Jak opisać swój cel i motywację?

W większości wniosków przewidziano rubrykę na opis tego, co motywuje nas do otwarcia działalności i/lub ogólnego celu swojego przedsięwzięcia. Nawet w przypadku, gdy takie pytanie nie pojawia się w żadnej konkretnej rubryce, dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat w podsumowaniu biznes planu lub w części poświęconej opisowi własnych kwalifikacji.

W zakresie motywacji – zwykle do uruchomienia firmy skłania nas pragnienie niezależności, możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć zajmowania się tym co nas naprawdę interesuje, nielimitowany czas pracy, czy konieczność zmiany swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka. Motywować może nas również obiecująca sytuacja na rynku – okazja, którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać.

Co się tyczy celów działalności, to powinny być one przedstawione w sposób możliwie konkretny. Oczywiście dobrze jest wskazać jakieś cele wykraczające poza czystą chęć poprawy swojej sytuacji ekonomicznej np. w przypadku kawiarni, takim celem może być podniesienie komfortu życia osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie w lokalu udogodnień architektonicznych i dedykowanego systemu rabatowego. Może to być przykładowo upust finansowy dla osób starszych w godzinach działania kawiarni, w których jest niewielkie natężenie ruchu.

Określając swój cel, należy jednak unikać zbyt ogólnych i dalekosiężnych deklaracji. Od momentu uruchomienia mikroprzedsiębiorstwa do zmiany świata – droga jeszcze daleka. Jeżeli planujesz uruchomić np. małą firmę remontową, w zupełności wystarczy, jeżeli jako cel działalności wskażesz uzyskanie zysku netto na poziomie 60 000,00 PLN w pierwszym roku działalności, stworzenie rozpoznawalnej lokalnie marki oraz dwukrotny wzrost zdolności wytwórczych w przeciągu pierwszych 12 miesięcy.

Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności gospodarczej. 

OFERTA: