Jaką firmę mogę uruchomić?

Jedyną dopuszczalną formą prawną dla działlaności podejmowanej w oparciu o dotacje PUP jest: indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej

Z dotacji, które udzielają Urzędy Pracy nie można uruchomić Sp. z o.o., spółki prawa handlowego, spółki jawnej ani spółki komandytowej. W większości przypadków nie jest też dopuszczalna spółka cywilna. 

Jakiej firmy nie można otworzyć w oparciu o dotacje? 

Zgodnie z rozporządzeniem, w oparciu o dofinansowanie z PUP nie można uruchomić działalności w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych oraz w sektorze  rybołówstwa i akwakultury.

Ponadto, każdy Urząd Pracy w Polsce we własnym zakresie wprowadza dodatkowe ograniczenia. O liście takich ograniczeń decyduje każdorazowo widzimisię urzędników pracujących w danym Urzędzie Pracy. Zwykle ich lista publikowana jest w regulaminie dotacji. Z uwagi na to, że każdy PUP ma inny regulamin – nie istnieje jedna stała lista działalności, na które Urzędy Pracy nie dają dotacji.

Poniżej przedstawiam listę tych najczęściej spotykanych:

  • działalność sezonowa 
  • handel akwizycyjny
  • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
  • działalność o profilu identycznym jak działalność prowadzona przez współmałżonka wnioskodawcy
  • działalność prowadzona pod takim samym adresem co inna, istniejąca firma o podobnym profilu 
  • działalność paramedyczna
  • salony gier hazardowych
  • agencje towarzyskie
  • działalność ezoteryczna
  • działalność związana z wprowadzaniem do obrotu substancji mających charakter psychoaktywny 

Zdarza się, że Urzędy Pracy wprowadzają dość osobliwe wykluczenia przedmiotowe, które trudno racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na działalność taksówkarską, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Nowym Targu nie udzielał dotacji na działalność obejmującą tworzenie stron internetowych. Jak więc widać, wykluczenia w niektórych Urzędach Pracy są na prawdę dość osobliwe. Trzeba też pamiętać, że zapisy w regulaminie mogą się zmieniać i rodzaje działalności, które były wykluczone podczas jednego naboru wniosków, w kolejnym mogą już być akceptowane.

Dotacja PUP a adres siedziby firmy

Siedziba otwieranej firmy powinna się znajdować w obszarze administracyjnym właściwym dla danego Urzędu Pracy. Jeżeli jest to Powiatowy Urząd Pracy – to siedziba powinna znajdować się na terenie tego powiatu. Jeżeli mamy do czynienia z Miejskim lub Grodzkim Urzędem Pracy – siedziba otwieranej firmy powinna znajdować się na terenie danego miasta.

Choć warunek ten ma zastosowanie w znaczącej większości przypadków, to zdarzają się też wyjątki np. PUP w Brzezinach pozwalał, aby firma uruchamiana z dotacji miała swoją siedzibę na terenie powiatów sąsiednich, a Gdański Urząd Pracy akceptuje rejestrację firmy  na terenie całego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

OFERTA: