Jaką firmę mogę uruchomić?

W oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy można uruchomić działalność określoną jako: „indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej”. Termin ten oznacza najprostszą organizacyjnie formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W oparciu o dotacje z PUP nie można uruchomić spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki prawa handlowego, spółki jawnej, ani spółki komandytowej. W większości przypadków nie jest też dopuszczalna spółka cywilna. 

Zgodnie z rozporządzeniem, w oparciu o dofinansowanie z PUP nie można uruchomić działalności w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych, ani firmy działającej w sektorze  rybołówstwa i akwakultury.

Ponadto, każdy Urząd Pracy we własnym zakresie wyklucza z dofinansowania wybrane przez siebie profile działalności. O liście takich wykluczeń decyduje zwykle „widzimisię” urzędników. Poniżej przedstawiam listę tych najczęściej spotykanych:

  • działalność sezonowa 
  • handel akwizycyjny
  • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
  • działalność o profilu identycznym jak działalność prowadzona przez współmałżonka wnioskodawcy
  • działalność prowadzona pod takim samym adresem co inna, istniejąca firma o podobnym profilu 
  • działalność paramedyczna
  • salony gier hazardowych
  • agencje towarzyskie
  • działalność ezoteryczna

W niektórych przypadkach, Urzędy Pracy wprowadzają bardzo osobliwe wykluczenia, które trudno racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na działalność taksówkarską, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Nowym Targu w 2021 r. nie udzielał dotacji na działalność obejmującą tworzenie stron internetowych. 

Innymi słowy, każdy PUP wprowadza swoje własne szczegółowe zasady udzielania dotacji. Zwykle listę takich wykluczeń można znaleźć w regulaminie dotacji, dostępnym na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Trzeba też pamiętać, iż może się ona zmieniać i to co niedozwolone podczas jednego naboru wniosków, w kolejnym naborze może być dopuszczalne.

Należy również pamiętać o tym, że w większości przypadków siedziba firmy musi znajdować się na obszarze administracyjnym danego Urzędu Pracy. Jeżeli jest to Powiatowy Urząd Pracy – to siedziba musi znajdować się na terenie tego powiatu. Jeżeli mamy do czynienia z Miejskim lub Grodzkim Urzędem Pracy – na terenie danego miasta. Choć warunek ten ma zastosowanie w znaczącej większości przypadków, to zdarzają się jednak wyjątki np. PUP w Brzezinach w roku 2021 dopuszczał, aby uruchamiana firma mogła mieć swoją siedzibę również na terenie powiatów sąsiednich. 

OFERTA: