Dotacje na firmę z Gdańskiego Urzędu Pracy – 03.2024 r.

W dniach 25-29 marca 2024 r. Gdański Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi tutaj 35000,00 zł

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z określonymi przez Gdański Urząd Pracy kryteriami i punktacją. Oznacza to, że na dotacje będą mogły liczyć te osoby, które otrzymają najwyższą ocenę. Łącznie można otrzymać 55 punktów.  

Komplet niezbędnych dokumentów można pobrać na stronie Gdańskiego Urzędu Pracy: link  

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować swój wniosek o dotacje? Gotowe przykłady tego typu dokumentów można znaleźć tutaj: można znaleźć tutaj: gotowy wniosek o dotacje PUP

Wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup rzeczy bezpośrednio z uruchomieniem firmy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, w przypadku zakupu towaru handlowego oraz materiałów i surowców do produkcji oraz materiałów i surowców służących do wykonywania usługi – na ten cel można przeznaczyć maksymalnie do 10.000,00 zł. Na zakup materiałów budowlanych można przeznaczyć maksymalnie do 3.000,00 zł a kwota nie może obejmować kosztów wykonania usługi. W przypadku chęci zakupu telefonu komórkowego na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 3000,00 zł. 

W przypadku chęci zakupu sprzętu komputerowego (w tym monitora, klawiatury, myszki itp.) na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 6000,00 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wnioskodawca zamierzam uruchomić firmę świadczącą usługi w zakresie usług graficznych, projektowych oraz informatycznych, w przypadku których istnieje zasadność posiadania lepszego i droższego sprzętu. 

Na zakup tabletu można przeznaczyć maksymalnie 2.000,00 zł (jedna w przypadku usług specjalistycznych z zakresu informatyki i projektowania kwota ta może być wyższa). 

W przypadku zakupu aparatu fotograficznego, na ten cel można przeznaczyć do 3.000,00 zł (ograniczenie nie obejmuje jednak działalności stricte fotograficznej wymagającej posiadania lepszego sprzętu). 

Na doradztwo i poradę prawną można przeznaczyć maksymalnie do 2.000 zł, a na reklamę i działania marketingowe maksymalnie do 10.000,00 zł.

 

Uwaga, Gdański Urząd Pracy wprowadził pewne dodatkowe ograniczenia dotyczące profilu działlaności. Zgodnie z regulaminem dotacji nie udziela się na:

 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy),
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • handel akwizycyjny,
 • transport osób (taksówkami, busami)
 • działalność w zakresie wynajmu: pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, pojazdów, akcesoriów itp.
 • działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
 • prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka (następuje weryfikacja PKD przeważającego we wpisie CEIDG),
 • podjęcie przez wnioskodawcę kolejnej działalności o innym profilu, w przypadku gdy od zakończenia ostatniej nie minęło co najmniej 12 miesięcy,
 • podjęcie przez wnioskodawcę rodzaju działalności już wcześniej prowadzonej, jeżeli nie minęły  co najmniej 24 miesiące,
 • przejęcie działalności gospodarczej, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych, prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
 • rozpoczęcie działalności w miejscu, w którym na dzień złożenia wniosku funkcjonuje tożsama działalność gospodarcza,
 • działalność prowadzoną w oparciu o współpracę z jednym odbiorcą/ kontrahentem, spełniającą bardziej przesłanki zatrudnienia niż samodzielnej, niezależnej działalności gospodarczej, w tym także działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o umowę franczyzową lub agencyjną na wyłączność,
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,
 • dropshipping

 

Osoby bezrobotne muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP. Weryfikacja odbywa się podczas spotkania z doradcą, które należy umówić do dnia 22.03.2024 r. wysyłając wiadomość na adres:
sylwia.lopacinska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 40 (dla nazwisk zaczynających się na literę od A do Ł),
beata.markowska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 50 (dla nazwisk zaczynających się na literę od M do Z)

 

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *