Dotacje na firmę w PUP Szczecin – luty 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać do końca lutego 2024 r. i będą one rozpatrywane w trybie konkursowym. Kwota dotacji o jaką można wnioskować to 43.169,70 zł. Dofinansowanie otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą ocenę (maksymalnie można uzyskać 41 punktów).

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: 

wniosek o dotacje dla osób do 30 roku życia >>

wniosek o dotacje dla osób powyżej 30 roku życia >>

Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje z PUP można znaleźć tutaj: 

przykładowy biznesplan do PUP >>

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacji nie udziela się m.in. na:

 • Działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • Działalność w dziedzinie produkcji i przetwarzania podstawowej produktów rolnych
 • Pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w celu prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego.
 • Działalność sezonową
 • Działalność w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego
 • Działalność związana z prowadzeniem lombardu.
 • Działalność związana z prowadzeniem punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem
 • Działalność związana z prowadzeniem salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka lub innego członka rodziny zarejestrowaną, prowadzoną w tym samym miejscu

 

Kwotę dotacji można przeznaczyć na:

 • Zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu, wyposażenia biura, oprogramowania, materiałów na jedno stanowisko pracy
 • Zakup towarów handlowych w części nie przekraczającej 30% przyznanych środków
 • Reklamę w części nie przekraczającej 15% przyznanych środków
 • Przystosowanie lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gospodarczej w części nie przekraczającej 15% przyznanych środków ( drobne prace remontowe, np. malowanie, wymiana drzwi) z wyłączeniem lokali mieszkaniowych
 • W przypadku działalności gospodarczej dotyczącej usług rehabilitacyjnych mobilnych dla dzieci
  niepełnosprawnych prowadzonej przez rehabilitantów, fizjoterapeutów i masażystów posiadających wymagane kwalifikacje potwierdzone świadectwami szkolnymi lub dyplomem uczelni wyższej dopuszczalne jest przeznaczenie środków na zakup pojazdu w części nie przekraczającej 15% przyznanych środków
 • Zakup telefonu komórkowego, na który można przeznaczyć środki z dotacji w maksymalnej wysokości 1000 zł
 • Dopuszcza się możliwość zakupu urządzeń i maszyn używanych zwanych poniżej rzeczami używanymi, pod warunkiem, że uzyska się na to zgodę Dyrektora PUP, dostęp do rzeczy nowych na wolnym rynku jest utrudniony albo cena sprzętu nowego przekracza kwotę 10 000 zł. Wartość zakupionej rzeczy używanej jest niższa od wartości rynkowej nowej rzeczy, a jednocześnie wartość każdej z zakupionych rzeczy używanych musi przekracza 5000 zł. Zakup rzeczy używanej musi być dokonany na podstawie faktury VAT, rachunku lub w formie umowy kupna-sprzedaży rzeczy
  używanej. Taka umowa kupna-sprzedaży musi być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym i z tego tytułu musi być zapłacony podatek od czynności cywilno-prawnych. Ponadto Urząd Pracy w Szczecinie może zażądać wyceny rzeczoznawcy na zakupioną rzecz używaną na koszt otrzymującego dotację

 

Dotacji udzielanej prze Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie nie można przeznaczyć na:

a) Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy.
b) Lokaty bankowe lub rezerwy kapitałowe firmy.
c) Leasing maszyn, pojazdów, urządzeń, itp.
d) Zakup nieruchomości, gruntów (w tym zakup kiosków, pawilonów).
e) Opłaty administracyjne i skarbowe, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń.
f) Opłaty za najem lokalu, rozmowy telefoniczne, Internet itp.
g) Zakup pojazdów z wyłączeniem przyczep. Wyjątkiem są usługi rehabilitacyjne mobilne dla dzieci niepełnosprawnych opisane wyżej.
i) Zakup mebli, jeżeli działalność gospodarcza ma być prowadzona w lokalu mieszkalnym. Wyjątek stanowią biurko i fotel biurowy, na które można przeznaczyć środki z dotacji w maksymalnej wysokości po 1000 zł.
j) Sfinansowanie szkoleń, kursów, licencji.
k) Zakup dodatkowego ubezpieczenia zakupionej rzeczy (przedłużona gwarancja).
l) Zakup, przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej.
m) Zakup sprzętu/rzeczy używanych oraz usług (np. informatycznych, remontowo – budowlanych) od członków rodziny.
n) Zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej.

 

O dotację może ubiegać się tylko osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ma zarejestrowanej
i zawieszonej innej działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (091) 42 54 981, na stronie szczecin.praca.gov.pl lub na stanowisku nr 2 na parterze budynku tamtejszego Urzędu Pracy. 

 

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *