Dotacje z Urzędu Pracy w 2024

W roku 2024 program dotacji udzielanych przez Urzędy Pracy osobom bezrobotnym na otwarcie własnej firmy będzie kontynuowany na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje, że na instrumenty aktywizacji bezrobotnych zostanie przeznaczone 3,64 mld zł (w roku 2023 było to 3,45 mld zł).

Należy jednak pamiętać, że prócz dotacji na otwarcie firmy mamy też inne formy aktywizacji (staże, szkolenia, prace interwencyjnie, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy itp.). Tym samym tylko część tej ze wspomnianych 3,64 mld zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Obecnie kwota dotacji (podobnie jak inne instrumenty trunku pracy) jest powiązana z tym, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie. W związku z tym, że przeciętna płaca w 2024 powinna wzrosnąć o ok. 9,8% – to realna liczba udzielonych dotacji, mimo większej kwoty – będzie najprawomocniej nieznacznie niższa niż w roku 2023. Przynajmniej jeżeli chodzi o Fundusz Pracy. 

Należy jednak pamiętać, że środki krajowe pochodzące z Fundusz Pracy nie jest jedynym źródłem finansowania tego typu działań. Część funduszy będzie pochodzić ze środków Unijnych np. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) lub innych celowych projektów. Tym samym sumaryczna liczba dotacji w ostatecznym rozrachunku może być jednak wyższa. 

Informacje o naborach wniosków można znaleźć tutaj: terminy naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności >> 

Warto wziąć uwagę, że dotacje są udzielane wg ściśle określonych zasad i wielkość kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, zwykle nie ma pierwszorzędnego znaczenia jeżeli chodzi o realne szanse pozyskania tych środków. Najważniejszy to dobry pomysł na biznes, rzetelnie przygotowany wniosek i biznes plan, udokumentowane kwalifikacje oraz wiarygodna forma zabezpieczenia. Jeżeli więc planujesz starać się o dotacje na podjęcie działalności w roku 2024 zachęcamy do zapoznawania się z naszym poradnikiem: Dotacje z Urzędu Pracy bez tajemnic >> 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *