Jaką firmę mogę uruchomić?

W oparciu o dofinansowanie PUP jedyną dopuszczalną formą prawną dla podejmowanej działlaności jest: „indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej”. 

Z dotacji PUP nie można uruchomić spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki prawa handlowego, spółki jawnej ani spółki komandytowej. W większości przypadków nie jest też dopuszczalna spółka cywilna. 

Zgodnie z rozporządzeniem, w oparciu o dofinansowanie z PUP nie można uruchomić działalności w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych ani firmy działającej w sektorze  rybołówstwa i akwakultury.

Ponadto, każdy Urząd Pracy we własnym zakresie wyklucza z dofinansowania wybrane przez siebie profile działalności. O liście takich wykluczeń decyduje każdorazowo „widzimisię” urzędników pracujących w danym PUP. Poniżej przedstawiam listę tych najczęstszych:

  • działalność sezonowa 
  • handel akwizycyjny
  • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
  • działalność o profilu identycznym jak działalność prowadzona przez współmałżonka wnioskodawcy
  • działalność prowadzona pod takim samym adresem co inna, istniejąca firma o podobnym profilu 
  • działalność paramedyczna
  • salony gier hazardowych
  • agencje towarzyskie
  • działalność ezoteryczna

Zdarza się, że Urzędy Pracy wprowadzają dość osobliwe wykluczenia przedmiotowe, które trudno racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na działalność taksówkarską, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Nowym Targu w 2021 r. nie udzielał dotacji na działalność obejmującą tworzenie stron internetowych. 

Jak widać, każdy PUP wprowadza swoje własne szczegółowe zasady udzielania dotacji. Informacje o ograniczeniach w zakresie podejmowanej działlaności można znaleźć w regulaminie dotacji, który zwykle jest dostępny na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Trzeba też pamiętać, że zapisy w regulaminie mogą się zmieniać i to co jest np. niedozwolone podczas jednego naboru wniosków, w kolejnym może już być dopuszczane.

Należy też pamiętać o tym, że w większości przypadków siedziba otwieranej firmy musi znajdować się na obszarze administracyjnym danego Urzędu Pracy. Jeżeli jest to Powiatowy Urząd Pracy – to siedziba powinna znajdować się na terenie tego powiatu. Jeżeli mamy do czynienia z Miejskim lub Grodzkim Urzędem Pracy – na terenie danego miasta. Choć warunek ten ma zastosowanie w znaczącej większości przypadków, to zdarzają się też wyjątki np. PUP w Brzezinach pozwalał, aby uruchamiana firma mogła mieć swoją siedzibę również na terenie powiatów sąsiednich a Gdański Urząd Pracy akceptuje rejestrację firmy  na terenie całego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

OFERTA: