PUP Przasnysz – dotacje na otwarcie firmy 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu ogłosił terminy naboru wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2024 roku. Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać w PUP Przasnysz to 32 000,00 zł.

Planowane terminy naboru wniosków w II połowie 2024 roku

  • 02 – 03 września 2024r.
  • 01 – 02 października 2024r.
  • 05 – 06 listopada 2024r.
  • 02 – 03 grudnia 2024r.

Wymagane dokumenty

Wniosek obejmujący swoją budową biznes plan przedsięwzięcia można pobrać tutaj: PUP Przasnysz wniosek o dotacje

Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje znajdziesz tutaj:  biznes plan wzór

Przeznaczenie dotacji

Dotacje w PUP Przasnysz można przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, narzędzi) i oprogramowania niezbędnego do podjęcia działlaności. Na ewentualny zakup samochodu można przeznaczyć maksymalnie 14 000,00 zł. Na zakup towaru handlowego można przeznaczyć 17 000,00 zł. Na wydatki związane z reklamą – 1000,00 zł. Zakup telefonu komórkowego – maksymalnie 1000,00 zł. Ewentualny koszt pomocy prawnej i doradztwa – 1000,000 zł. 

Uwaga, zakup samochodu osobowego jest dopuszczalny jedynie przypadku gdy planowanym profilem firmy są usługi taksówkarskie lub nauka jazdy. Samochód mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą – traktowany jest jako auto dostawcze. Z dotacji można zakupić samochód używany. 

Środków na podjęcie działalności udzielanych przez PUP Przasnysz nie można przeznaczyć na:
1) handel obwoźny, obnośny, handel na straganach i targowiskach prowadzony poza terenem powiatu przasnyskiego;
2) prowadzenie działalności sezonowej;
3) prowadzenie działalności poza terytorium kraju;
4) działalność gospodarczą o tym samym profilu i w tym samym miejscu prowadzonej wcześniej przez współmałżonka, rodziców, dzieci, synową, zięcia wnioskodawcy.
5) zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia koniecznego do prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej z wyjątkiem maszyn i urządzeń których wartość przekracza 35 000 zł
6) pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w celu prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego,
7) działalność związana z prowadzeniem lombardu i salonów gier hazardowych

8) opłaty administracyjne i skarbowe, pozwolenia, koncesje, opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, dzierżawa i inne);
2) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
3) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu oraz adaptacji pomieszczeń;
4) zakup gruntów i nieruchomości,
5) zakup domków drewnianych, altan i garaży blaszanych,
6) zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych – z wyłączeniem elementów startowych, oferowanych standardowo z głównym zakupem,
7) oświetlenia, z wyłączeniem oświetlenia specjalistycznego,
8) pokrycia kosztów transportu, przesyłki zakupionych rzeczy,
9) pokrycia kosztów podłączenia wszelkich mediów oraz abonamentów (np. linii telefonicznych lub Internetu) a także opłat eksploatacyjnych,
10) zakup sprzętu, maszyn i samochodu, którego wcześniej właścicielami byli rodzice, współmałżonek, dzieci, synowa, zięć, teściowie,
11) na pokrycie kosztów wypożyczenia maszyn,
12) koszty leasingu

Ocena wniosków

Urząd Pracy w Przasnyszu dokonując oceny wniosków o dotacje bierze pod uwagę rodzaj planowanej działalności gospodarczej oraz częstotliwość jej prowadzenia na rynku lokalnym (preferowana będzie działalność produkcyjna i usługowa, a najmniej działalność w postaci handlu obwoźnego). Podczas oceny zwraca się uwagę na rodzaj planowanych zakupów w ramach wnioskowanych środków i ich racjonalność względem wybranego profilu firmy. Duże znaczeni ma też analiza ekonomiczno-finansowa planowanego przedsięwzięcia przedstawiona we wniosku oraz opis potwierdzający realne zapotrzebowanie na lokalnym rynku na usługi/towary, które chce się oferować w ramach planowanej działalności. Znaczenie ma też  udział środków własnych wnioskodawcy w planowanym przedsięwzięciu, przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy do prowadzenia działalności oraz prawdopodobieństwo utworzenia nowego miejsca pracy.

Każda osoba bezrobotna, której wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie rozpatrzony pozytywnie, będzie musiała wziąć udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” organizowanym przez Urząd Pracy.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku?

Oferuję wykonanie kompletu dokumentów o dotacje na podjęcie działlaności z PUP Przasnysz. Tanio, szybko i skutecznie. Poznaj szczegóły usługi: Pisanie wniosków do Urzędu Pracy