zmiany świata – droga daleka. Jeżeli planujecie uruchomić np. małą firmę remontową, to w zupełności wystarczy, jeżeli jako cel działalności wskażecie uzyskanie zysku netto na poziomie ok. 100.000,00 PLN/1rok, stworzenie rozpoznawalnej lokalnie marki oraz np. doprowadzenie do dwukrotnego wzrostu zdolności wytwórczych w przeciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności gospodarczej. 

motywacja otwarcia własnej firmy badania

OFERTA:

biznes plan wzór