Dotacja na otwarcie firmy w PUP Dąbrowa Górnicza – 06.2024 r.

Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Wnioski o dotacje można składać w dniach 10-12 czerwca 2024 r. Maksymalna kwota dofinansowania udzielanego w ramach tego naboru to 40 400,94 zł. Urząd Pracy udzieli łącznie 17 dotacji (dla 9 kobiet i 8 mężczyzn). 

Dokumenty o dotacje obowiązujące w PUP Dąbrowa Górnicza:

Jeżeli chcesz zobaczyć jak powinny wyglądać poprawnie przygotowane dokumenty, to gotowe przykłady znajdziesz tutaj: wzory gotowych wniosków o dotacje  

Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie musi być przeznaczone wyłącznie na zakup rzeczy bezpośrednio związanych z zakresem planowanej działalności, stanowiących podstawowe i niezbędne wyposażenie, bez którego nie można uruchomić działalności gospodarczej. Na zakup sprzętu informatycznego można przeznaczyć maksymalnie 6 000,00 zł (laptopy, PC, terminalne, skanery itp.). a w przypadku sprzętu telekomunikacyjnego (smartfon, ruter itp.) – maksymalnie 1250,00 zł. Dopuszcza się jednak zwiększenie limitów na tego typu zakupy, jeżeli zakup droższego sprzętu jest bezpośrednio powiązany z przedmiotem planowanej działalności gospodarczej i niezbędny do jej wykonywania (np. zakup laptopa na potrzeby usług związanych z projektowaniem graficznym lub programowaniem). Ponadto dotacje można przeznaczyć na zakup materiałów, towaru handlowego oraz usługi i materiały reklamowe.

Kwotę dotacji można również wydać na czynsz (w przypadku lokalu użytkowego pokrycie kosztów najmu za 2 pierwsze miesiące) oraz remont lokalu użytkowego (do 10% wnioskowanej kwoty). 

Dotacji udzielanej przez PUP Dąbrowa Górnicza nie można przeznaczyć na:

 • podjęcie działalności w ramach spółki  lub przystąpienie do spółki
 • podjęcie działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy
 • zakup pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego towarów;
 • zakup papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych;
 • zakup dokonany od członka rodziny (współmałżonka, rodziców, teściów, dziadków, dzieci, rodzeństwa);
 • opłaty administracyjne, koncesje, zezwolenia, podatki itp.
 • opłaty za media ( abonament telefoniczny, woda, gaz, prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy itp.)
 • koszty transportu/przesyłki/wysyłki/pakowania/wniesienia i przygotowania do przesyłki;
 • prowizje od transakcji;
 • koszt usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • składki na ubezpieczenia społeczne;
 • koszty leasingu;
 • koszty szkolenia;
 • naprawę lub modernizację środka transportu, maszyn i urządzeń;
 • zakup paliwa,
 • zakup kasy rejestrującej;
 • przejęcie działalności gospodarczej, w tym także zawieszonej działalności gospodarczej, rozumiane jako odkupienie lub przejęcie własności środków trwałych lub obrotowych na innej podstawie prawnej;

Urząd Pracy dokonuje merytorycznej oceny wniosków, przyznając dofinansowanie osobom, które uzyskają najwyższą punktację.  Za przygotowanie wnioskodawcy do uruchomienia planowanej działalności gospodarczej (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kursy) można uzyskać 4 punkty. Za przestawioną w biznes planie charakterystykę planowanej działalności gospodarczej (m.in. opis pomysłu, grupy klientów, opis konkurencji, plan marketingowy, charakterystykę ekonomiczno-finansową planowanej działalności można uzyskać 16 punktów. Dodatkowy 1 punkt można otrzymać za prowadzenie działalności gospodarczej stacjonarnej, która będzie zlokalizowana na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. Dodatkowe 2 punkty można otrzymać, jeżeli w obrębie wniosku wykaże się, że planowana działalność będzie miała pozytywny wpływ na rozwój  Wnioskodawcy w zakresie kompetencji cyfrowych i/lub zielonych. Wniosek otrzyma też dodatkowy punkt, jeżeli planowana działalność jest związana z usługami zdrowotnymi i opiekuńczym lub jest istotna biorąc pod uwagę regionalny deficyt zawodów. 

Gdzie złożyć wniosek?

 • osobiście w kancelarii w Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,
 • za pośrednictwem poczty (wniosek przesłany na adres: ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (jako data złożenia uznawana jest data stempla pocztowego lub data nadania, tj. 10-12 czerwca 2024 r.).
 • elektronicznie m.in. przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP

Potrzebujesz większej ilości informacji o dotacjach? Zapraszamy do naszego szczegółowego informatora: Dotacje z Urzędu Pracy od A do Z >> 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *