PUP Częstochowa – dotacja na otwarcie firmy 07.2024

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 03.07.2024 r. do wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia. Wysokość udzielanej dotacji wynosi w tym przypadku 30 000,00 zł. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej od co najmniej 14 dni poprzedzających złożenie wniosku o dotacje. 

PUP Częstochowa – wymagane dokumenty

Ocena wniosków

Podczas oceny wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności, komisja bierze pod uwagę posiadanie udokumentowanych kwalifikacji / doświadczenia zawodowego w zakresie wybranego  profilu firmy. Istotny jest też opis przedsięwzięcia przedstawiony we wniosku i biznes planie wskazujący na konkurencyjność i innowacyjność planowanej firmy. Ponadto bierze się pod uwagę wkład własny wnioskodawcy, kompetencje ( cyfrowe lub ekologiczne) oraz ewentualne powiązanie działlaności z usługami zdrowotnymi (za co można otrzymać dodatkowe punkty). Pod uwagę brana jest też poprawności wyliczeń przewidywanych przychodów i efektów ekonomicznych za okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Przykłady gotowych, wypełnionych wniosków o dotacje PUP publikujemy w sekcji: Biznes plan wzór

Przeznaczenie dotacji

Planowane wydatki w ramach dofinansowania powinny zostać przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup: środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych i jednocześnie muszą być racjonalne, uzasadnione i bezpośrednio związane z profilem planowanej działalności gospodarczej.

Na zakup środków trwałych, urządzeń i maszyn można przeznaczyć dowolną część wnioskowanych środków. Na zakup materiałów (przez materiały rozumie się rzeczy zużywalne, nienadające się do ponownego użycia) oraz towarów handlowych można przeznaczyć łącznie do 30% wnioskowanych środków. Na koszty wykonania strony internetowej/sklepu internetowego i reklamy (np. wizytówek, szyldów, folderów, oklejenia samochodu) można w Częstochowie przeznaczyć do 10% dotacji.

Na zakup komputera może zostać przeznaczone maksymalnie 5 000,00 zł. Jednak w sytuacji gdy wnioskodawca uzasadni, iż charakter planowanej działalności gospodarczej wymaga bardziej zaawansowanego (specjalistycznego) sprzętu (np. programista, grafik, architekt), dopuszcza się zakup sprzętu oraz oprogramowania powyżej tego limitu.

Na zakup mebli może zostać przeznaczona kwota maksymalnie 5 000,00 zł.

W przypadku działalności gospodarczych w zakresie wynajmu (np. wypożyczalnia narzędzi), środki trwałe
i wyposażenie planowane do dalszego udostępniania nie mogą przekroczyć 20% dotacji. 

PUP Częstochowa nie udziela dotacji na następujące rodzaje działlaności

 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
  ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez
  rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwie rolnym innych
  usług związanych z pobytem turystów;
 • działalność prowadzoną w formie spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych;
 •  działalność sezonową (której nie da się wykonywać przez cały rok, np. wypożyczalnia nart);
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny);
 • handel akwizycyjny, obnośny i obwoźny,
 • gastronomię obwoźną
 • usługi noclegowe,
 • auto handel
 • franczyza;
 • działalność transportowa
 • działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń;
 • prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych, działalności w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i zakładów wzajemnych w sieci internetowej, a także działalności o charakterze agencji towarzyskich;
 • działalność maklerską, pośrednictwo pieniężne (kryptowaluty), przyjmowania zakładów pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek/pożyczek pod zastaw;
 • działalność związana z tworzeniem sieci dystrybucji;
 • działalność  identyczną lub zbieżną rodzajowo do innej firmy, która istnieje pod danym adresem 
 • przejęcie już istniejącej firmy 

Wydatki niedozwolone

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na finansowanie:
1) udziału w spółkach;
2) zakupu paliwa;
3) wydatków inwestycyjnych obejmujących koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu oraz zakupu nieruchomości i gruntu;
4) wydatków związanych z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji;
5) opłat administracyjno-skarbowych np. podatków, koncesji, opłat rejestracyjnych, bieżących kosztów prowadzenia działalności, w tym składek ZUS/KRUS, kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, opłat za media, czynsz, ubezpieczenia na podstawie polisy, abonamentu za Internet, telefon, obsługę księgową, eksploatację pojazdów;
6) wydatków związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby planowanej do zatrudnienia (np. zakup narzędzi dla tego pracownika);
7) zakupu pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia;
8) zakupu sprzętu w przypadku braku uprawnień do jego obsługi;
9) zakupu telefonów komórkowych, stacjonarnych, urządzeń typu GPS;
10) billboardów;
11) automatów samosprzedających i zręcznościowych, samoobsługowych maszyn na monety takich jak: automaty fotograficzne (foto budki);
12) wag wymagających legalizacji, urządzeń do mierzenia ciśnienia krwi itp.
13) kas fiskalnych, drukarek fiskalnych i terminali płatniczych;
14) ekspresów do kawy, z wyłączeniem działalności gastronomicznej;
15) zakupu klimatyzatorów, kurtyn powietrza, nawilżaczy i oczyszczaczy powietrza;
16) zakupu alarmu, monitoringu – bez uzasadnionej przyczyny 
17) zakupu używek (alkohol, tytoń, itp.) oraz płynów zawierających nikotynę;
18) zakup używanych środków trwałych, maszyn i urządzeń, które zostały nabyte wcześniej ze środków publicznych (np. odkupienie od innej firmy rzeczy, które ta firma nabyła z dotacji)
19) zakupów dokonanych od współmałżonka;
20) zakupów dokonanych od osób blisko spokrewnionych z wnioskodawcą, tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa i dzieci oraz osób poręczających i ich współmałżonków;
21) zakupów dokonanych w systemie ratalnym i w leasingu;
22) wydatków związanych z pozycjonowaniem stron w Internecie, hostingiem oraz kosztów reklamy w mediach i portalach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)
23) zakup gadżetów reklamowych;
24) wykonania sesji zdjęciowych i filmów reklamowych;
25) pokrycia kosztów transportu, przesyłki, pakowania i dostawy zakupionych rzeczy;
26) pokrycia kosztów usługi montażu maszyn, urządzeń, mebli itp.

Składanie wniosku o dotacje w PUP Częstochowa 

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 122 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 14.00 lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok. 4 w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Osoba, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności – zobowiązana jest przed złożeniem wniosku odbyć wizytę u swojego Doradcy Klienta.

Potrzebna pomoc w uzyskaniu dotacji z PUP Częstochowa?

Oferuję kompleksowe przygotowanie wniosku i biznes planu o dotacje z Urzędu Pracy. Tanio, szybko i rzetelnie. Szczegóły: Pisanie wniosków o dotacje PUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *