PUP Ostrołęka – dotacja na otwarcie firmy 07.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce od dnia 8.07.2024 r. będzie przyznawał dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków na ten cel. Maksymalna kwota dotacji udzielanych w ranach tego naboru to 28 000,00 zł.

Wymagane dokumenty można pobrać bezpośredni ze strony Urzędu Pracy: https://ostroleka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania 

Dotacje z PUP Ostrołęka należy przeznaczyć na na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz zakup towarów niezbędnych do uruchomienia działalności. Poniżej dodatkowe warunku wydawania środków z dotacji:

 • Na zakup telefonu komórkowego można przeznaczyć maksymalnie 1000,00 zł 
 • Na zakup produktów niezbędnych do wykonywania usług (np. kosmetycznych, fryzjerskich, sprzątających itp.) w wysokości powyżej 20% wnioskowanej kwoty
 • Na zakup towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji w wysokości powyżej 70% wnioskowanej kwoty
 • Na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń przeznaczonych na dalszy wynajem / wypożyczanie w wysokości przekraczającej 50% dotacji (dotyczy wszelkich wypożyczalni),
 • Wydatki związane z reklamą – maksymalnie 3 000,00 zł 
 • W przypadku zakup rzeczy używanych ich jednostkowa wartość musi przekraczać 50% dotacji 

Dotacji w PUP Ostrołęka nie można przeznaczyć na następujące rodzaje działalności:

1) działalność w postaci handlu obwoźnego na rynkach i targowiskach,
2) handel akwizycyjny,
3) handel rzeczami używanymi;
4) usługi transportowe, w tym transport osób taksówkami,
5) usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
6) usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
7) usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,
8) usługi związane z solarium,
9) przejęcie istniejącej działalności gospodarczej
10)rozpoczęcie działalności w miejscu, w którym na dzień złożenia wniosku funkcjonuje już podobna działalność gospodarcza

Dodatkowe ograniczenia w rozdysponowaniu środków z dotacji 

Dotacji udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nie można przeznaczyć na:

 • zakup udziałów w spółkach
 • zakup akcji i obligacji,
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, fotobudki itp.),
 • zakup papierosów i napojów alkoholowych,
 • wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy, remonty kapitalne;
 • opłaty administracyjne i skarbowe, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia działalności,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem przyczep,
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • zakup dronów w przypadku braku posiadania odpowiednich uprawnień do pilotażu,
 • zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego, z wyjątkiem mebli biurowych jeżeli działalność gospodarcza ma być prowadzona w miejscu zamieszkania lub zameldowania
 • remont i modernizację lokalu mieszkalnego w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakup używanego sprzętu informatycznego, fotograficznego, RTV i AGD (komputery, drukarki, skanery, projektor, aparat fotograficzny , kamera, telewizor itp.)
 • finansowanie szkoleń i kursów,
 • zakup nieruchomości,
 • wnoszenie kaucji lub wstępnej opłaty wynikającej z umowy leasingowej,
 • pokrycie kosztów transportu dostaw maszyn, urządzeń, towaru oraz ich ubezpieczenia,
 • zakup paliwa,
 • wydatki związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby planowanej do
  zatrudnienia (np. narzędzia dla osoby, którą chce się zatrudnić)
 • zakupy w ramach umowy kupna – sprzedaży od osób spokrewnionych, krewnych
  w linii prostej, rodzeństwa lub powinowatych w linii prostej wnioskodawcy,
 • zakup używanego rusztowania,

Wzory gotowych, przykładowych wniosków o dotacje (wraz z biznes planami) można znaleźć tutaj: biznes plan przykład

Składanie dokumentów

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68 (kancelaria, pokój nr 20) bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka. Istnieje też możliwość złożenia wniosku przez platformę ePUAP. 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji?

Oferuję wykonanie profesjonalnego wniosku i biznes planu do PUP Ostrołęka. Zobacz moją ofertę: pisanie wniosków i biznesplanów do PUP