Dotacja na otwarcie firmy w PUP Starachowice – 05.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach wciąż prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działlaności gospodarczej (stan na dzień 23.05.2024 r.). W ramach dofinansowania można uzyskać 40 000,00 zł bezzwrotnej dotacji. O dotacje może się starać każda osoba zarejestrowana w PUP, która w ostatnich 12 miesiącach nie posiadała działlaności gospodarczej. 

Komplet wymaganych dokumentów można pobrać tutaj: 

Jeżeli chcesz sprawdzić jak poprawnie przygotować swój wniosek o dotacje, to gotowe przykłady znajdziesz tutaj: przykłady gotowych wniosków o dofinansowanie PUP >>

Zgodnie z obowiązującymi w Starachowicach zasadami, środki z dotacji można przeznaczyć na zakup:
a) środków trwałych, maszyn, urządzeń, przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) zakup materiałów, surowców i towaru do 50 % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania,
c) zakup materiału do remontu, adaptacji lokalu do 10 % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania, z wyłączeniem remontu, adaptacji lokali mieszkalnych,
d) usługi i materiały reklamowe do 10 % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania,
e) zakup samochodu stanowiącego podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej – do 100% możliwej do przyznania kwoty dofinansowania,
f) zakupu przenośnych urządzeń telefonicznych i multimedialnych (smartfon, telefon komórkowy, iPhone itp.) do wysokości 1 500 zł.
g) zakup mebli niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 5 000,00 zł  (honorowane będą tylko wydatki na podstawie faktur).
h) zakup komputera z akcesoriami do kwoty 5 000,00 zł (mysz, klawiatura, kable, słuchawki itp.) W przypadku działalności związanej ze świadczeniem specjalistycznych usług typu: grafika, projektowanie, oprogramowanie, spedycja, telekomunikacja bezprzewodowa, informatyka – wysokość środków może być zwiększona po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Urzędu

Uwaga, w przypadku działalności gospodarczej w prowadzeniu której samochód stanowi element pomocniczy (czyli nie jest to szkoła nauki jazdy ani TAXI), to na ten cel ze środków dotacji można przeznaczyć maksymalnie 50% dofinansowania. 

Dotacji udzielanej przez PUP Starachowice nie można przeznaczyć na:

a) zakup akcji , obligacji, udziału w spółkach, kaucje, zaliczki, licencje itp.,
b) zakup w ramach umowy leasingu,
c) finansowanie działalności już po jej podjęciu, tj. opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo, itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, opłaty abonamentowe,
d) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania itp.
e) ubezpieczenia, podatki, akcyzę, wycenę rzeczoznawcy majątkowego,
f) zakup sprzętu – rzeczy używanych, które zostały zakupione ze środków pomocowych krajowych lub wspólnotowych.
g) zakupy, których koszty mogą podlegać refundacjom z innych instytucji publicznych (m. in. kasa fiskalna)
h) wyposażenie pomieszczeń kuchennych stanowiących część lokalu mieszkalnego
i) zakup wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz wyrobów odurzających
j) zakup automatów do gier
k) zakup zwierząt i osprzętu do ich hodowli
l) zakup monitoringu, alarmów
m) opłaty związane z udziałem w szkoleniach, kursach, seminariach

O przyznaniu dotacji decyduje kompleksowa ocena złożonych dokumentów, na którą składa się opis przedsięwzięcia, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulacja planowanych wydatków (wraz z uzasadnieniem), rozeznanie na rynku itp. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *